Opleidingen details GGz Centraal

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

BIG-scholing Medicatie (ID nummer: 325412)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Scholing verpleegkundig specialisten318-9-2018 t/m 17-9-2019

Omschrijving

De BIG-scholing medicatie volg je na het behalen van de verdiepende e-learning ‘psychofarmaca’. In de training behandelt de trainer de ‘Wet BIG’, ‘WGBO’ en ‘WKKGZ’ door in gesprek te gaan met elkaar over de verantwoordelijkheden die jij hebt als verpleegkundigen. Hier op volgend verdiep je je in een stuk theorie omtrent de algemene werking van medicatie middels farmacodynamiek en –kinetiek. In tweetallen activeer je je voorkennis over bijwerkingen, waarna de trainer hier verder op in gaat aan de hand van een PowerPoint. Zo laat hij zien wat de effecten van medicatie zijn op de neurotransmitters. Er wordt specifiek gekeken naar veelvoorkomende medicatie in de GGZ.

Na de pauze demonstreert de trainer verschillende handelingen volgens Vilans Protocol (o.a. oogdruppels, oordruppels, inhaleren, etc.) en benoemt de aandachtspunten. De opgedane kennis zet je om in vaardigheden door in tweetallen de handelingen ‘uitzetten van medicijnen’ en ‘toedienen van medicijnen per os’ te oefenen. De trainer toetst aan het eind van de training of je de handelingen volgens Vilans protocol uitvoert.

Leerdoelen

Kennis

  • De deelnemer legt de volgende begrippen in eigen woorden uit: medicatieveiligheid, metabolisme, medicatie indicatie, werking, gewenning, afhankelijkheid, bijwerkingen en interactie.
  • De deelnemer kent verschillende toedieningswijzen en – vormen en licht toe welke vorm wanneer gebruikt wordt.
  • De deelnemer legt uit aan welke processen een stof in het lichaam wordt onderworpen (farmacokinetiek).
  • De deelnemer legt uit hoe effecten van een geneesmiddel tot stand komen in de vorm van agonisten, antagonisten en neurotransmitters (farmacodynamiek).
  • De deelnemer kan bij verschillende psychiatrische stoornissen de meest voorkomende geneesmiddelen herkennen en benoemen wat er in het lichaam gebeurd en het effect is op het lichaam (angst reducerende middelen, slaapmiddelen, antidepressiva, antipsychotica en stemmingsstabilisatoren).

 Vaardigheden

  • De deelnemer controleert aan het eind van de training de medicatielijst aan de hand van de 5 juisten.
  • De deelnemer voert aan het eind van de training de handeling ‘medicijnen uitzetten’ uit volgens Vilans protocol.
  • De deelnemer voert aan het eind van de training de handeling ‘Toedienen van medicijnen per os’ uit volgens Vilans protocol.

 Attitude

  • De deelnemer is zich aan het eind van de training bewust van zijn eigen verantwoordelijkheid t.o.v. de begrippen ‘bevoegd’ en ‘bekwaam’.
 Deze scholingsactiviteit is geschikt voor Verpleegkundig Specialisten
Cursus
 
€55,-
Tijd09:00 - 12:00
LocatieOnbekend

Tijd13:00 - 16:00
LocatieOnbekend

Tijd09:00 - 12:00
LocatieOnbekend

Tijd13:00 - 16:00
LocatieOnbekend

Tijd09:00 - 12:00
LocatieOnbekend

Tijd09:00 - 12:30
LocatieOnbekend

Tijd09:00 - 12:00
LocatieOnbekend

Tijd13:00 - 16:00
LocatieOnbekend

Tijd09:00 - 12:00
LocatieOnbekend

Tijd13:00 - 16:00
LocatieOnbekend

Tijd09:00 - 12:00
LocatieOnbekend

Tijd13:00 - 16:00
LocatieOnbekend

Tijd09:00 - 12:00
LocatieOnbekend

Tijd09:00 - 12:00
LocatieOnbekend

Tijd13:00 - 16:00
LocatieOnbekend

Tijd09:00 - 12:00
LocatieOnbekend

Tijd13:00 - 16:00
LocatieOnbekend

Tijd09:00 - 12:00
LocatieOnbekend

Tijd13:00 - 16:00
LocatieOnbekend

Tijd09:00 - 12:00
LocatieOnbekend

Tijd13:00 - 16:00
LocatieOnbekend

Tijd09:00 - 12:00
LocatieOnbekend

Tijd13:00 - 16:00
LocatieOnbekend

Tijd09:00 - 12:00
LocatieOnbekend

Tijd13:00 - 16:00
LocatieOnbekend

GGz Centraal organiseert meerdere keren per jaar symposia en congressen voor het eigen personeel, maar ook voor collega's van andere GGZ-instellingen.

Utrechtseweg 266
3800 DB
Amersfoort
Postbus 3051
3800 DB
Amersfoort
(033) 4609846
Selecteer een bestand aub.