Opleidingen details RINO Groep Utrecht

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Post-hbo opleiding seksuologie (ID nummer: 325406)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk15012-9-2018 t/m 11-9-2021
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen15012-9-2018 t/m 11-9-2021

 

Goede begeleiding bij seksuele problemen vraagt specifieke kennis en vaardigheden van u als hulpverlener. Deze opleiding stelt u in staat om seksualiteit op een adequate wijze ter sprake te brengen in uw werksituatie en in te gaan op vragen en problemen van uw cliënten op seksueel gebied. De opleiding is een theoretische en praktische inleiding in de seksuologische hulpverlening. Voor het opleiden van hulpverleners op het gebied van seksuologie werkt de RINO Groep nauw samen met de NVVS.

Doel

Na afloop bent u in staat om:

•uw eigen houding en visie t.a.v. aspecten van seksualiteit en de consequenties daarvan voor de hulpverlening te onderkennen en te verwoorden

•de invloed van cultuur en godsdienst op seksueel gedrag en seksuele beleving te onderkennen en te verwoorden

•elementaire feiten m.b.t. seksuele ontwikkeling, seksuele anatomie en fysiologie te benoemen

•aspecten van seksualiteit bespreekbaar te maken bij cliënten/ patiënten en collega's

•de meest voorkomende problemen en vragen m.b.t. seksualiteit te omschrijven, alsmede de algemene achtergronden/oorzaken

•hulpverleningsmogelijkheden in Nederland voor mensen met vragen en problemen m.b.t. seksualiteit te benoemen

•bij enkele van de meest voorkomende seksuele problemen een kleine seksuologische anamnese uit te voeren en deze theoretisch te onderbouwen

•bij eenvoudige seksuele problematiek een probleemformulering en een plan van handelen op te zetten

•cliënten met seksuele problematiek, waar nodig, adequaat te verwijzen

•bij eenvoudige seksuele problematiek (delen van) het plan van handelen zelf uit te voeren


Het behalen van de drie laatstgenoemde doelstellingen is mede afhankelijk van de aanwezige kennis en vaardigheid m.b.t. hulpverleningsmethoden aan het begin van de opleiding.
 

Nee
Bestand 
SH18B - informatie.pdf92 KB
 Maatschappelijk werk
 Sociaal Agogen
HoofdniveauSubniveauSub-subniveau
SectorenAlgemeenAlgemeen Maatschappelijk Werk
SectorenZorgGeestelijke Gezondheidszorg
SectorenZorgOuderenzorg
SectorenZorgRevalidatie
SectorenZorgVerpleeghuiszorg
SectorenZorgZiekenhuiszorg
Thema'sThema'sSexespecifiek
Tijd10:00 - 16:45
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 16:45
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 16:45
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 16:45
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

De RINO Groep is een maatschappelijk betrokken organisatie. Met onze ruim 90 medewerkers organiseren we opleidingen, trainingen en congressen voor professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze docenten en diverse samenwerkingspartners.

Oudenoord 6
3511 BS
UTRECHT
(030) 230 84 50
Selecteer een bestand aub.