Opleidingen details Parnassia Groep

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Bijscholing Motiverende Gespreksvoering (MI3) (ID nummer: 324944)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 2615-5-2018 t/m 14-5-2019

Motiverende Gespreksvoering is een hulpverleningsmethode die behandelaren goed kunnen inzetten in de dagelijkse praktijk in de verslavingszorg (maar ook andere werkvelden) om patiënten te motiveren tot gedragsverandering. Motiverende gespreksvoering is een op samenwerkingsgerichte, doelgerichte gespreksstijl met bijzondere aandacht voor verandertaal. Het is ontworpen op de persoonlijke motivatie en de commitment voor een bepaald doel te versterken. Dit doe je door het ontlokken en verkennen van iemands eigen redenen om te veranderen in een sfeer van acceptatie en compassie.
MGV is meer dan een verzameling strategieën en technieken. MGV is vooral een manier van bij anderen present zijn. Bij deze bijscholing leren behandelaren de onderliggende 'spirit' van de benadering aan. En leren ze hoe motiverende gespreksvoering bij de verschillende stappen in het proces van gedragsverandering kan worden ingezet om de intrinsieke motivatie naar gedragsverandering te stimuleren.

Deze Bijscholing MGV is een verkorte variant, bedoeld voor behandelaren die in het verleden reeds de basiscursus MGV hebben gedaan. Als voorbereiding doorlopen de deelnemers die 4 e-learningmodules MGV van de GGZ E-cademy, zodat tijdens de trainingsdag vooral geoefend kan worden.-

Een korte samenvatting van de leerdoelen

De bijscholing heeft tot doel de bekwaamheid in de gespreksvaardigheden te vergroten en de daarbij horende grondhouding  te versterken. Opgesplitst naar subdoelen:

Aan het einde van deze training

- Kent de deelnemer de spirit en de vier kernprocessen van MGV en beheerst hij de bijbehorende houding en   gespreksvaardigheden (open vragen stellen, open doorvragen, bevestigen, samenvatten, reflecterend luisteren en informatie en advies geven met toestemming)
- Heeft de deelnemer zicht op het proces van een gedragsverandering.
- Kan de deelnemer met de cliënt een veranderrichting kiezen en het gesprek daarop richten
- Kan de deelnemer bij iemand de eigen motivatie voor een bepaalde verandering ontlokken
- Kan de deelnemer de beweging naar verandering laten ontwikkelen tot vastbeslotenheid en een concreet plan van actie met cliënt opstellen
- Kan de deelnemer verandertaal herkennen, ontlokken en versterken
- Kan de deelnemer wrijving en behoudtaal in een gesprek herkennen, hanteren en beïnvloeden.

 

 

 

(Meerdaagse) Nascholing
 
0
Tijd13:00 - 17:00
LocatieZoetermeer (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 16:30
LocatieUithoorn (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 16:30
LocatieDen Haag (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 12:00
LocatieGouda (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 16:30
LocatieDen Helder (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 16:30
LocatieZaandam (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 16:30
LocatieLeiden (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 16:30
LocatieLeiden (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 16:30
LocatieDen Haag (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 16:30
LocatieDelft (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 16:30
LocatieDen Haag (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 12:00
LocatieDen Haag (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 12:00
LocatieOnbekend

Tijd9:00 - 16:30
LocatieDen Haag (NL) (Toon kaart)

Stichting Parnassia Groep

Parnassia Academie Kiwistraat 43
2552 DH
Den Haag
088-3577582
Selecteer een bestand aub.