Opleidingen details PAO Psychologie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Supervisie geven aan therapeuten-in-opleiding (ID nummer: 324626)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog227-11-2018 t/m 6-11-2019

Het uiteindelijke doel van supervisie is dat cliënten de best mogelijke hulpverlening ontvangen van competente therapeuten. Daarom volgt een therapeut een gedegen opleidingstraject met daarbinnen verantwoorde supervisie. Steeds meer specialistische verenigingen stellen een supervisorentraining verplicht aan hun supervisoren. Supervisie geven is immers niet hetzelfde als het uitvoeren van psycho-therapie en vergt specifieke vaardigheden. Uit onderzoek van de VGCT (Peute, 2010) blijkt dat supervisanten tevreden zijn over hun supervisoren, maar dat de onderwijskundige kwaliteiten nog wat te wensen overlaten. In deze supervisorencursus wordt onder andere aandacht besteed aan hoe mensen leren en hoe jij, als supervisoren op verschillende manieren het leerproces beïnvloedt.

In deze cursus wordt bij verschillende aspecten van het superviseren stil gestaan. Zo besteed je aandacht aan de hiërarchische relatie met de supervisant en aan het feit dat de supervisie meestal een verplicht onderdeel is van een breder opleidingstraject. Ook vertrouwen en veiligheid die naast het beoordelen met elkaar een delicate balans vormen, zijn aspecten waarop gereflecteerd wordt en waarvoor je handvatten krijgt. Ook word je ervan bewust dat er meerdere supervisiemodellen bestaan en oefen je met het toepassen van meerdere leervormen. Naast de procesmatige kant van het supervisie geven komen ook specifieke inhoudelijke onderdelen van de supervisie aanbod; het maken van een contract, het beoordelen en het stellen van doelen.
 

Na afloop van deze cursus:

  • heb je meer zicht op je eigen vaardigheden als supervisor en heb je een plan gemaakt  voor de vaardigheden die je nog wilt ontwikkelen
  • heb je geoefend met nieuwe supervisievaardigheden, in ieder geval tijdens de cursus en mogelijk ook in je eigen supervisiepraktijk
  • kun je een supervisietraject zowel wat betreft de randvoorwaarden als de inhoud goed vorm geven.
  • heb je zicht op verschillende visies op supervisie
  • kun je reflecteren op verschillende processen die zich binnen de supervisierelatie kunnen afspelen
  • kun je omgaan met het spanningsveld tussen een veilige leeromgeving creëren en de beoordelende rol van de supervisor
  • heb je  kennis genomen van de eisen die de VGCt stelt aan de N=1

Uitgebreide info: http://gitp.nl/deelnemer/gitp-pao/cursussen-professionele-vaardigheden/supervisie-intervisie/supervisie-geven-aan-therapeuten-in-opleiding

(Aspirant)supervisoren die lid zijn van een specialistische vereniging. Cursisten dienen minstens 8 uur per week als therapeut te werken en willen zich voorbereiden op of verdiepen in het geven van supervisie in het kader van:
 Inleidend
 Verdiepend
8
12
ja
Bestand 
SCG - publieksinfo.docx52 KB
 Nee
 Nee
Hoofdniveau
Jeugd
Volwassenen
Ouderen
Tijd09:30 - 16:45
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

PAO Psychologie richt zich op postacademisch onderwijs: vakinhoudelijke na- en bijscholing op het gebied van de gedragswetenschappen. Onze klanten zijn vooral professionals met een universitaire vooropleiding op dit gebied: psychologen, pedagogen, psychotherapeuten, psychiaters. Bij veel cursussen is de doelgroep breder en zijn ook psychiatrisch verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, leerkrachten en begeleiders welkom.

 

Keurenplein 41/ A163
1069 CD
Amsterdam
Keurenplein 41 /A163
1069 CD
Amsterdam
085-4879310
Selecteer een bestand aub.