Opleidingen details Technische Universiteit Eindhoven t.a.v. SMPE/e

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Intern en Extern Management voor de arts (ID nummer: 323747)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 3627-11-2018 t/m 26-11-2019

Inhoud:
Als arts krijg je, gewild of ongewild, te maken met de wereld van het management in de gezondheidszorg. Je kunt proberen die wereld te negeren of je ertegen af te zetten. Maar veel productiever is het om te proberen die wereld mede naar je hand te zetten, door het management te laten doen wat het zou moeten doen, nl. het ondersteunen en faciliteren van de primaire taken in de gezondheidszorg. Daarvoor moet je in staat en bereid zijn zelf verantwoordelijkheid te nemen, niet als manager maar in je eigen rol als professioneel arts.

Een arts oefent zijn medische professie uit te midden van een aantal omgevingsfactoren:

 • de interne omgeving (de eigen organisatie, het ziekenhuis).
  • Organisatorische veranderingen
  • Verhoudingen tussen organisatiestructuren
  • Het managen van medewerkers
  • Bedrijfseconomische veranderingen
 • de externe omgeving (klanten, stakeholders, concurrenten),
  • Veranderingen in de zorgmarkt, marktwerking,
  • Expliciteren van de spanning tussen zorg en markt,
  • Nieuwe rollen, nieuwe samenwerkingsvormen
  • Ontwikkelingen in strategische marketing
  • Ontwikkelingen in strategische marketing,
  • Cliëntgerichtheid en cliënttevredenheid
 • de maatschappij.
  • Individualisering.
  • Internationalisering.
  • Informatietechnologische veranderingen.

Opzet, Colleges, Leerdoelen per docent

Olof Suttorp – Ziekenhuis en professional `Duel of duet´?

 • Intern
 • Externe omgeving
 • Integrale bekostiging

Leerdoelen

 • Organiseer van buiten naar binnen; beleidscyclus
 • Markt in de zorg ?!
 • Instrumenten uit de praktijk (businesscase, …) (instrument)

 

Marcel Albers – Medicus of manager, van tweeën één?

 • Medisch managen

Leerdoelen

 • Profiel nieuwe collega (werkopdracht)
 • Verandering (instrument)
 • Beïnvloedingstactieken (instrument)
 • PDCA

 

Rien Pijnenburg – Door beheersbaarheid gedreven. Dilemma’s en keuzes van een zorgverzekeraar

 • Financiering van de zorg
 • Rol zorgverzekeraar
 • Waardegedreven zorginkoop

Leerdoelen

 • Sturing door zorgverzekeraar
 • Toepassing Triple Aim (Kwaliteit, Toegankelijkheid, Kosten) in de zorginkoop (instrument)
 • Onderwerpen zorginkoop afspraken (werkopdracht)

 

Josine Janus – Trends en ontwikkelingen in de zorg

 • Zorg in beweging: veranderingen in het zorglandschap
 • Wat houdt ons daarbij nog tegen?
  • Concentratie en spreiding
  • Digitalisering
 • Uitgelicht: value based healthcare

Leerdoelen

 • Toename zorgvraag versus trends
 • Hoe volwassen is NL?

 

Marion Willemsen & Maurice Janssen – Hoe wil ik het verschil maken?

 • Effect = Kwaliteit x Acceptatie
 • Hoge & lage status

Leerdoelen

 • Kracht vanuit inhoud
 • Situationeel leiding geven
 • Verandermanagement / mensen meekrijgen

Tijdens de module zullen de deelnemers ervaren dat kwaliteit van handelen méér is dan medische vakbekwaamheid in enge zin. Voor elke arts zijn er andere, aanvullende verantwoordelijkheden als uitvloeisel van veranderingen in de zorgsector.

(Meerdaagse) Nascholing
430
Zie cursusvoorwaarden op site: www.tue.nl/smpee/cursussen.
Tijd09:00 - 17:45
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)
Opmerkingengeen

De School of Medical Physics and Engineering Eindhoven (SMPE/e) van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) verzorgt o.a. eendaagse modules voor artsen (in opleiding) en meerdaagse post-master cursussen voor klinisch fysici (in opleiding) en andere technologie professionals in de zorg.

19, Groene Loper gebouw Flux, k.0.110
5612 AS
Eindhoven
Postbus 513
5600 MB
Eindhoven
0618206231
Selecteer een bestand aub.