Opleidingen details Vlokhoven Trainingen & Workshops

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Basiscursus Geïntegreerde Cognitieve Gedragstherapie (ID nummer: 323521)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Basiscursus - contacturen10014-10-2018 t/m 13-10-2021

Omschrijving Basiscursus Geïntegreerde Cognitieve Gedragstherapie

De basiscursus Geïntegreerde Cognitieve Gedragstherapie bestaat uit 16 cursusdagen. De cursus is niet doelgroep specifiek. Dat wil zeggen dat we in deze cursus zowel aandacht besteden aan de doelgroepen kinderen en jeugd, volwassen en ouderen.We maken gebruik van evidence-based en practice-based evidence theorie en methoden en technieken voor de behandeling van patiënten. In deze basiscursus komen de meest voorkomende problemen en stoornissen in de diverse doelgroepen aan bod.

De cursus bestaat uit een inleidend en verdiepend gedeelte. Hierbij wordt de volgende indeling gebruikt:

1. Inleiding in de geïntegreerde CGt: kenmerken en positionering CGt;
2. Cognitief Gedragstherapeutisch proces en therapeutische relatie;
3. Cognitief Gedragstherapeutische Diagnostiek;
4. Cognitieve Technieken en Gedragstherapeutische Technieken in de CGt;
5. Thema’s en specifieke probleemgebieden of stoornissen met een nadruk op depressieve
stoornissen en angststoornissen (DSM-5).
 

Leerdoelen van de cursus

Na afloop van de cursus:
1. heeft de cursist inzicht en basisvaardigheid in de cognitief gedragstherapeutische manier van
denken;
2. kan de cursist leermodellen toepassen in de eigen praktijk;
3. kan de cursist het cognitief gedragstherapeutische proces toepassen;
4. kan de cursist betekenisanalyses, functieanalyses, casusconceptualisatie en interventiestrategieën
ontwerpen;
5. kan de cursist de kenmerken van de verschillende angst- en stemmingsstoornissen beschrijven;
6. kan de cursist biologische, psychologische, leer theoretische en systeemverklaringen voor het
ontstaan van de meest voorkomende problemen en stoornissen (die in deze cursus aan bod komen)
benoemen, specifiek angst- en stemmingsstoornissen;
7. kan de cursist op grond van diagnostiek, assessment, CGt-analyses en hulpvragen vaststellen wat
er aan de hand is bij een patiënt met een probleem of stoornis; onderkennende en verklarende
diagnostiek (zie 6.);
8. kan de cursist vaststellen welk behandelprogramma, op grond van wetenschappelijke inzichten,
voor de cliënt het meest aangewezen is (indicatie);
9. kan de cursist op grond van diagnostiek en indicatiestelling een individueel behandelplan
opstellen, een behandeling uitvoeren, evalueren en afsluiten (indicatie uitvoeren en evalueren);
10. kan de cursist een adequate werkrelatie opzetten en onderhouden en waar nodig het systeem
daarbij betrekken.
 

 behandelplan nagaan of evidence based protocol bestaat; bij afwijking daarvan dit beargumenteren
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 klachtinventarisatie + DSM classificatie en diagnose
 leertheoretisch model toepassen en analyses maken (bijvoorbeeld betekenisanalyses (BA’s), functieanalyses (FA’s) en evt. holistische theorie (HT)
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
 voorlichting over ziektebeeld en behandeling
 wetenschappelijke evidentie
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
uitsluitend academici
Cursus
 Inleidend
 Verdiepend
10
14
ja
2299
100
toetsing en evaluatie
CRKBO
Je hebt een afgeronde masteropleiding psychologie, pedagogische wetenschappen, gezondheidswetenschappen of geneeskunde. In je vooropleiding moet je de vakken leertheorieën, psychopathologie, persoonlijkheidsleer en gespreksvaardigheden hebben gevolgd.
Bestand 
Cursusinformatie.docx43 KB
 
Hoofdniveau
CGt Basiscursus volledig
Tijd09:00 - 16:30
Locatie

Locatie

Tijd09:00 - 16:30
Locatie

Tijd09:00 - 16:30
Locatie

Tijd09:00 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd08:45 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 16:30
LocatieNijmegen (NL) (Toon kaart)

Tijd08:30 - 15:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd08:30 - 15:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd08:30 - 15:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 16:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Ik ben psycholoog, auteur en ondernemer. Met mijn eenmanszaak heb ik een boek uitgebracht voor startende psychologen en psychologie studenten. In dezelfde lijn heb ik mijn eenmanszaak doorgezet door het aanbieden van cursussen. Onder andere de basiscursus cognitieve gedragstherapie
Waterfront 147
5658SG
Eindhoven
Waterfront 147
5658SG
147
0613035327
Selecteer een bestand aub.