Opleidingen details Jeugdzorg Academie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Handelingsgerichte diagnostiek in de jeugdhulp en het onderwijs (ID nummer: 323390)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie3213-4-2018 t/m 12-4-2021
K&J/OG opleiding - behandeling 213-4-2018 t/m 12-4-2021
K&J/OG opleiding - diagnostiek3013-4-2018 t/m 12-4-2021
K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie3213-4-2018 t/m 12-4-2021

Diagnostische besluitvorming is een complex proces en kan verregaande gevolgen hebben voor kind, opvoeders en andere betrokkenen zoals leerkrachten. Het praktijkmodel handelingsgerichte diagnostiek (HGD) concretiseert het diagnostisch proces daarom in heldere fasen met concrete stappen. Het model biedt richtlijnen voor de besluitvorming: wat moeten we weten gezien de te nemen beslissing? Het model biedt professionals een kader om systematisch en doelgricht met clienten en collega's samen te werken, met zowel aandacht voor de risico- als beschermende factoren van kind, opvoeding, onderwijs en vrije tijd. HGD doet recht aan actuele thema's, zoals de transformatie jeugdzorg en het passend onderwijs en is afgestemd op beroepsethische richtlijnen. Professionals zullen hun dagelijks werk erin herkennen en er direct mee aan de slag kunnen. 

Leerdoelen: 1. kennis verkrijgen van het model van handelingsgerichte diagnosteik. 2. ervaring opdoen met HGD door de uitgangspunten en fasen op eigen casuistiek toe te passen en daarop te reflecteren. 3. vaardigheden opdoen door diverse aspecten van de verschillende fasen van het model te oefenen. 

 

 

 

uitsluitend academici
Cursus
 Verdiepend
10
20
ja
1100
32
toetsing en evaluatie
Psychologen/ orthopedagogen werkzaam in de jeugdzorg of het onderwijs
Bestand 
draaiboek HGD publiek.docx170 KB
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd09:30 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieHaarlem (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieHaarlem (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieBoxtel (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieRotterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 15:00
LocatieHaarlem (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 15:00
LocatieDen Haag (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
Locatie

Tijd09:30 - 17:00
Locatie

Tijd09:30 - 17:00
LocatieRijswijk (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieAmersfoort (NL) (Toon kaart)

Organiseren en geven van trainingen voor jeugdzorg professionals.

Lindenstraat 47
2023 TC
Haarlem
Lindenstraat 47
2023 TC
Haarlem
06-19340492
Selecteer een bestand aub.