Opleidingen details Zorgzuster

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Zorgzuster Skillsdag (ID nummer: 323001)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Scholing Algemeen49-6-2018 t/m 8-6-2019

De Zorgzuster Skillsdag is één dag van 10:00 tot 15:00 waarop deelnemers een serie van skillslabs doorlopen en zo doende hun verpleegtechnische vaardigheden en materialenkennis kunnen opfrissen, vergroten en toetsen. Aan bod komen: nier- en blaaskatheterisatie, stomazorg, wondzorg, zuurstof toedienen, sondevoeding, injecteren, tracheacanule, infuusbehandeling, zwachtelen/kousen, vernevelen en reanimeren.

de deelnemers zijn gedurende de gehele dag van 10:00 tot 15;00 bezig met het leren over en verbeteren van hun skills en technieken, dat is het centrale idee van de Skillsdag. De deelnemers bepalen zelf hoeveel tijd ze aan welke skill willen besteden; zo is er voor alle 250 –inmiddels aangemelde deelnemers- zelf een passend maatwerk traject te maken langs alle skills. Ongeacht hoeveel en welke skills ze doorlopen, de dag duurt van 10 tot 15 uur en ze zullen de gehele dag bezig zijn met skills, op een lunchmoment na van ongeveer 30 minuten tot 1 uur. Er zijn dus sowieso 4 contacturen. Deelnemers kunnen zich –op aparte inschrijving- ook per skill laten aftoetsen door ervaren trainers en toetsers –zie aangeleverde lijst, een toetsing duurt 15minuten per skill.

De protocollen die gedemonstreerd –voorzien van uitgebreide uitleg en theoretische onderbouwing en beantwoording van vragen door de trainers- geoefend en getoetst zullen worden zijn;

 • Blaaskatheterisatie bij man, verblijfskatheter –basis werkinstructie
 • Blaaskathererisatie bij vrouw, verblijfskatheter – basis werkinstructie
 • Injecteren intramusculair –loodrechttechniek
 • Injecteren subcutaan – huidplooitechniek
 • Neus-maagsonde inbrengen – basis werkinstructie
 • Toedienen medicijnen via neus-maagsonde
 • Toedienen voeding via neus-maagsonde met spuit
 • Uitzuigen trachea, cuffen en ontcuffen tracheacanule
 • Vernevelen met vernevelapparaat
 • Verwisselen huidplaat en stoma-fistelzakje ééndelig systeem
 • Verwisselen huidplaat en stoma-fistelzakje tweedelig systeem
 • Verwisselen tracheacanule
 • Verzorgen tracheostoma met of zonder eendelige canule
 • wondverzorging
 • reanimeren met aed
 • reanimeren zonder aed
 • Zuurstof toedienen
 • zwachtelen onderbeen met lange rek zwachtel één laag
 • zwachtelen onderbeen met lange rek zwachtel 2 lagen
 • zwachtelen onderbeen met 4-laags-zwachtelmethode
 • zwachtelen onderbeen met korte rek zwachtels
 • zwachtelen onderbeen met zelfklevende korte rek zwachtels
 Verpleegkundigen
 Verzorgenden
 Zorgprofessionals
Workshop
Bestand 
Programma Skillsdag.pdf204 KB
 
€45,-
Tijd10:00 - 15:00
Locatie''s-Hertogenbosch (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 15:00
Locatie''s-Hertogenbosch (NL) (Toon kaart)

Bemiddelaar & ondersteuner van Zelfstandige zorgverleners;
voorziet nu ook in vaardigheidstrainingen en aantoonbare bekwaamheid.

Vliegveldweg 196
6199 AD
Maastricht-Airport
0437112100
Selecteer een bestand aub.