Opleidingen details Bureau Mind

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Vanuit diagnostiek en coaching en begeleiding van de gedragswetenschapper Effectief gedrag bij leraren bevorderen (ID nummer: 322742)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie4218-5-2018 t/m 17-5-2021
K&J/OG opleiding - behandeling 2418-5-2018 t/m 17-5-2021
K&J/OG opleiding - diagnostiek1418-5-2018 t/m 17-5-2021
K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie1018-5-2018 t/m 17-5-2021
K&J/OG opleiding - overige taken418-5-2018 t/m 17-5-2021

Na afloop van deze cursus zijn de deelnemers in staat om leerkrachten te begeleiden in het sturen van hun eigen gedrag, ten behoeve van het optimaal functioneren van hun leerlingen en aftestemmen op een leerling of leerlingen met specifieke onderwijs- of opvoedbehoeften. Na afronding van de training beschikt de deelnemer over versterkte coachingsvaardigheden en competenties. De cursist is in staat zich met deze nieuwe vaardigheden opnieuw goed te positioneren in het veranderende (passend) onderwijswereld. De cursist kan de leertheorie exppliciet inzetten in inhoud van de advisering en ook cognitief gedragstherapeutische principes hanteren in de coaching en begeleidingsgesprekken met leraren. 

Doelen:

 1. In staat zijn vragen die leerling/kind gerelateerd zijn op het niveau van leerkracht handelen te krijgen. De leerkracht in kunnen laten zien dat daar een deel van de sleutel voor verandering van gedrag van de leerling ligt.
 2. Vanuit modellen voor instructie, klassenmanagement en pedagogisch klimaat met de leerkrachten in gesprek kunnen gaan en hierbij naar de haalbaarheid kijken voor deze leerkracht, met deze groep leerlingen, in deze school etc. Op de hoogte zijn van de recente wetenschappelijk gegevens over wat effecftief is in didactiek, klassenmanagement, pedagogiek en de dyadische relatie van een leraar met een leerling. 
 3. Interactie patronen en pedagogisch klimaat in de groep signaleren op basis van een observatie.
 4. Gebruik kunnen maken van verschillende observatie instrumenten en -technieken ter ondersteuning van het bespreekbaar maken en begeleiden van het gedrag van een leerkracht.
 5. Toepassen van handelingsgerichte diagnostiek in de context van het onderwijs.
 6. Interactie patronen en pedagogisch klimaat in de groep bespreekbaar kunnen maken met leerkrachten.
 7. Specifieke onderwijsbehoeften van een leerling bezien in het licht van klassenmanagement, pedagogisch klimaat en leerkracht stijl.
 8. Houdt rekening met de aard van de relatie en de interactie tussen leerkracht en leerling bij het taxeren van problemen met leerlingen.
 9. Houdt bij de begeleiding van leerkrachten rekening met de dynamiek van de groep.
 10. Past leertheoretische principes toe op casuistiek en handelen van de leraar naar de groep.
 11. Past theorieën vanuit de motivationele benadering en gehechtheidsbenadering toe op de analyse van leerling-leraar interacties en effecten van gedrag van de leraar en de leerling.
 12. Interactie leerkracht leerling à leerkracht stijl (leerkracht als persoon met eigen schema’s en historie en kind zelf dit samen invloed op interactie).
 13. Kennis uitbreiden van motivationele theorie
 14. Kennis uitbreiden van groepsdynamica
 15. Is bekend met verschillende niveaus binnen de school om het gedrag van leerkrachten te beïnvloeden en ziet daarin helder zijn/haar rol als schoolpsycholoog.
 16. Attitude binnen diagnostiek en behandeling vanuit de basisgedachte: De leerkracht doet er toe. Dit maakt dat men vaardigheden inzet om de leerkracht als mede onderzoeker in te zetten, de handelingsbekwaamheid van leerkrachten te laten toenemen en de leerkracht te motiveren naar het eigen handelen te kijken van in relatie tot gedrag of leerprestaties van een leerling.
 17. Gespreksvaardigheden en cognitieve technieken worden aangeleerd om de leerkracht aan te zetten tot reflectie.
 18. Cognitieve gedragstherapeutische principes en de toepassing daarvan in praktijk
 19. Begeleidings- en coachingvaardigheden uitbereiden naar leerkrachten, waardoor leerkracht aangezet worden tot reflectie op het eigen handelen en afstemmen van het handelen op wat nodig is in de groep of voor een leerling.
 20. Uitbreiden van gespreksvaardigheden en coachingsvaardigheden die ingezet kunnen worden wanneer weerstand of motivatie een rol speelt dan wel de leerkracht sterk inzet op childblaming ipv reflectie rond interactie met een leerling.

 

uitsluitend academici
Cursus
 Verbredend
 Verdiepend
8
18
ja
42
toetsing en evaluatie
De docent heeft een CRKBO registratie
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd9:30 - 17:00
Locatie
OpmerkingenEindhoven

Tijd9:30 - 17:00
Locatie

Binnen bureau Mind werkt Mirella van Minderhout en tevens meerdere psychologen en orthopedagogen in een ZZP-contructie.
Het is een psychologisch adviesbureau waarin met name ingezet wordt op scholing en supervisie van psychologen en orthopedagogen of organisaties in de omslag van passend onderwijs en transitiejeugdzorg. Dit wordt ondermeer verzorgd voor RINO Noord Holland, de jeugdzorg academie en 1 van de GZ-opleidingen.
Tevens worden er trajecten ingezet op individueel (begeleiding en diagnostiek) niveau en op organisaties als ambulante diensten en samenwerkingsverbanden.
Julianaweg 10a
3525 VG
Utrecht
06-41115798
Selecteer een bestand aub.