Opleidingen details Forta Opleidingen

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie met E-learning (ID nummer: 322545)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Basiscursus - contacturen10010-9-2018 t/m 14-10-2019

Inleiding

De 100 uren basiscursus gedragstherapie CGT met E-learning bestaat uit cursorisch onderwijs en een E-learning module. De online module is gericht op het versterken van de persoonlijke competenties van de cursist. De opleiding bestaat uit 12 lesdagen (78% van de 100 uren). In deze bijeenkomsten op locatie staan theorie en praktische toepassing centraal. Hierbij ligt de nadruk op onderwerpen uit de literatuur, theoretische concepten en het oefenen van praktische vaardigheden. Op het online platform zijn er 11 contactmomenten van 2 uur (22% van de 100 uren). In het online onderwijs wordt de nadruk gelegd op persoonlijke leerdoelen, het bespreken van relevante thema's uit het lesprogramma en oefening van praktische vaardigheden. De basiscursus is opgebouwd uit een inleidend deel en een verdiepend deel. Voor het verdiepend gedeelte van de basiscursus is het noodzakelijk dat u zelf cliënten behandelt. Er wordt uitgegaan van totaal 350 werkuren.

 

E-learning

Aan iedere cursusdag is een online module gekoppeld van twee uur. De E-learning module is gericht op het werken met persoonlijke leerdoelen. Het competentieprofiel van de cognitief gedragstherapeut, opgesteld door de VGCT, wordt in het online programma gebruikt als leidraad. Leerdoelen worden aan het begin van de cursus opgesteld en gedurende de cursus bijgesteld. In het online programma wordt er aan de leerdoelen gewerkt door middel van filmopnames, praktijkoefeningen en rollenspellen. Schriftelijke evalutiemomenten worden gebruikt om het leerrendement inzichtelijk te maken.

 

Uitgangspunt

De cursist leert cognitief/emotionele en gedragsproblemen van zijn cliënten zo goed mogelijk te verminderen of te veranderen met behulp van evidenced based cognitief gedragstherapeutische methoden en interventies. Opgestelde protocollen en richtlijnen dienen daarbij als uitgangspunt, maar worden tot maatwerk gemaakt in relatie met de cliënt.


 

Doel en methode

De cursist leert de basisbegrippen uit de cognitieve gedragstherapie zowel door het aanreiken van theoretische kennis en interactieve bespreking van de leerstof, als door oefeningen in de praktijk. De cursist maakt op systematische wijze kennis met de methoden en interventies gericht op specifieke stoornissen (angststoornissen, depressie en somatoforme stoornissen, impulscontrolestoornissen en persoonlijkheidsstoornissen). De cursist oefent met het toepassen ervan door praktische oefeningen en rollenspellen, waarbij men wisselend als therapeut en als cliënt zal optreden. Aandacht wordt besteed aan het therapeutische proces en de therapeutische relatie. Einddoel is dat men in staat is om het geleerde (onder supervisie) toe te passen in de behandeling van cliënten.

 

Cursus:

Basis- en verdiepingscursus cognitieve gedragstherapie met e-learning

 

Duur:

Totaal 100 uur

 

uitsluitend academici
Cursus
 Inleidend
 Verdiepend
8
14
ja
Actuele prijs op www.fortaopleidingen.nl
100
toetsing en evaluatie
CRKBO
NVT
Hoofdniveau
CGt Basiscursus volledig
Tijd10:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieDeventer (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieRotterdam (NL) (Toon kaart)

Forta Opleiding is een onderdeel van de FortaGroep BV, werkzaam in de ambulante GGZ in zuid holland

Kruisplein 25F
3014 DB
Rotterdam
010-2620736
Selecteer een bestand aub.