Opleidingen details Rino Zuid

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Schematherapie deel 1 (ID nummer: 322022)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Vervolgcursus - contacturen3024-9-2018 t/m 23-9-2019

Een belangrijk onderdeel van psychotherapie is het toepassen van Cognitieve Therapie (A. Beck) en Schematherapie (ST) (J. Young) bij de behandeling van persoonlijkheidskenmerken of –stoornissen of ernstige As-I stoornissen, die niet verbeteren middels reguliere therapie.
Cognitieve therapie blijkt een effectieve behandeling voor veel klachten, maar niet voor persoonlijkheidsproblematiek en hardnekkige As-I klachten. ST is een nieuwe vorm van cognitieve therapie, waarin methoden en technieken uit andere therapierichtingen geïntegreerd zijn, met als doel deze problematiek wel effectief te kunnen behandelen. Uit onderzoek is inmiddels gebleken dat de meeste persoonlijkheidsstoornissen succesvol behandeld kunnen worden met ST. Ook wordt ST succesvol bij hardnekkige As-I klachten (zoals PTSS) toegepast.

Schematherapie gaat ervan uit dat ieder mens in zijn jeugd schema’s vormt over de werkelijkheid. Een schema is een kennisstructuur, ontstaan in de (vroege) jeugd, die zich uit in bepaalde gedragingen, gevoelens en gedachten. Iedereen vormt schema’s over zichzelf, anderen en de wereld, maar bij patiënten met een persoonlijkheidsstoornis zijn deze schema’s extreem, eenzijdig en niet makkelijk vatbaar voor verandering.

Disfunctionele schema’s ontstaan door een wisselwerking tussen tekorten in de opvoeding (al of niet in combinatie met traumatische gebeurtenissen, zoals het verlies van een ouder of seksueel misbruik), het temperament van het kind, biologische factoren en sociale factoren. Disfunctionele schema’s worden zichtbaar als iemand in een situatie terecht komt die lijkt op vroeger. Op dat moment worden zijn/haar schema’s geactiveerd. Dit kan leiden tot een verkeerde interpretatie van de situatie en heftige gevoelens. Young beschrijft achttien verschillende schema’s en drie copingstrategieën. Wanneer verschillende schema’s en copingstrategieën op hetzelfde moment actief worden wordt de toestand waarin de patiënt zich dan bevindt ook wel een modus genoemd.

Het beïnvloeden van deze schema’s en modi is het doel van de behandeling.

uitsluitend academici
Cursus
 Verdiepend
7
18
ja
600
30
toetsing en evaluatie
Om aan deze module te kunnen deelnemen dient tevens de Basismodule Cognitieve gedragstherapie (100 uur) met succes te zijn afgerond. Het heeft de sterke voorkeur als ook de module Cognitieve gedragstherapie (50 uur) reeds is gevolgd.
Het is verder van belang dat deelnemers enige jaren ervaring hebben in de GGZ en met het werken met cliƫnten met persoonlijkheidspathologie.
 
Hoofdniveau
CGt Vervolgcursus
Tijd09:30 - 16:30
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

RINO Zuid staat voor Regionaal Instituut voor Nascholing en Opleiding (geestelijke) gezondheidszorg in Zuid.

RINO Zuid coördineert en organiseert activiteiten op het terrein van nascholing en opleiding ten behoeve van de (G)Gz in de regio Zuid-Nederland. Dit gebeurt in een samenwerkingsverband van instellingen, met een functie op het gebied van de GGz en de beide in de regio gelegen universiteiten. In de organisatie van dit samenwerkingsverband wordt gestreefd naar een adequate afstemming van het scholingsaanbod op de wensen van de participanten. Het samenwerkingsverband bevordert betrokkenheid en onderlinge ontwikkeling van deskundigheid binnen de regio. Het beleid van RINO Zuid wordt bepaald door het Bestuur en de Raad van Postdoctorale Beroepsopleiding en de Raad Nascholing.

Docenten, verbonden aan RINO Zuid, zijn overwegend medewerkers van participerende instellingen.

WWW.RINOZUID.NL

Vitruviusweg 2
5624 AD
Eindhoven
Postbus 826
5600 AV
Eindhoven
040-2146557
Selecteer een bestand aub.