Opleidingen details Nederlands Paramedisch instituut

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Hartfalen, tweedaagse cursus voor eerstelijns fysiotherapeuten (ID nummer: 322016)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
(Na)scholing Fysiotherapie16 

Attentie
Inschrijving voor deze tweedaagse cursus  'Hartfalen (voor eerstelijns fysiotherapeuten)' is alleen mogelijk indien u na 1-1-2010 de driedaagse moduul Beweegprogramma's deel 2: Coronaire hartaandoeningen heeft gevolgd. Daardoor ontvangt u vrijstelling voor dag 1 van de driedaagse cursus Hartfalen (voor eerstelijns fysiotherapeuten).
Indien u in aanmerking komt voor deze verkorte cursus, kunt u zich aanmelden op de wachtlijst, waarna wij zsm met u contact opnemen.
Heeft u moduul 'Coronaire Hartaandoeningen' niet gevolgd, dan dient u zich in te schrijven bij de driedaagse cursus, nr. 1802421.


Voorkennis, voorwaarden, ingangsniveau
Aan deze cursus kunnen alleen fysiotherapeuten deelnemen die werkzaam zijn in de eerstelijn.

Beschrijving
De belangstelling voor het behandelen van hartpatiënten door fysiotherapeuten in de eerste lijn is de laatste jaren sterk toegenomen. Na het volgen van de poliklinische revalidatie in een tweedelijns instelling komen deze patiënten regelmatig in de eerste lijn voor het volgen van een beweegprogramma of voor individuele begeleiding.

Er bestaat een duidelijke groei van het aantal patiënten met de specifieke diagnose hartfalen. Het aantal hartfalen-poliklinieken is fors gegroeid. Aangezien de risico's op complicaties bij deze patiëntengroep groter zijn dan bij de reguliere post-infarct patiënt of post-CABG patiënt is de behoefte aan deskundigheidsbevordering voor eerstelijns fysiotherapeuten voor de hartfalen- patiënt daarom groot.

Een gedegen basiskennis van de cardiologie en de trainingsleer is een vereiste voordat men met deze patiëntengroep aan de slag gaat.

Het accent van deze cursus ligt op de effectieve beïnvloeding door interval- en duurtraining van de functie van het perifere vaatstelsel en de pompfunctie van het hart. De trainingsmogelijkheden, het analyseren en begeleiden worden geplaatst in het kader van het prognostisch gezondheidsprofiel van de patiënt. Hierbij komen met name doelstellingen op het niveau van activiteiten en participatie aan de orde. Tevens wordt aandacht besteed aan de risico's die verbonden zijn aan trainen en het opstellen van een adequaat trainingsschema, dat naadloos aansluit op het revalidatieprogramma van het ziekenhuis of revalidatiecentrum.
Centraal in de cursus staan de veranderingen in de pompfunctie van het hart bij hartfalen, de gevolgen voor het perifere vaatstelsel, de adaptatie- en compensatieprocessen. Verder wordt er aandacht besteed aan de klassering van de verschillende vormen van hartfalen en de mogelijke trainingsvormen bij deze patiënten.

Let op: dit is een cursus die alleen de hartfalen-patiënt betreft en niet de 'reguliere' post-infarct patiënt of post-CABG patiënt.

In deze cursus wordt ervan uitgegaan dat de deelnemers beschikken over voldoende basiskennis van de cardiologie en trainingsleer.Om uw basiskennis te vergroten bevelen wij het volgende boek aan goed te bestuderen:

De cardiologie, vereenvoudigd
A.J. Six
Uitgeverij Boom Lemma, zesde herziene druk, 2013
ISBN 978-90-5931-960-8

De inhoud van de volgende hoofdstukken van dit boek worden als bekend verondersteld als ingangsniveau voor de cursus: Hoofdstuk 1, 2, van hoofdstuk 7 paragraaf 7.2  en 7.4, van hoofdstuk 8 paragraaf 8.1 en van hoofdstuk 9 paragraaf 9.1 tot en met ‘De afleidingen’.

Daarnaast verzoeken wij u om als thuisstudie de KNGF-richtlijn 'Hartrevalidatie 2011' grondig te bestuderen. Deze treft u aan op Fysionet

Doel
Na de cursus kan de deelnemer verschillende trainingsvormen voor hartfalenpatiënten benoemen, is op de hoogte van de risico's die daar aan verbonden zijn en kan de signalen daarvan herkennen. Tevens kan de deelnemer een adequaat behandelplan opstellen dat naadloos aansluit op het revalidatieprogramma van het ziekenhuis of revalidatiecentrum.

Didactische werkwijze
Hoorcollege, responsiecollege en casuïstiek

Hoofdniveau
Respiratoir Vasculair
LocatieDoorn (NL) (Toon kaart)

LocatieOosterbeek (NL) (Toon kaart)

Het NPi is het Landelijk Kenniscentrum voor Paramedische Zorg.

De missie van het NPi luidt: het (verder) professionaliseren van fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten en andere (paramedische) professionals in de gezondheidszorg.
Vanwege deze primaire focus is als slogan van het NPi gekozen: 'Kennis in beweging'.

Het NPi wil het vooraanstaande kenniscentrum zijn; dat wil zeggen het kenniscentrum waar fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten en andere (paramedische) professionals als eerste aan denken als het gaat om deskundigheidsbevordering, informatievoorziening, praktijkgericht onderzoek en innovaties.
Optimale service aan de paramedicus staat hierbij centraal.

Berkenweg 7
3818 LA
Amersfoort
Postbus 1161
3800 BD
Amersfoort
033 421 61 00
Selecteer een bestand aub.