Opleidingen details Nederlands Paramedisch instituut

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Verdiepingsdag Neurorevalidatie/CVA: ‘vaardigheidstraining bij een herstellende arm-handfunctie’ (ID nummer: 322009)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
(Na)scholing Fysiotherapie6 

Sinds 2007 hebben inmiddels enkele honderden fysio-of ergotherapeuten de NPi cursus Neurorevalidatie/CVA gevolgd. Sommigen recent, anderen alweer wat langer geleden. Regelmatig geven oud-cursisten Neurorevalidatie bij het NPi aan dat zij behoefte hebben aan verdiepingsdagen waarbij de huidige stand van zaken op een bepaald themagebied in de Neurorevalidatie wordt toegelicht.  Om bij deze vraag aan te sluiten gaat het NPi verdiepingsdagen Neurorevalidatie/CVA organiseren, speciaal voor oud cursisten Neurorevalidatie. Deze verdiepingsdagen zullen thematisch van aard zijn.
De eerste verdiepingsdag die is ontwikkeld heeft als thema "praktijk rondom arm-hand vaardigheidstraining bij een herstellende arm hand functie".  

Tijdens deze dag zal de nadruk liggen op het oefenen in de praktiijk, waarbij het accent ligt op:

Klinisch redeneren aan de hand van casuïstiek en demonstratie met een patiënt,  waarbij we door middel van onderzoek en observatie een probleemanalyse  maken om tot het kernprobleem te komen.

Het opstellen van een specifiek oefenprogramma, met het accent op taakgericht (repetitive) oefenen en ‘shaping’.
Daarnaast zullen de laatste inzichten vanuit de richtlijnen en evidentie aan de orde komen.

Voorkennis, voorwaarden, ingangsniveau
Therapeuten die de cursus Neurorevalidatie/CVA, Neurorevalidatie/CVA/Ergotherapie of de Inhaalcursus Neurorevalidatie/CVA succesvol hebben afgerond en de kennis over de arm/hand training uit deze cursus paraat hebben. Het werken met CVA-patiënten is een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan de cursus. Graag bij inschrijving bij 'bijzonderheden' aangeven wanneer u een van de bovenstaande cursussen heeft afgerond.

Docenten:  
De dag wordt gegeven door 3 Docenten Neurorevalidatie/CVA: Conny Beerepoot – ergotherapeut, Matthijs Vogel – fysiotherapeut en Cecile Schueler - fysiotherapeut

Doel
Na deze verdiepingsdag kan de deelnemer de hedendaagse/state of the art inzichten met betrekking tot arm-handvaardigheidstraining bij de CVA-patiënt benoemen en kan op creatieve en onderbouwde wijze een arm–hand vaardigheidstraining uitvoeren.

Didactische werkwijze
Interactieve lessen met veel inbreng van de cursist. Demonstratie van een patiënt, waarin samen met de cursisten het klinische redeneren wordt toegepast. Casusbesprekingen aan de hand van patiënten video’s. Praktisch oefenen met elkaar.

Hoofdniveau
Centraal Neurologisch
Tijd09:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Het NPi is het Landelijk Kenniscentrum voor Paramedische Zorg.

De missie van het NPi luidt: het (verder) professionaliseren van fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten en andere (paramedische) professionals in de gezondheidszorg.
Vanwege deze primaire focus is als slogan van het NPi gekozen: 'Kennis in beweging'.

Het NPi wil het vooraanstaande kenniscentrum zijn; dat wil zeggen het kenniscentrum waar fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten en andere (paramedische) professionals als eerste aan denken als het gaat om deskundigheidsbevordering, informatievoorziening, praktijkgericht onderzoek en innovaties.
Optimale service aan de paramedicus staat hierbij centraal.

Berkenweg 7
3818 LA
Amersfoort
Postbus 1161
3800 BD
Amersfoort
033 421 61 00
Selecteer een bestand aub.