Opleidingen details Nederlands Paramedisch instituut

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Opleiding ‘Procesmatige adem- en ontspanningstherapie’ (ID nummer: 321799)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
(Na)scholing Fysiotherapie100 

Omschrijving:
Vanaf 2017 kunt u bij het NPi de opleiding ‘Procesmatige adem- en ontspanningstherapie’ volgen. Het NPi biedt deze opleiding, die uit drie delen bestaat, samen met het Van Dixhoorn Centrum voor Adem- en Ontspanningstherapie aan. Via het NPi kan deel 1 worden gevolgd; de delen 2 en 3 via het Van Dixhoorn Centrum.

Procesmatige benadering van overmatige spanning met ontspanning
Uit omvangrijke meta-analyses komt naar voren dat ontspanning een statistisch hoog significant, maar gemiddeld matig groot effect heeft op de klachten van diverse patiëntengroepen. Het gemiddeld beperkte effect is te verklaren vanuit het onderscheid tussen ‘strain’ en ‘stressoren’. Indien er overmatige spanning bestaat binnen het individu, maar zonder duidelijke stressor (= gewone overspanning), dan is het klinisch effect groot; indien er concrete spanningsbronnen bestaan die de spanning en klachten in stand houden, dan zal het effect klein zijn. Het gemiddelde effect is dan inderdaad matig groot. Of er wel of niet sprake is van een duidelijke stressor, blijkt bij een intake niet altijd vast te stellen. Vanuit een procesmatige benadering wordt ontspanning daarom niet doelgericht op klachtreductie ingezet, maar op een open en onderzoekende manier: samen met de patiënt onderzoeken of en op welke manier spanning kan afnemen. De indicatiestelling vindt plaats in een ‘proefbehandeling’ van circa vier sessies.

Aanpassing van de behandeling aan het individu
Uit dezelfde meta-analyses komt naar voren dat er geen bewijs is voor specifieke effecten van specifieke ontspanningstherapieën. Aan de andere kant blijkt in de praktijk steeds weer dat verschillende individuen goed reageren op verschillende modaliteiten van spanningsregulatie. Het uitgangpunt van een ‘procesmatige’ aanpak van ontspanning is daarom dat de behandeling aangepast wordt aan het individu en dat de patiënt zich niet hoeft aan te passen aan het protocol van een specifieke methode.

Van zelf ervaren naar zelf geven van ontspanningsinstructies
De cursist leert in deze opleiding een groot aantal modaliteiten van instructie; in principe alle manieren waarop een individu de eigen spanning kan regelen. Deze worden in het eerste jaar vanuit de eigen ervaring aangeleerd, de manuele technieken komen vooral in het tweede jaar aan de orde. In het derde jaar geven de cursisten zelf de instructies en wordt de keuze, opbouw en variatie hiervan besproken.

Proefbehandeling ter bepaling van de rol van spanning in klachten
Een proefbehandeling wordt primair geëvalueerd door de mate van spanning te beoordelen en vervolgens of klachten goed reageren op reductie van spanning. Voortzetting van therapie is dan aangewezen. Zo niet, dan wordt verder gezocht naar spanningsbronnen op de achtergrond. In het eerste jaar leert de cursist de inhoud van zo’n evaluatie, in het tweede en derde jaar worden twee proefbehandelingen uitgevoerd, onder supervisie. In een casus met een langere duur wordt beoordeeld of voortzetting terecht was en wat het opgeleverd heeft. Met een eindcasus en een persoonlijk verslag wordt de opleiding afgesloten. Men is dan gekwalificeerd om met een proefbehandeling de rol van gewone overspanning in klachten te bepalen.

Verplichte literatuur (niet bij de cursusprijs inbegrepen):
Het boek ‘Ontspanningsinstructie. Principes en oefeningen’ (Van Dixhoorn, 1998; laatste druk: 2014)

Doel:
Na deze scholing heeft de deelnemer kennis over en inzicht in processen die bij adem- en ontspanningsinstructie kunnen optreden en is de deelnemer in staat op verantwoorde wijze adem- en ontspanningsinstructie te geven, en oefenervaringen van patiënten te begeleiden. Tevens kan de deelnemer een proefbehandeling, als meetinstrument voor de screening van de rol van ‘gewone overspanning’ in klachten betreffende het bewegend functioneren, uitvoeren, evalueren en rapporteren.

Bestand 
programma_1805111.pdf134 KB
Hoofdniveau
Psychosomatisch
Overig
Tijd09:30 - 17:00
LocatieDoorn (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieDoorn (NL) (Toon kaart)

Het NPi is het Landelijk Kenniscentrum voor Paramedische Zorg.

De missie van het NPi luidt: het (verder) professionaliseren van fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten en andere (paramedische) professionals in de gezondheidszorg.
Vanwege deze primaire focus is als slogan van het NPi gekozen: 'Kennis in beweging'.

Het NPi wil het vooraanstaande kenniscentrum zijn; dat wil zeggen het kenniscentrum waar fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten en andere (paramedische) professionals als eerste aan denken als het gaat om deskundigheidsbevordering, informatievoorziening, praktijkgericht onderzoek en innovaties.
Optimale service aan de paramedicus staat hierbij centraal.

Berkenweg 7
3818 LA
Amersfoort
Postbus 1161
3800 BD
Amersfoort
033 421 61 00
Selecteer een bestand aub.