Opleidingen details King nascholing

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Basiscursus (geïntegreerde) Cognitieve gedragstherapie met aandacht voor kinderen, jeugdigen en volwassenen. (ID nummer: 321697)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Basiscursus - contacturen10019-3-2019 t/m 18-3-2022

Er wordt vanuit gegaan dat binnen cognitieve gedragstherapie twee belangrijke richtingen zijn te onderscheiden: die waarin de ‘individuele case benadering’ centraal staat en die waarin bij voorkeur effectief gebleken standaardbehandelingen worden toegepast. De eerste is nogal theoretisch georiënteerd (‘theory-based’) en zoekt aansluiting bij een experimenteel-psychologisch en leerpsychologisch kader. De tweede is betrekkelijk a-theoretisch en vooral praktisch/empirisch van aard (‘evidence-based’) en zoekt inspiratie in vergelijkende effectstudies. In de filosofie van de basiscursus is de toekomst van de cognitieve gedragstherapie, en in feite die van de psychotherapie, er in gelegen om beide benaderingen met elkaar te integreren.

In de cursus worden de cursisten daarom vertrouwd gemaakt met beide richtingen. Ze leren enerzijds de individuele theoretisch geïnspireerde zoekschema’s toepassen die bekend staan als functie- en betekenisanalyse en als gedachterapporten maar ze maken ook alvast, deels impliciet, enigszins kennis met enkele gestandaardiseerde en op specifieke klachten gerichte interventies binnen cognitieve gedragstherapie. Het is echter voorbehouden aan de beoogde vervolgcursus om het zwaartepunt op zulke standaardprogramma’s te leggen.

De gedachte achter dit ‘tweesporen beleid’ is, dat de huidige standaardbehandelingen nog niet trefzeker genoeg zijn om deze automatisch toe te passen zodra aan de betreffende DSM-diagnose is voldaan, terwijl de geïndividualiseerde  benadering het risico inhoudt dat de therapeut te zeer in beslag wordt genomen door allerlei theoretische bespiegelingen waardoor de slagvaardigheid om te interveniëren te zeer verloren gaat. Kennis van beide richtingen lijkt een voorwaarde te zijn om de voordelen van beide benaderingen te kunnen optimaliseren en de risico’s ervan te kunnen minimaliseren.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Jeugdzorg pedagoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Jeugdzorg psycholoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO)Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
1 2 3
 behandelplan nagaan of evidence based protocol bestaat; bij afwijking daarvan dit beargumenteren
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 klachtinventarisatie + DSM classificatie en diagnose
 leertheoretisch model toepassen en analyses maken (bijvoorbeeld betekenisanalyses (BA’s), functieanalyses (FA’s) en evt. holistische theorie (HT)
 observaties en meetinstrumenten
 terugvalpreventie
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
 voorlichting over ziektebeeld en behandeling
 wetenschappelijke evidentie
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
uitsluitend academici
Cursus
 Inleidend
10
14
ja
2700
100
toetsing en evaluatie
CRKBO
Aanmelding voor de cursus staat open voor wie:
A) afgeronde opleiding heeft in sociale wetenschappen en tevens
B) voldoende (volgens de normen van de VGCt) scholing heeft genoten in de vakken:
psychopathologie
persoonlijkheidsleer
leerpsychologie
gespreksvaardigheden en tevens
C) werkzaam is op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg en de Jeugdzorg op zo'n manier dat er regelmatig behandelcontacten plaatsvinden met patiënten.

Wie wel voldoet aan A, maar nog niet geheel aan B kan, nadat de basiscursus al is gestart, op eigen initiatief alsnog bijscholing volgen en examen afleggen in de ontbrekende vakken.
De derde voorwaarde (C) is in feite scherper dan de VGCt vereist. Voor de Vereniging hoeft men immers pas werkzaam te zijn op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg na het voltooien van de basiscursus. De huidige opleiding stelt deze eis omdat wordt gemeend dat het vak het beste kan worden geleerd wanneer men al meteen ook in de praktijk werkzaam is.
Bestand 
info basiscursus CGT.pdf537 KB
 
Hoofdniveau
CGt Basiscursus volledig
Tijd09:30 - 16:45
LocatieAmsterdam nog niet bekend (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:45
LocatieAmersfoort (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:45
LocatieAmersfoort (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieAmersfoort (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:45
LocatieAmersfoort (NL) (Toon kaart)

Hoge Kwaliteit postacademische nascholing voor een betaalbare prijs. Dat zijn de belangrijkste uitgangspunten van onze filosofie. Ben jij werkzaam als psycholoog of orthopedagoog in de Jeugdzorg, GGZ of in het onderwijs? Dan kun je bij ons terecht voor kwalitatief hoogwaardige én betaalbare cursussen.

De huidige ontwikkelingen binnen ons vakgebied stellen steeds meer eisen aan (na)scholing. Wij vinden dat een prima ontwikkeling, maar realiseren ons ook dat het behalen van aanvullende registraties tijdrovend en bovendien erg kostbaar is. Wij willen professionals in de jeugdzorg helpen om continu up-to-date te blijven en bieden daarom een breed aanbod aan van betaalbare cursussen en trainingen voor hulpverleners in de GGZ, jeugdzorg en onderwijs.

Sint Willibrordusdwarsstraat 4
1074XG
Amsterdam
0643438267
Selecteer een bestand aub.