Opleidingen details Lisette van Elswijk, begeleiding en training van (zorg-)professionals

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Workshop ’Aios in de knel’ (ID nummer: 321566)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 2417-5-2018 t/m 16-5-2019

Doelstelling en resultaat

In deze workshop krijgen (plv.) opleiders en leden van de opleidingsgroep praktische handvatten zodat zij in de begeleiding van een aios in de knel bewust en gericht kunnen interveniëren. (Plv.) opleiders vullen daarmee hun ‘gereedschapskist’ met gesprekstechnieken waardoor zij beter voorbereid zijn op het begeleiden van aios waarbij voortgang in de opleiding stagneert. Tijdens de workshop bieden we daartoe:

·    Vroegtijdig leren herkennen van een aios in de knel alsmede tools voor het afbakenen: Is hier sprake van een aios in moeilijkheden? Of is dit een disfunctionerende aios?

·    Een ‘gereedschapskist’ aan mogelijke interventietechnieken om op een passende manier de aios in de knel te begeleiden.

·    Praktijksimulatie; het op een constructieve manier voeren van het gesprek met een aios in de knel met als doel probleemverheldering en een plan van aanpak. Tailormade feedback naar aanleiding van (eigen) casuïstiek

·    Expliciteren van rollen en verantwoordelijkheden van betrokkenen.

·    Verzamelen en interpreteren van bronnen om de feedback aan aios te onderbouwen.

·    De mogelijkheid om ervaringen en best practices uit te wisselen met elkaar, en te leren van elkaars dilemma’s.
 

Deelnemers kunnen na deze workshop een gestructureerd gesprek voeren met een aios in de knel waarbij een helder plan van aanpak geformuleerd wordt én SMART afspraken over het vervolg worden gemaakt. 

Voorafgaand aan de training krijgen deelnemers relevante literatuur geboden:
- stappenplan begeleidingstraject disfunctionerende aios (MMV)
- Steinert Y. The “problem” junior: whose problem is it? . BMJ?: British Medical Journal. 2008;336(7636):150-153. doi:10.1136/bmj.39308.610081.AD.
- Leeuw, R. M. (2014), Sharing is caring: dealing with feedback and difficult feelings. Med Educ, 48: 1034-1036. doi:10.1111/medu.12545

Workshop
 
0
De kosten voor de scholing worden gedragen door de werkgever (Westfries Gasthuis/Waterlandziekenhuis) en niet doorberekend aan individuele deelnemers.
Tijd13:00 - 17:00
LocatieHoorn (NL) (Toon kaart)

Tijd15:00 - 19:30
LocatieHoorn (NL) (Toon kaart)

Psycholoog, coach en trainer in de medische vervolgopleidingen.
Kernthema's communicatie, didactiek en samenwerking in de zorg.
Primair gericht op medisch specialisten.

De Hertog 2
1831 EK
Koedijk
De Hertog 2
1831 EK
Koedijk
0620112717
Selecteer een bestand aub.