Opleidingen details PAO Psychologie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Diagnostiek van dyslexie (ID nummer: 321495)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie172-11-2018 t/m 1-11-2021
K&J/OG opleiding - diagnostiek172-11-2018 t/m 1-11-2021
K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie172-11-2018 t/m 1-11-2021

Binnen de dyslexiezorg die wordt vergoed via de zorgverzekering is de diagnostiek van dyslexie duidelijk afgebakend: het gaat om classificerende diagnostiek die al dan niet toelaat tot vergoede behandeling. Een aanzienlijke groep leerlingen in het onderwijs ondervindt lees-en spellingproblemen maar komt niet in aanmerking voor de vergoedingsregeling. Het gaat om kinderen die minder ernstige problemen hebben met lezen en spellen, hoogbegaafde kinderen of kinderen met complexe problematiek. Psychologen en orthopedagogen krijgen regelmatig de vraag om uit te zoeken wat de oorzaak van de problematiek is en of er sprake is van dyslexie.
In deze nieuwe GITP PAO-cursus gaan we in op diagnostiek van ernstige lees- en spellingsproblemen, waaronder dyslexie. Je krijgt inzicht in opzet en aanpak van diagnostisch onderzoek, diagnostische instrumenten en de specifieke knelpunten bij de interpretatie van onderzoeksresultaten. Wanneer noemen we iets dyslexie, wanneer niet. Wat zegt de literatuur hierover? En hoe verloopt het diagnostische besluitvormingsproces in de praktijk?
Tenslotte ga je aan de hand van eigen casuïstiek aan de slag met het oplossen van diagnostische dilemma’s en het formuleren van een heldere conclusie.

Na afloop van deze cursus:

heb je inzicht in relevante aspecten van dyslexie op verschillende diagnostisch niveaus
ben je bekend met de gangbare diagnostische instrumenten
ben je beter in staat tot diagnostische besluitvorming te komen en je beslissingen helder te onderbouwen

 

Voor meer informatie: https://pao.nl/diagnostiek-van-dyslexie/

N.B. deze cursus is dezelfde als de Cursus Diagnostiek van dyslexie, alleen de locatie is Curacao.

uitsluitend academici
Cursus
 Inleidend
 Verdiepend
8
16
ja
580
17
toetsing en evaluatie
Psychologen en (ortho)pedagogen (universitair opgeleid) die werken vanuit een vrijgevestigde setting, in het basis- of speciaal onderwijs, adviseren ten behoeve van ouders en/of onderwijs of werkzaam zijn in de jeugdhulpverlening.
De cursus is bedoeld voor professionals die in de praktijk betrokken zijn bij diagnostiek van kinderen met ernstige lees- en spellingproblemen en casuïstiek kunnen inbrengen. Ook als je werkzaam bent binnen de vergoede zorg en je diagnostische vaardigheden willen aanscherpen, kun je deelnemen. Kennis over lees- en spellingontwikkeling wordt bekend verondersteld.
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieWillemstad (CW) (Toon kaart)
OpmerkingenIncompany

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

PAO Psychologie richt zich op postacademisch onderwijs: vakinhoudelijke na- en bijscholing op het gebied van de gedragswetenschappen. Onze klanten zijn vooral professionals met een universitaire vooropleiding op dit gebied: psychologen, pedagogen, psychotherapeuten, psychiaters. Bij veel cursussen is de doelgroep breder en zijn ook psychiatrisch verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, leerkrachten en begeleiders welkom.

 

Keurenplein 41/ A163
1069 CD
Amsterdam
Keurenplein 41 /A163
1069 CD
Amsterdam
085-4879310
Selecteer een bestand aub.