Opleidingen details RINO Groep Utrecht

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Verdiepingscursus traumadiagnostiek en EMDR therapie bij mensen met een verstandelijke beperking (ID nummer: 321418)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Nascholingscursus - contacturen1225-5-2018 t/m 24-5-2021

Het is vaak ingewikkeld om te bepalen of psychische en gedragsproblemen primair het gevolg zijn van onverwerkte beschadigende levenservaringen of dat het symptomen zijn van een bijkomende neurobiologische ontwikkelingsstoornis zoals ADHD of ASS. In deze cursus leer je als EMDR therapeut om kinderen en/of volwassenen met een verstandelijke beperking (VB) of zwakbegaafdheid op een efficiënte en effectieve wijze van hun trauma-gerelateerde klachten af te helpen.
Je leert werken met de ADIS-C-LVB-sectie PTSS (Mevissen, Didden, & de Jongh). Dit is een nieuw klinisch interview dat kan worden afgenomen bij de patiënt zelf  en/of diens ouder(s) of verzorger(s). Op basis van de resultaten kan niet alleen de DSM-5 classificatie PTSS valide en betrouwbaar worden vastgesteld. Ook andere aan trauma en life events gerelateerde klachten komen helder in beeld. De tijdlijn, die deel uitmaakt van het interview, en het klachtenoverzicht geven mede richting aan de casusconceptualisatie voor de EMDR behandeling.
Zeker bij patiënten met een VB en complex trauma en bijkomende stoornissen zoals ASS, hechtingsproblemen of persoonlijkheidsstoornissen, kan de behandeling moeilijk op gang komen of  vastlopen. Aan  de hand van door de docent en de deelnemers ingebrachte casuïstiek bespreken we interventies die de activatie van herinneringen en het verwerkingsproces kunnen faciliteren.

Wat leer je?

Je leert:

Het klinisch interview ADIS-C-LVB sectie PTSS op de juiste wijze afnemen
Met behulp van de ADIS-C-LVB sectie PTSS een PTSS vaststellen volgens de DSM-5
Op basis van de ADIS-C-LVB sectie PTSS tot een casusconceptualisatie komen voor behandeling met EMDR
Bepalen wanneer traumabehandeling van ouders is geïndiceerd

Verder maak je kennis met:

Aanpassingen in de behandeling van complex trauma bij mensen met een VB, ook als er sprake is van bijkomende problematiek zoals ASS
Mogelijkheden om ouders bij de behandeling te betrekken

Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
 behandelplan nagaan of evidence based protocol bestaat; bij afwijking daarvan dit beargumenteren
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 observaties en meetinstrumenten
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
 voorlichting over ziektebeeld en behandeling
 wetenschappelijke evidentie
uitsluitend academici
Cursus
 Verdiepend
12
15
ja
610
12
toetsing en evaluatie
Cedeo
CRKBO
deelnemers dienen minimaal een basiscursus EMDR gevolgd te hebben
Bestand 
Template.doc93 KB
 
Hoofdniveau
CGt bij-/nascholing
Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

De RINO Groep is een maatschappelijk betrokken organisatie. Met onze ruim 90 medewerkers organiseren we opleidingen, trainingen en congressen voor professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze docenten en diverse samenwerkingspartners.

Oudenoord 6
3511 BS
UTRECHT
(030) 230 84 50
Selecteer een bestand aub.