Opleidingen details Nederlands Paramedisch instituut

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Oncologische cliƫnten: fysiotherapeutische mogelijkheden (ID nummer: 321382)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
(Na)scholing Fysiotherapie22 

Omschrijving:
Vanuit het fysiotherapeutische werkveld blijkt er een toenemende behoefte te bestaan aan scholing op het gebied van de fysiotherapeutische begeleiding van oncologische cliënten. Het betreft voornamelijk cliënten die een medische behandeling (operatie, bestraling en/of chemotherapie) hebben ondergaan en daarna kampen met een sterk verlaagde belastbaarheid en symptomen als vermoeidheid, pijn, bewegingsproblematiek, etc.

Het NPi wil graag haar bijdrage leveren om te komen tot een landelijk beter dekkend netwerk van fysiotherapeuten die oncologische cliënten op een adequate wijze kunnen begeleiden (zowel individueel als in groepsverband) door de ontwikkeling van scholing op dit terrein. Het uiteindelijke doel is om te komen tot een kwalitatief goede fysiotherapeutische zorg voor deze populatie cliënten, zo dicht mogelijk bij huis.

Deze cursus is gericht op de individuele begeleiding van oncologische cliënten in de eerstelijn. De cursus staat echter ook open voor tweedelijns fysiotherapeuten.
De cliëntenpopulaties waarop deze cursus zich richt zijn:
a) cliënten die een medische behandeling (operatie, bestraling en/of chemotherapie) hebben ondergaan in verband met een tumor en nazorg nodig hebben in de eerstelijn, dicht bij huis;
b) cliënten die zich rechtstreeks bij de eerstelijns fysiotherapeut melden (DTF) en die symptomen en/of verschijnselen vertonen die wijzen op een mogelijke (al dan niet recidief) oncologische aandoening.
In deze cursus gaat het expliciet niet over de fysiotherapeutische begeleiding van mensen tijdens de medische behandelfase.

Cursusinhoud
Gedurende de cursus ligt de nadruk op het fysiotherapeutisch klinisch redeneren in een oncologische context en de manier waarop generieke fysiotherapeutische vaardigheden kunnen worden ingezet bij de oncologische patiënt. Daarnaast wordt beperkt ingegaan op de medische achtergrondkennis die nodig is bij het leveren van adequate zorg.

Op de eerste dag staan de medische aspecten centraal, waarbij met name de invloed van oncologische processen en de medische behandeling (operatie, bestraling en chemotherapie) op het fysieke functioneren van mensen wordt belicht. Er wordt daarbij niet in detail ingegaan op de diverse soorten tumoren en de oncologische processen an sich, maar meer op de symptomen (vermoeidheid, pijn, bewegingsproblematiek) en de consequenties voor de lichamelijke belastbaarheid van mensen.

Op de tweede dag staat het palet van fysiotherapeutische mogelijkheden voor de begeleiding van oncologische cliënten op het programma.

De derde dag heeft als centraal thema de psychosociale aspecten die een rol spelen bij deze cliëntengroep en de mogelijkheden die de eerstelijns fysiotherapeut heeft om daar op adequate wijze mee om te gaan. Ook aan de palliatieve fysiotherapeutische zorg wordt op deze dag aandacht besteed.


Doel:
Na de cursus heeft de deelnemer voldoende basiskennis om cliënten die een medische behandeling (operatie, bestraling en/of chemokuur) voor kanker hebben ondergaan op een adequate wijze te kunnen begeleiden in de eerstelijns fysiotherapiepraktijk.

 
Bestand 
programma_1803031.pdf172 KB
Hoofdniveau
Oncologie
Tijd9:30 - 16:30
LocatieDrachten (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieDoorn (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieDoorn (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieDoorn (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieDoorn (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieDen Helder (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieDoorn (NL) (Toon kaart)

Het NPi is het Landelijk Kenniscentrum voor Paramedische Zorg.

De missie van het NPi luidt: het (verder) professionaliseren van fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten en andere (paramedische) professionals in de gezondheidszorg.
Vanwege deze primaire focus is als slogan van het NPi gekozen: 'Kennis in beweging'.

Het NPi wil het vooraanstaande kenniscentrum zijn; dat wil zeggen het kenniscentrum waar fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten en andere (paramedische) professionals als eerste aan denken als het gaat om deskundigheidsbevordering, informatievoorziening, praktijkgericht onderzoek en innovaties.
Optimale service aan de paramedicus staat hierbij centraal.

Berkenweg 7
3818 LA
Amersfoort
Postbus 1161
3800 BD
Amersfoort
033 421 61 00
Selecteer een bestand aub.