Opleidingen details ITON

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Kinderneuropsychologie, KIN (ID nummer: 320936)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1 en 22813-11-2018 t/m 12-11-2019

SMART beschreven doelstellingen

Aan het eind van de cursus kunnen de cursisten de neuropsychologische gevolgen van verworven hersenbeschadiging en veel voorkomende neuropsychologische ontwikkelingsstoornissen bij kinderen zoals dyspraxie, DCD, NLD, ADHD en dyslexie en uiteenlopende en vaak niet-onderkende vormen van epilepsie herkennen en benoemen. Zij kunnen beredeneren welke aanpak en interventies van toepassing kunnen zijn. De cursisten kunnen aangeven hoe en op welke punten de verschillende disciplines interdisciplinair samen kunnen werken naar een gemeenschappelijk behandeldoel.

(Meerdaagse) Nascholing
Bestand 
Progr KIN 2018 .docx21 KB
1155
Inschrijfgeld € 30,- cursuskosten € 1125,-
Tijd9:15 - 16:15
LocatieHaarlem (NL) (Toon kaart)

De stichting ITON onderzoekt de toepassingsmogelijkheden van inzichten uit de neurowetenschappen en verzorgt hierover cursussen op diverse gebieden: neurorevalidatie, chronische pijn, leren van motorische vaardigheden (sport, muziek etc). De doelgroep is principieel multidisciplinair, dwz. het probleem c.q. de patiënt staat centraal (en dus niet de discipline). Een belangrijk aspect van de ITON-cursussen is dat men inzicht krijgt in de diverse disciplinaire invalshoeken en met elkaar leert communiceren. Aan ITON-cursussen nemen medici, paramedici, psychologen, verplegenden en verzorgenden deel. Afhankelijk van het onderwerp ook andere beroepen bv. bij de cursus "motorisch leren" en "muziek en brein" ook musici, sporters en leraren.  

Leliestraat 7C
2011 BL
Haarlem
023-5341641
Selecteer een bestand aub.