Opleidingen details Nederlands Paramedisch instituut

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Beweegprogramma’s (deel 2): moduul ’Oncologie’ (ID nummer: 320847)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
(Na)scholing Fysiotherapie141-1-2018 t/m 31-12-2019

Beschrijving

Ter voorbereiding op deze moduul verzoeken wij u om de Richtlijn oncologische revalidatie te lezen en de KNGF-beweegstandaard oncologie te bestuderen.

Na de (basis)cursus 'Oncologische cliënten: fysiotherapeutische mogelijkheden', een scholing gericht op de individuele cliënt, biedt het NPi de moduul 'Oncologie' in het kader van de beweegprogramma’s als vervolg aan.

De moduul 'Oncologie' van de beweegprogramma's richt zich op het begeleiden van groepen oncologische cliënten (de zogenaamde 'kanker survivors'), die na afloop van de primaire, in opzet curatieve medische behandeling belemmeringen ervaren in het hervatten van een actieve levensstijl, waarbij sprake is van enkelvoudige problematiek. De basis voor deze moduul wordt gevormd door de Standaard Beweeginterventie Oncologie van het KNGF (2011).
Het rapport 'Kanker in Nederland tot 2020' van de werkgroep SCK van het KWF laat o.a. zien dat naar verwachting steeds meer kankerpatiënten zullen overleven. Deze overlevers zullen in toenemende mate een beroep doen op de zorg vanwege de gevolgen van de diagnose kanker en het medisch-therapeutische traject dat zij doorlopen hebben.
De fysiotherapeut als specialist in houding en beweging heeft in dit nazorgtraject een belangrijke rol te vervullen. Recent wetenschappelijk onderzoek bevestigt het belang van begeleiding bij bewegen. Met het verschijnen van de landelijke richtlijn 'Oncologische revalidatie' en in het verlengde daarvan de 'KNGF-Standaard Beweeginterventie Oncologie' is die rol nu ook nadrukkelijk verwoord.
Zowel de hoeveelheid patiënten als ook de diversiteit en complexiteit maakt het gewenst de fysiotherapeut gericht te scholen.

Doel

Na de moduul 'Oncologie' in het kader van de beweegprogramma’s voor mensen met chronische aandoeningen kan de cursist de indicaties en contra-indicaties voor deelname aan een beweegprogramma 'Oncologie' aangeven. Hij kent de intakeprocedure voor deelname aan een beweegprogramma, kan op oncologische cliënten afgestemde testen afnemen en samen met de cliënt op basis van verwijsgegevens en eigen onderzoek (gebaseerd op de uitgangspunten van deel 1 van de beweegprogramma's) een op maat gemaakt en verantwoord beweegprogramma opstellen, begeleiden en evalueren. Tevens is de cursist doordrongen van het belang van (het creëren van) een netwerk voor een goede inbedding van de beweegprogramma’s voor oncologische cliënten binnen het zorgaanbod en weet hij welke wegen hij kan bewandelen om zich goed in dat netwerk te positioneren.

Bestand 
programma_1804131.doc62 KB
Hoofdniveau
Oncologie
Tijd13:30 - 16:30
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)

Tijd13:30 - 16:30
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)

Tijd13:30 - 16:30
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)

Het NPi is het Landelijk Kenniscentrum voor Paramedische Zorg.

De missie van het NPi luidt: het (verder) professionaliseren van fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten en andere (paramedische) professionals in de gezondheidszorg.
Vanwege deze primaire focus is als slogan van het NPi gekozen: 'Kennis in beweging'.

Het NPi wil het vooraanstaande kenniscentrum zijn; dat wil zeggen het kenniscentrum waar fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten en andere (paramedische) professionals als eerste aan denken als het gaat om deskundigheidsbevordering, informatievoorziening, praktijkgericht onderzoek en innovaties.
Optimale service aan de paramedicus staat hierbij centraal.

Berkenweg 7
3818 LA
Amersfoort
Postbus 1161
3800 BD
Amersfoort
033 421 61 00
Selecteer een bestand aub.