Opleidingen details Nederlands Paramedisch instituut

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Osteoporose: preventie, behandeling en begeleiding (ID nummer: 320641)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
(Na)scholing Fysiotherapie18 

Beschrijving

Osteoporose is een aandoening die vooral op oudere leeftijd voorkomt. In Nederland lijden minstens 800.000 mensen aan osteoporose. De botten worden zo zwak (poreus) dat je zomaar iets kunt breken. De meest voorkomende breuken als gevolg van osteoporose zijn pols-, heup- en wervelbreuken. In Nederland breken er jaarlijks ± 16.000 mensen een heup, 16.000 breken een pols en ziekenhuizen registreren jaarlijks ±14.500 wervelfracturen ten gevolge van het sluipende proces van botontkalking. Deze 14.500 fracturen zijn waarschijnlijk nog maar het topje van de ijsberg, want in veel gevallen worden wervelfracturen niet geregistreerd. Eén op de vier vrouwen boven de 55 jaar krijgt osteoporose. Het is echter onjuist te denken dat osteoporose een vrouwenziekte is. Hoewel het vaker bij vrouwen voorkomt dan bij mannen, betekent dat zeker niet dat mannen geen osteoporose kunnen krijgen. Eén op de 12 mannen krijgt osteoporose! Uit onderzoek blijkt dat in de meeste gevallen osteoporose pas wordt ontdekt wanneer men iets breekt. Er kan veel gedaan worden om de ziekte te voorkomen, maar dan moet je er wel tijdig bij zijn. Deskundigen ramen de behandelingkosten nu op ruim 300 miljoen euro. In het jaar 2025 zullen deze kosten oplopen tot meer dan een half miljard euro. Om de ingrijpende sociaal-maatschappelijke gevolgen van osteoporose (invalideren, vervroegde sterfte, etc.) te beperken, is het essentieel dat deze ziekte vroegtijdig wordt onderkend. Voor osteoporose geldt heel duidelijk 'voorkomen is beter dan breken'. Voldoende reden voor het NPi om in nauwe samenwerking met de Osteoporose Stichting over dit onderwerp een cursus te organiseren.

In deze cursus zal nadrukkelijk de mens met de ziekte osteoporose centraal staan. Op een uiterst beeldende wijze zullen de vergaande gevolgen van de aandoening worden getoond en inzichtelijk worden gemaakt wat het betekent om last van de ziekte te hebben. Ook wordt vanuit medisch perspectief de huidige stand van zaken met betrekking tot onderzoek en behandeling uitgebreid besproken. Veel aandacht wordt hierbij besteed aan het stellen van de diagnose. Door wie en hoe wordt deze gesteld? Welke factoren bepalen of iemand mogelijk deze ziekte krijgt of maken de kans groot dat iemand de ziekte al heeft? Vanzelfsprekend is er ook aandacht voor de medicamenteuze behandelmogelijkheden en de invloed van voeding. Uiteraard ligt de nadruk in deze tweedaagse cursus op de behandeling en begeleiding door de paramedicus. Er zullen duidelijke richtlijnen worden gegeven voor het belast bewegen en voor het maken van gerichte keuzes bij de paramedische behandeling en begeleiding van mensen met osteoporose.

Doel

Na de cursus kan de deelnemer op basis van de in de cursus aangeboden kennis over het ziektebeeld en de gevolgen voor de cliënt, de medische mogelijkheden qua onderzoek en behandeling en de evidentie voor paramedische hulpverlening, gerichte keuzes maken bij de behandeling en begeleiding van mensen met osteoporose.

 
Hoofdniveau
Geriatriefysiotherapie
Musculo Skeletaal Rug
Musculo Skeletaal bovenste extremiteiten
Musculo Skeletaal onderste extremiteiten
Tijd09:00 - 17:00
Locatie6874 NC Wolfheze (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieWolfheze (NL) (Toon kaart)

Het NPi is het Landelijk Kenniscentrum voor Paramedische Zorg.

De missie van het NPi luidt: het (verder) professionaliseren van fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten en andere (paramedische) professionals in de gezondheidszorg.
Vanwege deze primaire focus is als slogan van het NPi gekozen: 'Kennis in beweging'.

Het NPi wil het vooraanstaande kenniscentrum zijn; dat wil zeggen het kenniscentrum waar fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten en andere (paramedische) professionals als eerste aan denken als het gaat om deskundigheidsbevordering, informatievoorziening, praktijkgericht onderzoek en innovaties.
Optimale service aan de paramedicus staat hierbij centraal.

Berkenweg 7
3818 LA
Amersfoort
Postbus 1161
3800 BD
Amersfoort
033 421 61 00
Selecteer een bestand aub.