Opleidingen details Nederlands Paramedisch instituut

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Perifeer arterieel vaatlijden (ID nummer: 320579)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
(Na)scholing Fysiotherapie16 

Beschrijving

Deze cursus geldt als basiscursus voor deelname aan het ClaudicatioNet.

 Gezondheidsproblemen die een gevolg zijn van perifere vaatstoornissen komen in onze samenleving regelmatig voor. Arteriële vaataandoeningen geven naast perifere functiestoornissen ook vaak aanleiding tot beperkingen in activiteiten en participatieproblemen. Deze cursus geeft inzicht in de 'state of the art' ten aanzien van specifieke trainingsprogramma’s, die als doel hebben de perifere arteriële transportcapaciteit en de uitwisseling op het niveau van de capillairen te verbeteren.

Het accent in de cursus ligt op de effectieve beïnvloeding -door training- van de perifere vaatsystemen. Dit accent, het analyseren en behandelen op functie- en weefselniveau, wordt geplaatst in het kader van het gezondheidsprofiel van de patiënt, waarbij doelstellingen op het niveau van activiteiten en participatie aan de orde komen.
Het perifere vaatsysteem kent een macro-vaatdeel, de transportvaten en een micro-vaatdeel, de capillairen. Hier vindt de uitwisseling plaats tussen capillair en de interstitiële ruimte ten behoeve van de lokale stofwisseling. Centraal in deze cursus staan de veranderingen in en aan de perifere arteriële vaten, de adaptatie- en compensatieprocessen en de veranderde functionaliteit onder invloed van activiteitenvermindering en -vermeerdering.
Uit de literatuur blijkt dat looptraining een effectief middel is om vaten te beïnvloeden. Binnen de cursus zal looptraining specifiek worden uitgewerkt voor de 'claudicatio-intermittens' als voorbeeld van een perifere arteriële functiestoornis.. De vraag welke parameters, zoals snelheid, duur, het optreden van pijn, etc., men bij het geven van looptraining dient te hanteren en of deze per aandoening verschillend zijn, zal beantwoord worden. Om een zo optimaal mogelijke adaptatie en/of compensatie binnen het vaatstelsel te verkrijgen met behulp van looptraining, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Ook hier zal binnen de cursus aandacht aan worden besteed.

Doel

Na de cursus kan de deelnemer de karakteristieke verschillen van het perifeer arterieel vaatlijden in relatie tot de fysiotherapeutische/oefentherapeutische interventie benoemen en kan hij op basis van de KNGF-richtlijn 'Claudicatio intermittens' invulling geven aan de fysiotherapeutische/oefentherapeutische diagnostiek en behandeling van patiënten met arterieel perifeer vaatlijden.

Hoofdniveau
Respiratoir Vasculair
Tijd9:00 - 17:00
LocatieOosterbeek (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen2de dag in het Tergooi ziekenhuis te Hilversum

Tijd9:00 - 17:00
LocatieOosterbeek (NL) (Toon kaart)
Opmerkingendag 2 Tergooi ziekenhuis Hilversum

Tijd9:00 - 17:00
Locatie6874 NC Wolfheze (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen dag 2 Tergooi ziekenhuis Hilversum

Tijd9:00 - 17:00
Locatie6874 NC Wolfheze (NL) (Toon kaart)
Opmerkingendag 2 Tergooi ziekenhuis Hilversum

Tijd09:00 - 17:00
LocatieOosterbeek (NL) (Toon kaart)
Opmerkingendag 2 Tergooi ziekenhuis Hilversum

Tijd09:00 - 17:00
LocatieOosterbeek (NL) (Toon kaart)
Opmerkingendag 2 Tergooi ziekenhuis Hilversum

Tijd09:00 - 17:00
LocatieWolfheze (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieWolfheze (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieWolfheze (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieWolfheze (NL) (Toon kaart)

Het NPi is het Landelijk Kenniscentrum voor Paramedische Zorg.

De missie van het NPi luidt: het (verder) professionaliseren van fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten en andere (paramedische) professionals in de gezondheidszorg.
Vanwege deze primaire focus is als slogan van het NPi gekozen: 'Kennis in beweging'.

Het NPi wil het vooraanstaande kenniscentrum zijn; dat wil zeggen het kenniscentrum waar fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten en andere (paramedische) professionals als eerste aan denken als het gaat om deskundigheidsbevordering, informatievoorziening, praktijkgericht onderzoek en innovaties.
Optimale service aan de paramedicus staat hierbij centraal.

Berkenweg 7
3818 LA
Amersfoort
Postbus 1161
3800 BD
Amersfoort
033 421 61 00
Selecteer een bestand aub.