Opleidingen details Nederlands Paramedisch instituut

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Motiverende gespreksvoering bij mensen met een chronische aandoening (ID nummer: 320575)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
(Na)scholing Fysiotherapie12 

Beschrijving

Deze cursus is ontwikkeld voor paramedici (fysiotherapeuten, oefentherapeuten) met een coachende en adviserende taak, die zich met name richten op de zelfredzaamheid van de cliënt en die hun coachende rol als therapeut willen verdiepen. De twee trainers (Alex Vaassen, trainer/coach & oefentherapeut Mensendieck en Liesbeth van Zuiden, trainer/coach & fysiotherapeut) reiken gesprekstechnieken aan die bij uitstek te gebruiken zijn in de paramedische praktijk. Beide trainers zijn tot NLP-trainer opgeleid op het NTI-NLP en hebben een eigen coachingspraktijk “spirit2move”. Daarnaast zetten zij hun rijke academische en praktische ervaring en kennis tijdens de cursus in.

Er is een toenemende vraag met betrekking tot het begeleiden van mensen met een chronische aandoening naar een actieve leefstijl. Een essentieel onderdeel van leefstijlbegeleiding is kennis van de verschillende fasen van gedragsverandering en toepassing van motiverende gesprekstechnieken bij gedragsverandering.

Tijdens de cursus komen de volgende competenties aan de orde:

 Kennis hebben van de verschillende fases van gedragsverandering en de daarbij behorende kenmerken.

 Motiverende gesprekstechnieken op effectieve wijze kunnen toepassen op de verschillende fasen van gedragsverandering.

 Bewustwording van leefstijl kunnen creëren en de daarbij horende risico’s.

 Knelpunten en barrières bij aanpassen van leefstijl signaleren en bespreken.

 Terugval in fases van gedragsveranderingen signaleren en hierop adequaat reageren.

 Kennis hebben van de verschillende interventiestrategieën die op individueel en op groepsniveau kunnen worden aangeboden en deze kunnen toepassen.

Inhoud:

   Een kijkje in de binnenwereld van de cliënt

   Wat stuurt de cliënt en hoe kom ik daar achter?

   Hoe kan ik de cliënt in zijn gedragsverandering werkelijk helpen?

   Oplossingsgericht werken en de voordelen daarvan.

Structuren die aan de orde zullen komen zijn:

  Modellen voor communicatie.

  Neurologische niveaus en de invloed daarvan op het gedrag. Het effect van doelen, zelfbeeld en waarden op gedragssturing.

  Het stellen van doelen; de controverse van SMART doelen stellen.

  De kracht van taal, metamodel III en oplossingsgerichte advisering (The Work, Byron Katie). Modellen uit Motivational Interviewing.

De cursus wordt gegeven met veel interactieve ervaringsoefeningen.

 

Doel

Het doel van deze cursus is de fysiotherapeut te ondersteunen bij het adviseren en motiveren van mensen met een chronische aandoening in het traject naar een actieve leefstijl. Na de cursus heeft de deelnemer de competenties en het inzicht om te kunnen afstemmen op de wensen van de cliënt met betrekking tot de behandeling en/of begeleiding. Daarnaast is de deelnemer in staat, door het verbeteren van gespreks- en luistervaardigheden, (nog) beter op de motivatie van de cliënt af te stemmen zodat zijn/haar doelen gemakkelijker bereikt kunnen worden.

Bestand 
MG_progr_1803741.pdf85 KB
Hoofdniveau
Overig
Tijd13:00 - 21:00
LocatieGarderen (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDag 2 van 9:00 tot 17:00 uur

Tijd13:00 - 21:00
Locatie3079 DZ Rotterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingendag 2 cursustijd: 9:00 tot 17:00

Tijd13:00 - 17:00
LocatieWolfheze (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 17:00
LocatieOosterbeek (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 17:00
LocatieDoetinchem (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 17:00
LocatieGarderen (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 17:00
LocatieDen Burg (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 17:00
LocatieGarderen (NL) (Toon kaart)

Het NPi is het Landelijk Kenniscentrum voor Paramedische Zorg.

De missie van het NPi luidt: het (verder) professionaliseren van fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten en andere (paramedische) professionals in de gezondheidszorg.
Vanwege deze primaire focus is als slogan van het NPi gekozen: 'Kennis in beweging'.

Het NPi wil het vooraanstaande kenniscentrum zijn; dat wil zeggen het kenniscentrum waar fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten en andere (paramedische) professionals als eerste aan denken als het gaat om deskundigheidsbevordering, informatievoorziening, praktijkgericht onderzoek en innovaties.
Optimale service aan de paramedicus staat hierbij centraal.

Berkenweg 7
3818 LA
Amersfoort
Postbus 1161
3800 BD
Amersfoort
033 421 61 00
Selecteer een bestand aub.