Opleidingen details https://livis.nl/ehbo/ehbo-voor-de-kraamzorg

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

EHBO voor de kraamzorg (ID nummer: 320443)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Scholing (kinder) EHBO en kinderreanimatie (N)810-5-2018 t/m 25-12-2018
Scholing baby reanimatie met geldig diploma van de reanimatieraad (O)210-5-2018 t/m 25-12-2018
Scholing kinder-EHBO met geldig diploma/certificaat (O)610-5-2018 t/m 25-12-2018

Het gaat om een cursus EHBO voor de kraamzorg conform de eindtermen van het KCKZ en de richtlijnen Oranje Kruis en NRR. De cursus bestaat uit een E-learning gedeelte met aansluitend een praktijktraining. De praktijktraining is alleen toegankelijk als de kraamverzorgende de e-learningtoets met een voldoende heeft afgerond. Is een onvoldoende behaald, kan er een herkansing gemaakt worden.

De kraamverzorgende is na deze cursus in staat:

- prioriteiten in de hulpverlening te benoemen;

- in een ongevalsituatie de volgorde van belangrijke stappen te nemen;

- kan een slachtoffer in veiligheid brengen met behulp van de Rautek, Rautek vanuit bed naar de grond;

- de vitale functies te controleren, beoordelen en veilg te stellen bij een volwassene, kind en baby, met behulp van verschillende draainmethoden waaronder de stabiele zijligging;

- een veneuse trombose snel te herkennen en verantwoorde maatregelen te nemen om erger te voorkomen;

- zowel een inwendige als uitwendige bloeding te herkennen en een uitwendige bloeding te stelpen met behulp van een wondsnelverband en wonddrukverband;

- in geval van een specifieke bloeding, fluxus, de juiste maatregelen te treffen;

- een shock te herkennen en algemene maatregelen te treffen om een shock te verminderen of te voorkomen;

- een verslikking of verstikking te herkennen bij een volwassene, kind en baby en de juiste maatregelen te treffen om deze op te heffen met behulp van slaan en het geven van buikstoten;

- een circulatiestilstand te herkennen bij een volwassene, kind en baby en in de juiste situatie te starten met reanimatie;

- op de juiste wijze een AED te hanteren bij volwassene, kind en baby en op de juiste wijze af te lossen;

- bij een luchtwegobstructie tijdens de reanimatie, mondinspectie uit te voeren en vreemde voorwerpen op de juiste wijze te verwijderen;

- de juiste eerste hulp te bieden bij verdrinking en bijna verdrinking;

- eerste hulp te verlenen bij een buil op het hoofd;

- hersenletsel te herkennen en de juiste eerste hulp te bieden;

- een (dreigende) flauwte te herkennen en de juiste eerste hulp te bieden;

- hyperventilatie te herkennen en de juiste eerste hulp te bieden;

- een kneuzing, verstuiking, een botbreuk, ontwrichting en/of wervelletsel, spierkramp/scheur te herkennen en de juiste eerste hulp te verlenen o.d door het immobiliseren van het hoofd, aanleggen van een steunverband en handverband;

- een goed onderscheid te maken tussen kleine en grote wonden en welke zij wel of niet zelf kan behandelen;

- een kleine schaafwond, snij of bijtwond, splinter en kleine amputatie zelf te behandelen;

- eerste hulp te bieden bij brandwonden;

- bij grote wonden algemene maatregelen te treffen als voorbereiding op professionele hulp;

- te benoemen wat een koortslip is, welke de gevaren zijn voor de baby en welke maatregelen dienen te worden genomen om besmetting van de baby te voorkomen;

- een wondinfectie te herkennen en de juiste eerste hulp te bieden;

- een goede inschatting te maken van de ernst van de brandwonden en de juiste eerste hulp te bieden;

- de juiste eerste hulp te bieden bij elektriciteitsongevallen;

- te benoemen welke de verschillende mogelijkheden zijn om een vergiftiging op te lopen en de verschillende situaties de juiste eerste hulp te bieden zoals bij vergiftiging via maag-darmkanaal, ogen en huid;

- een oververhitting of onderkoeling tijdig te herkennen en de juiste maatregelen te nemen om erger te voorkomen;

- een juiste inschatting te maken van de gradaties van bevriezing en de juiste maatregelen te nemen om erger te voorkomen;

- de juiste maatregelen te treffen bij een ziek met koorts om uitdroging te voorkomen;

- een koortsstuip te herkennen en in de verschillende fasen de juiste eerste hulp te bieden;

- de volgende letsels te herkennen en de juiste e

 Ik verklaar dat er evaluaties plaatsvinden en de resultaten worden benut voor de kwaliteitsverbetering van de scholing
€ 99,95
Hoofdniveau
Professionaliteit
Tijd18:30 - 22:30
LocatieRotterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen73845

Tijd18:30 - 22:30
LocatieRotterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen67947

Tijd18:00 - 22:00
LocatieHonselersdijk (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen69812

Tijd9:00 - 13:00
LocatieBrielle (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen68048

Tijd9:00 - 13:00
LocatieRotterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen67946

Tijd18:30 - 22:30
LocatieDordrecht (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen67950

Tijd18:30 - 22:30
LocatieRotterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen70322

Tijd18:30 - 22:30
LocatieRotterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen70321

Tijd18:00 - 22:00
LocatieHonselersdijk (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen69811

Tijd13:00 - 17:00
LocatieHonselersdijk (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen69810

Tijd18:30 - 22:30
LocatieCapelle aan den IJssel (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen67996

Tijd09:00 - 13:00
LocatieRidderkerk (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen69120

Tijd9:00 - 13:00
LocatieRidderkerk (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen67981

Tijd18:30 - 22:30
LocatieDen Haag (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen67979

Tijd18:30 - 22:30
LocatieRotterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen67945

Tijd18:00 - 22:00
LocatieAlkmaar (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen74271

Tijd17:00 - 21:00
LocatieGulpen (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen67890

Tijd09:00 - 13:00
LocatieBrielle (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen68047

Tijd13:00 - 17:00
LocatieGenemuiden (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen67522

Tijd18:30 - 22:30
LocatieOoltgensplaat (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen68163

Tijd13:00 - 17:00
LocatieRotterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen67819

Tijd13:30 - 17:30
LocatieNoord-Scharwoude (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen68539

Tijd9:00 - 13:00
LocatieNoord-Scharwoude (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen68173

Tijd18:30 - 22:30
LocatieDordrecht (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen67949

Tijd09:00 - 13:00
LocatieRidderkerk (NL) (Toon kaart)

Tijd18:30 - 22:30
LocatieRotterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen67322

Tijd15:00 - 19:00
LocatieDen Haag (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen66781

Tijd13:30 - 17:30
LocatieNieuwegein (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen65809

Online cursussen en online cursussen inclusief praktijksessie op het gebied van zorg en veiligheid.

Piekstraat 21c
3071EL
Rotterdam
010-4851182
Selecteer een bestand aub.