Opleidingen details RINO Groep Utrecht

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Ontwikkelingspsychologie: De psychologie van de mens van wieg tot graf (levenslooppsychologie) (ID nummer: 320308)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners4818-5-2018 t/m 17-5-2021
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk4818-5-2018 t/m 17-5-2021
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Psychodiagnostisch Werkenden4818-5-2018 t/m 17-5-2021
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen4818-5-2018 t/m 17-5-2021
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Werker4818-5-2018 t/m 17-5-2021

De klassieke ontwikkelingspsychologie houdt zich al geruime tijd bezig met de bestudering van ontwikkelingsfenomenen die zich voordoen in de ontwikkeling van kinderen en jeugdigen. Daarbij neemt men de volwassenheid als eindstadium. Fasentheorieën gaan ervan uit dat de ene fase logischerwijs voortbouwt op de kennis, inzichten en vaardigheden die in een vorige fase verworven zijn. Meer en meer ontstaat het inzicht dat de volwassenheid als stabiele eindfase een theoretische, maar zeker geen reële eindfase is en dat de ontwikkeling van de ene mens in vergelijking met de andere meer verschilt dan overeenkomt.

Binnen de levenslooppsychologie wordt elke levensfase geplaatst en bestudeerd vanuit de plek die het heeft binnen de gehele levensloop van een individu. De bril die daarbij opgezet wordt, is er een van een mens die vanaf baby tot graf actief bezig is zijn eigen levensloop te creëren en in elke fase opnieuw zich vaardigheden eigen maakt om dat te realiseren.

Wat leer je?

Je doet kennis op van een diversiteit aan ontwikkelingstheorieën en weet deze te begrijpen vanuit de context waarin deze theorieën ontstaan zijn en gebruikt werden. Je ontwikkelt een visie op de relatie tussen theoretische noties en het reële leven. Je weet middels reflectie een relatie te leggen tussen ontwikkelingsideeën en de creatie van je eigen levensloop.

Nee
 Cliëntondersteuners
 Maatschappelijk werk
 Sociaal Agogen
 Sociaal Werkers
HoofdniveauSubniveauSub-subniveau
SectorenAlgemeenAlgemeen Maatschappelijk Werk
SectorenAlgemeenMaatschappelijke Opvang
SectorenJeugdJeugdbescherming
SectorenJeugdJeugdhulpverlening
SectorenJeugdKinder- en Jeugdzorg
SectorenJeugdSchoolmaatschappelijk Werk
SectorenJustitieelForensisch Werk
SectorenZorgGeestelijke Gezondheidszorg
SectorenZorgOuderenzorg
SectorenZorgVerpleeghuiszorg
SectorenZorgVerslavingszorg
SectorenZorgZiekenhuiszorg
Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

De RINO Groep is een maatschappelijk betrokken organisatie. Met onze ruim 90 medewerkers organiseren we opleidingen, trainingen en congressen voor professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze docenten en diverse samenwerkingspartners.

Oudenoord 6
3511 BS
UTRECHT
(030) 230 84 50
Selecteer een bestand aub.