Opleidingen details King nascholing

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Basiscursus cognitieve gedragstherapie met aandacht voor kinderen, jeugdigen en volwassenen (ID nummer: 319058)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie10015-11-2018 t/m 14-11-2021
K&J/OG opleiding - behandeling 8015-11-2018 t/m 14-11-2021
K&J/OG opleiding - diagnostiek2015-11-2018 t/m 14-11-2021
K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie7515-11-2018 t/m 14-11-2021

De basiscursus cognitieve gedragstherapie vormt het cursorisch deel van de opleiding tot (aspirant)-cognitief gedragstherapeut. In de basiscursus maakt de cursist kennis met de denk- en werkwijze welke in het algemeen wordt gehanteerd binnen de cognitieve gedragstherapie. De Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt) heeft in haar opleidingsreglement kaders vastgesteld en deze zijn richtinggevend voor deze basiscursus. De basiscursus bestaat uit twee delen, een eerste inleidend deel, welke zich richt op het aanleren van de theoretische invalshoek, zoals de leertheorie en de analyses (verklarende diagnostiek) en een verdiepingsdeel, welke zich richt op hoe je vanuit de analyse verschillende cognitief gedragstherapeutische technieken o.a. de cognitieve therapie kunt toepassen. In het praktische werken in de cursus zal de aandacht uitgaan naar het werken met zowel volwassenen als met kinderen en jeugdigen. In de cursus zal ook aandacht zijn voor de therapeutische relatie en het gebruik van motivatietechnieken daarbij en voor het werken met protocollen.

Na afronding van de basiscursus is de cursist in staat gedragstherapieën uit te voeren. Zolang de volwaardige registratie als gedragstherapeut niet is verkregen dienen deze behandelingen onder supervisie van een gedragstherapeut uit te worden gevoerd.

Om zich de stof eigen te kunnen maken wordt er van de cursisten verwacht veel te oefenen. Er wordt vanaf de tweede bijeenkomst, gedurende het inleidende deel, door cursisten een referaat over de literatuur gehouden, waarbij de cursisten worden uitgenodigd om hierover van gedachten te wisselen. Daarnaast bereidt een cursist eigen casussen voor welke over de te behandelen stof gaan. Theoretische concepten en interventies worden geoefend in de cursus en toegepast in de praktijk. Daarnaast worden cursisten uitgedaagd het geleerde in de praktijk te brengen door te oefenen met eigen problematiek in een eigen gedragsmodificatie (E.G.M.), waarbij geleerd wordt deze gedragstherapeutisch te analyseren en hierop te interveniëren, zowel in de rol van cliënt als in de rol van cognitief gedragstherapeut. Iedere cursusdag zal worden afgesloten met een evaluatiemoment, waarin kort gereflecteerd wordt op de cursusdag. Aan het einde van de cursus zal de gehele cursus worden geëvalueerd. De cursus zal worden afgesloten met een 'mini' N=1 verslag over de eigen gedragsmodificatie (behandeling), waarin het gedragstherapeutisch proces: de leerprincipes, gedragsanalyses, voorkeur en keuze van interveniëren, registraties, de uitvoering van de interventies, de therapeutische relatie en het resultaat beschreven wordt, met daarbij een kritische reflectie op de gemaakte keuzes.

Het doel van de cursus is dat de deelnemer aan het eind:

inzicht heeft in de ontwikkeling van de cognitieve gedragstherapie in relatie tot de experimentele (leer)psychologie en de cognitieve therapie.

de principes van CGt heeft leren toepassen bij volwassenen en bij kinderen en jeugdigen

in staat is tot het maken van functie- en betekenisanalyses en deze onder supervisie kan toepassen.

in staat is tot het ontwerpen van modificatieprocedures op basis van aangrijpingspunten van het probleem en deze onder supervisie in de praktijk kan brengen.

in principe zicht heeft op en om kan gaan met het cognitief gedragstherapeutische proces

 

uitsluitend academici
Cursus
 Inleidend
10
14
ja
2750
100
toetsing en evaluatie
Universitair opgeleide hulpverleners als psychologen, pedagogen, orthopedagogen en artsen die werken in de GGZ, jeugdzorg, gehandicaptenzorg, onderwijs, forensische psychiatrie of eerstelijnspraktijk.
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd9:30 - 16:45
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:45
LocatieAlkmaar (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:45
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:45
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Hoge Kwaliteit postacademische nascholing voor een betaalbare prijs. Dat zijn de belangrijkste uitgangspunten van onze filosofie. Ben jij werkzaam als psycholoog of orthopedagoog in de Jeugdzorg, GGZ of in het onderwijs? Dan kun je bij ons terecht voor kwalitatief hoogwaardige én betaalbare cursussen.

De huidige ontwikkelingen binnen ons vakgebied stellen steeds meer eisen aan (na)scholing. Wij vinden dat een prima ontwikkeling, maar realiseren ons ook dat het behalen van aanvullende registraties tijdrovend en bovendien erg kostbaar is. Wij willen professionals in de jeugdzorg helpen om continu up-to-date te blijven en bieden daarom een breed aanbod aan van betaalbare cursussen en trainingen voor hulpverleners in de GGZ, jeugdzorg en onderwijs.

Sint Willibrordusdwarsstraat 4
1074XG
Amsterdam
0643438267
Selecteer een bestand aub.