Opleidingen details Vrouw&Zorg (VrouwenZorg)

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

ACUVER; Acute Verloskunde Simulatie (ID nummer: 318962)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en) en/of MIO open inschrijving / accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Reanimatie pasgeborene028-3-2018 t/m 27-3-2021
Vaardigheidstrainingen spoedeisende handelingen8,528-3-2018 t/m 27-3-2021

ACUVER; Acute Verloskunde Simulatie

Duur: 5,5 uur excl. pauze (planning aanvang etc. in overleg)
Omschrijving - Tijdens deze training zullen verschillende acute verloskundige situaties worden behandeld waarbij de achtergrond van ontstaan en de praktische vaardigheden centraal staan. De training kan multi disciplinair worden uitgevoerd met kraamverzorgenden, verpleegkundigen, arts assistenten en gynaecologen.

Onderwerpen die tijdens de scholing aan bod komen zijn:
- Uitgezakte navelstreng
- Schouderdystocie
- Fluxus post partum/shock
- Onverwachte stuit bevalling
- Eclamptisch insult
- Reanimatie pasgeborene

Optioneel:
o Reanimatie volwassene

De ACUVER training op locatie Amsterdam verloopt volgens het format versie 2.

Om onze opdrachtgevers en deelnemers een scholing te bieden die is afgestemd op de voorkennis en scholingsbehoefte kan Vrouw&Zorg zowel de inhoud als vormgeving in overleg aanpassen.
Er zijn hierdoor twee versies van deze scholing mogelijk:

VERSIE 1: Naast het kort behandelen van de achterliggende theorie van complicaties en vragen n.a.v. de voorbereiding  zal er veel aandacht uitgaan naar de praktische vaardigheden. De vaardigheden worden geoefend op fantoom. Tevens zullen middels casusoefening/scenariosimulatie (evt. met LOTUS) de vaardigheden en (SBAR) communicatie geoefend worden. De scholing wordt zowel mono- als multidisciplinair aangeboden. Aantal verschillende simulaties/scenario's is hierbij 5.

VERSIE 2: Na introductie van de deelnemers en de scholingsaanpak zullen verschillende scenario's geoefend worden. Er zal veel aandacht uitgaan naar de praktische vaardigheden. De vaardigheden worden geoefend op fantoom en middels casusoefening/scenariosimulatie (evt. met LOTUS). Daarnaast is er aandacht voor (SBAR) communicatie. De scholing wordt zowel mono- als multidisciplinair aangeboden. Aantal verschillende simulaties/scenario's is hierbij 5-6.

Scholingen vinden plaats op de opleidingslocatie Vrouw&Zorg, Amsterdam  of Heerenveen en kunnen ook als Incompanytraining op de eigen locatie worden georganiseerd.
 

Voorbereiding: Reader en e-toets/zelfevaluatie

Onderwijsmateriaal: e-learning/reader, fantoomoefening, simulatietraining

Doelstellingen:
De deelnemer:

- anticipeert op verloskundige complicaties
- herkent de risicofactoren en symptomen van verloskundige calamiteiten.
- herkent afwijkende parameters wat betreft vitale functies.
- assisteert zonodig bij het verrichten van verpleegkundige/verloskundige handelingen
- verricht de verpleegkundige/verloskundige handelingen om de calamiteit te behandelen of verdere escalatie te voorkomen.
- schakelt tijdig de juiste disciplines in die nodig zijn bij verloskundige calamiteiten
- werkt samen met alle bij de verloskundige calamiteiten betrokken disciplines
- neemt waar nodig leiding of delegeert de leiding bij verloskundige calamiteiten.
- past evidence based/best practice protocollen toe
- neemt deel aan (multidisciplinaire) evaluaties van verloskundige calamiteiten waar hij/zij bij betrokken was.
- kan door reflectie de eigen kennis en vaardigheden en die van collega’s verdiepen.
- kan goed en correct communiceren (SBAR), gedurende de uitvoering van de zorg tijdens verloskundige calamiteiten, naar:
> patiënt (en partner/familie)
> betrokken zorgverleners
> 2'lijn (overdracht)

199,00
Hoofdniveau
vaardigheidsonderwijs spoedeisende handelingen
cursus / opleiding
reanimatie pasgeborene
Tijd12:30 - 18:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd12:30 - 18:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd13:00 - 18:00
LocatieHeerenveen (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd12:30 - 18:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd14:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd13:00 - 18:00
LocatieHeerenveen (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd13:00 - 18:00
LocatieHeerenveen (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd12:30 - 18:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd14:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd13:00 - 18:00
LocatieHeerenveen (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd12:30 - 18:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd13:00 - 18:00
LocatieHeerenveen (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd13:00 - 18:00
LocatieHeerenveen (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd14:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd12:30 - 18:00
LocatieLeiden (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenincompany

Tijd10:00 - 16:00
LocatieWoerden (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenincompany

Tijd12:30 - 18:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd13:00 - 18:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenincompany

Tijd13:00 - 18:00
LocatieHeerenveen (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd12:30 - 18:00
LocatieHeerenveen (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenincompany

Tijd14:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenOpen inschrijving

Tijd10:00 - 16:00
LocatieNunspeet (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenIncompany

Tijd14:30 - 20:30
LocatieHeerenveen (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd14:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd14:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd13:00 - 18:00
LocatieHeerenveen (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenincompany en open inscrhijving

Tijd14:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd14:30 - 20:30
LocatieHeerenveen (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd14:30 - 20:30
LocatieHeerenveen (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd14:30 - 20:30
LocatieHeerenveen (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd14:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd14:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd14:30 - 20:30
LocatieHeerenveen (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd14:30 - 20:30
LocatieHeerenveen (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd14:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd14:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd14:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd14:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd13:00 - 18:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenincompany

Tijd12:30 - 18:00
LocatieLeiden (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenincompany

Tijd14:30 - 20:30
LocatieHeerenveen (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd14:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd14:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd14:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenIncompany training

Tijd10:00 - 16:00
LocatieWoerden (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenincompany

Tijd14:30 - 20:30
LocatieHeerenveen (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving, samen met kraamzorg

Tijd14:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingeniincompany

Tijd9:00 - 15:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenincompany

Tijd14:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd14:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd14:30 - 20:30
LocatieHeerenveen (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd14:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd14:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd14:30 - 20:30
LocatieHeerenveen (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd14:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenOpen inschrijving locatie Amsterdam

Tijd14:30 - 20:30
LocatieHeerenveen (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenOpen inschrijving locatie Heerenveen

Tijd14:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenOpen inschrijving locatie Amsterdam

Tijd14:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenOpen inschrijving locatie Amsterdam

Opleidingsbureau Vrouw&Zorg - Vrouwenzorg

Vrouwenzorg - Vrouw&Zorg verzorgt scholingen op het gebied van Verloskunde, Gynaecologie en Voortplantingsgeneeskunde. Doelgroep: 1' en 2' lijns Verloskundigen, A(n)IOS, verpleegkundigen en kraamverzorgenden.
Vrouw&Zorg is een CRKBO erkend opleidingsbureau (non-profit) en hierdoor ook BTW vrijgesteld.

Het scholingsaanbod wordt o.a. op de Vrouwenzorg opleidingslocaties in Amsterdam en Heerenveen verzorgd en kan ook als incompanyscholing worden aangevraagd.

Scholingen in o.a.:
- Reanimatie pasgeborene (NLS), NEOPUFF, Acute Verloskunde, Partus assistentie, Diversiteit en cultuur, Lachgas tijdens de baring, Bloeddrukmeten, Injecteren, Zorg rondom katheter en zorg rondom infuus, Verlieskunde (perinatale sterfte), Communicatie in moeilijke situaties, Psychiatrie en verloskunde, Couveuse nazorg, CTG beoordeling en interpretatie etc.

Jan Evertsenstraat 763, 2e verdieping
1061 XZ
Amsterdam
Herentalsstraat 64
1066NL
Amsterdam
0681127505
Selecteer een bestand aub.