Opleidingen details RINO Zuid

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Diagnostiek bij vermoeden van seksueel misbruik (plegers) (ID nummer: 318644)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie185-4-2018 t/m 4-4-2021
K&J/OG opleiding - behandeling 65-4-2018 t/m 4-4-2021
K&J/OG opleiding - diagnostiek95-4-2018 t/m 4-4-2021
K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie15-4-2018 t/m 4-4-2021
K&J/OG opleiding - overige taken35-4-2018 t/m 4-4-2021

Over mensen met een verstandelijke beperking die seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen bestaan veel mythes en misverstanden, en er wordt vaak afwijzend en inadequaat op gereageerd door de omgeving. Deze mensen hebben echter ook onze hulp en aandacht nodig. Het is onze taak als hulpverleners om hen te helpen om hun seksueel grensoverschrijdend gedrag te begrenzen en hen te begeleiden en behandelen. Om de juiste hulp te kunnen bieden, is het belangrijk om eerst goed te onderzoeken welk gedrag de persoon precies laat zien en welke persoons- en omgevingsfactoren het gedrag uitlokken en in stand houden. Daarvoor is de module ‘Diagnostiek bij seksueel misbruik door mensen met een verstandelijke beperking’ ontwikkeld. In deze module wordt ingegaan op de werkwijze en instrumenten die ingezet kunnen worden bij het onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag door mensen met een verstandelijke beperking.

Het doel van deze cursus is dat deelnemers:

  • Voldoende specifieke kennis bezitten ten aanzien van diagnostiek van seksueel misbruik door mensen met een beperking (‘plegers’);
  • Voldoende specifieke vaardigheden bezitten ten aanzien van diagnostiek van seksueel misbruik door mensen met een beperking (‘plegers’);
  • Inzicht hebben in de rol van de diagnost in de organisatie of het zorgprogramma, en vanuit deze rol overwogen keuzes kunnen maken;
  • Voldoende diagnostische kennis hebben ten aanzien van de diagnostische cyclus van de Bruijn et al. (2003) om toe te passen bij mensen met een beperking die seksueel grensoverschrijdend gedrag laten zien;
  • Voldoende diagnostische vaardigheden hebben ten aanzien van de diagnostische cyclus van de Bruijn et al. (2003) om toe te passen bij mensen met een beperking die seksueel grensoverschrijdend gedrag laten zien;

zodat deelnemers na het volgen van de cursus zelfstandig een diagnostisch onderzoek kunnen uitvoeren bij mensen met een beperking die seksueel grensoverschrijdend gedrag laten zien. 

 

uitsluitend academici
Cursus
 Verdiepend
8
14
ja
810
18
toetsing en evaluatie
• De deelnemer heeft een diagnostische bevoegdheid (diagnostische aantekening NVO/NIP.
• De deelnemer heeft recent (de afgelopen 12 maanden) meerdere malen een diagnostisch onderzoek uitgevoerd op het gebied van seksuele misbruik, en beschikt dus over (enige) diagnostische kennis en ervaring.
• De deelnemer werkt in een context waar casuïstiek ten aanzien van diagnostiek bij seksueel misbruik beschikbaar is.
• De deelnemer heeft voldoende uren beschikbaar om minimaal 1 diagnostisch onderzoek volledig uit te voeren.
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd09:30 - 16:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenOpen inschrijving

Tijd09:30 - 16:30
LocatieAmersfoort (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenPhiladelphia

Tijd09:30 - 16:30
LocatieAalten (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieRosmalen (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieGennep (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieGennep (NL) (Toon kaart)

RINO Zuid staat voor Regionaal Instituut voor Nascholing en Opleiding (geestelijke) gezondheidszorg in Zuid.

RINO Zuid coördineert en organiseert activiteiten op het terrein van nascholing en opleiding ten behoeve van de (G)Gz in de regio Zuid-Nederland. Dit gebeurt in een samenwerkingsverband van instellingen, met een functie op het gebied van de GGz en de beide in de regio gelegen universiteiten. In de organisatie van dit samenwerkingsverband wordt gestreefd naar een adequate afstemming van het scholingsaanbod op de wensen van de participanten. Het samenwerkingsverband bevordert betrokkenheid en onderlinge ontwikkeling van deskundigheid binnen de regio. Het beleid van RINO Zuid wordt bepaald door het Bestuur en de Raad van Postdoctorale Beroepsopleiding en de Raad Nascholing.

Docenten, verbonden aan RINO Zuid, zijn overwegend medewerkers van participerende instellingen.

WWW.RINOZUID.NL

Vitruviusweg 2
5624 AD
Eindhoven
Postbus 826
5600 AV
Eindhoven
0858902200
Selecteer een bestand aub.