Opleidingen details Nederlands Paramedisch instituut

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Patroonherkenning: nek en hoofd (ID nummer: 318515)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
(Na)scholing Fysiotherapie6 

Omschrijving:
De deelnemers worden in deze cursus getraind in het herkennen van ‘pluis’- en ‘niet pluis’-patronen betreffende nek- en hoofdregio. Biomedisch fysiotherapeutisch redeneren (patroonherkenning) vormt de centrale leerinhoud. U wordt geholpen bij het vormgeven van het fysiotherapeutisch screenen: welke diagnostische oriëntatie (gesprek en lichamelijk onderzoek) is in dit kader relevant? In deze cursus staan diverse ‘pluis’- en ‘niet pluis’-patronen betreffende nek- en hoofdpijnklachten centraal. Aan de hand van patiëntvoorbeelden worden relatief veel patronen van aandoeningen en ‘disorders’ betreffende de nek aan de orde gesteld.
U leert in deze cursus welke patronen van (pijn-)klachten binnen het fysiotherapeutische/oefentherapeutische indicatiedomein vallen, maar ook welke er buiten vallen. U besluit of verder fysiotherapeutisch/manueel-therapeutisch onderzoek geïndiceerd is, u benoemt uw argumenten en u bent aanspreekbaar op de plausibiliteit van uw conclusies en redeneringen. Naast de klinische expertise van de cursisten zelf en van de docent vormen externe evidenties uit de literatuur het toetsinstrument voor de genomen beslissingen.
Voor klachtenpatronen die binnen het fysiotherapeutisch/manueeltherapeutisch indicatiedomein vallen is er aandacht voor zogenaamde risicoprofielen voor bewegingstherapeutische interventies in de halswervelkolom. Vragen als: Wat zijn cervicale risicoprofielen? Op grond van welke patronen van gegevens zijn ze te herkennen (risk profiling)? Wat is de waarde van lichamelijke onderzoekstests bij risicoreducties? vormen een deel van de cursusinhoud.

Leerdoelen:
Na deze cursus heeft de deelnemer kennis van patronen van aandoeningen, condities en pijnsyndromen (‘disorders’) van de halswervelkolom en het arteriële vaatstelsel; subtiele alarmgegevens die verwijzen naar mogelijke risico’s en contra-indicaties voor fysiotherapie.
Tevens is de deelnemer na deze cursus in staat om:
- in de klachten van cliënten met nekpijn en/of hoofdpijn patronen van aandoeningen of ‘disorders’ te herkennen (patroonherkenning);
- in de klachten van cliënten met nekpijn en/of hoofdpijn patronen van alarmgegevens te herkennen (risk profiling);
- het verdere fysiotherapeutische diagnostische proces (bij eventueel vermoeden op risico’s) op een verantwoorde wijze in te richten;
- bij cliënten met een herkend ‘risk profile’ een verantwoord besluit te nemen ten aanzien van een al dan niet fysiotherapeutisch interveniëren in de halswervelkolom.

Bestand 
programma_1802751.pdf158 KB
Hoofdniveau
Musculo Skeletaal Rug
Tijd14:00 - 21:00
LocatieDoorn (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenWe raden aan om, bij geringe kennis over de actuele inzichten betreffende de hoofd/nekregio, voorafgaand aan deze cursus het boek ’De halswervelkolom, nekpijnklachten en fysiotherapie’ te bestuderen.

Tijd09:30 - 16:30
LocatieDoorn (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenWe raden aan om, bij geringe kennis over de actuele inzichten betreffende de hoofd/nekregio, voorafgaand aan deze cursus het boek ’De halswervelkolom, nekpijnklachten en fysiotherapie’ te bestuderen.

Het NPi is het Landelijk Kenniscentrum voor Paramedische Zorg.

De missie van het NPi luidt: het (verder) professionaliseren van fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten en andere (paramedische) professionals in de gezondheidszorg.
Vanwege deze primaire focus is als slogan van het NPi gekozen: 'Kennis in beweging'.

Het NPi wil het vooraanstaande kenniscentrum zijn; dat wil zeggen het kenniscentrum waar fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten en andere (paramedische) professionals als eerste aan denken als het gaat om deskundigheidsbevordering, informatievoorziening, praktijkgericht onderzoek en innovaties.
Optimale service aan de paramedicus staat hierbij centraal.

Berkenweg 7
3818 LA
Amersfoort
Postbus 1161
3800 BD
Amersfoort
033 421 61 00
Selecteer een bestand aub.