Opleidingen details Deventer Ziekenhuis

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Basis modern opleiden, toetsen en beoordelen - TOTR toetsen en beoordelen (ID nummer: 317578)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1 en 2323-4-2018 t/m 22-4-2019

De opleiding tot ziekenhuisarts is nieuw het St. Jansdalziekenhuis te Harderwijk. De stagehouders en supervisoren van verschillende vakgroepen krijgen te maken met de diverse aspecten van de opleidingsmodernisering. De beginsituatie van de deelnemers wisselt, in het verleden zijn Teaching on the Runmodules georganiseerd, waar niet iedereen (volledig) aan heeft deelgenomen. Uitdaging is om op een optimale manier met het oog op de continuïteit van het leerproces en de kwaliteit van de opleiding ‘het stokje door te geven’ aan elkaar. Het toetsen en beoordelen krijgt specifieke aandacht. Na de workshop zijn de deelnemers volledig op de hoogte van de basis van het modern opleiden en wat dit voor hen betekent in de rol van begeleider en beoordelaar.

Voor deze bijeenkomst worden onderdelen gebruikt uit de MMV-workshop ‘Basis modern opleiden’, de MMV-flitstrainingen ‘Opleiden in algemene competenties’ en ‘Toetsen en beoordelen’, Teach the Teacher 3 en de Teaching on the Runmodule ‘Uniform en onderbouwd toetsen en beoordelen’.

De deelnemers

hebben in grote lijnen kennis van een aantal belangrijke kaders rondom de medische vervolgopleiding, te weten:

  • De belangrijkste wetgeving en betrokken partijen rondom medische vervolgopleidingen
  • Inzicht in eisen aan het lokaal opleidingsplan
  • Visitatie en Kwaliteitszorg
  • kunnen aangeven welke kennis en vaardigheden nog ontbreken om de rol van begeleider en beoordelaar op goede wijze gestalte te geven
  • kunnen aangeven welke concrete praktijksituaties ingezet kunnen worden voor opleidingsactiviteiten m.b.t. de competenties professionaliteit, maatschappelijk handelen en organisatie
  • benutten werkzaamheden in patiëntenzorg voor opleiden en stemmen taken AIOS af op niveau bekwaamheid en zelfstandigheid
  • hebben binnen een oefensituatie vaardigheden ontwikkeld t.b.v. het beoordelen van AIOS
  • geven AIOS feedback op functioneren en voortgang

Competenties

1.4      Geeft weloverwogen beoordelingen aan AIOS.

1.5      Past de instrumenten voor het opleiden van AIOS correct toe.

1.6      Reflecteert systematisch op eigen manier van begeleiden/opleiden.

2.1      Benut de voorkomende werkzaamheden in de patiëntenzorg voor het opleiden
en stemt de taken van de AIOS en de begeleiding van de AIOS af op diens niveau van bekwaamheid en zelfstandigheid.

3.1      Geeft de individuele AIOS constructief feedback op diens functioneren en voortgang
in een langere periode van de opleiding.

3.2      Levert mondeling en schriftelijk op zorgvuldige wijze een relevante bijdrage
aan de onderbouwing van de beoordelingen van de individuele AIOS door de opleider.

3.3      Begeleidt de AIOS bij het formuleren van leerdoelen en van plannen om deze te realiseren.

 

 

Workshop
 
0
N.v.t.
Tijd11:00 - 14:00
LocatieDeventer (NL) (Toon kaart)

Tijd17:30 - 20:30
LocatieHarderwijk (NL) (Toon kaart)

Tijd17:30 - 21:00
LocatieHarderwijk (NL) (Toon kaart)

 Deventer Ziekenhuis is een algemeen opleidingsziekenhuis. DZ biedt brede basiszorg aan inwoners in de regio Salland. Hoofdvestiging is Deventer. Daarnaast wordt medisch specialistische zorg aangeboden in een aantal buitenpoli (Raalte, Rijssen, Lochem). Deventer Ziekenhuis behoort tot één van de 22 van STZ ziekenhuizen in Nederland.

Nico Bolkesteinlaan 75
7416 GC
Deventer
Postbus 5001
7400 GC
Deventer
0570 536170
Selecteer een bestand aub.