Opleidingen details Centrum voor Psychotherapie en Psychotrauma

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Workshop Angststoornissen en EMDR (ID nummer: 316894)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Nascholingscursus - contacturen620-4-2018 t/m 19-4-2021

Voor de ‘evidence-based’ behandeling van angststoornissen bestaan heldere richtlijnen. In de meeste gevallen wijst de evidentie overwegend in de richting van cognitieve gedragstherapie. In sommige gevallen worden ook andere methoden – zoals EMDR - aanbevolen. Een bekend voorbeeld is de toepassing van EMDR bij PTSS waarvoor de wetenschappelijke evidentie sterk is. Voor andere angststoornissen geldt dat in veel mindere mate. In afwachting van lopend en nieuw onderzoek is er niettemin er alle reden positief te zijn over de mogelijkheden EMDR toe te voegen aan de effectieve behandeling van angststoornissen. De ervaringen in de klinische praktijk stemmen optimistisch.

In deze workshop wordt besproken op welke wijze EMDR kan worden ingezet bij de behandeling van verschillende angststoornissen. Het kader vormt daarbij enerzijds de bestaande, aangetoond effectieve behandelingen en anderzijds de bestaande kennis over de experimentele psychopathologie van angststoornissen. Daartoe wordt van de te behandelen angststoornissen telkens 1) (zeer kort) de fenomenologie, 2) de huidige ‘evidence-based’ behandeling(en), 3) de psychologische modellen en 4) de mogelijkheden van EMDR besproken. Het conceptuele kader van deze bespreking zal overwegend cognitief-gedragstherapeutisch/leertheoretisch van aard zijn, maar de dag is zo opgebouwd dat ook mensen met minder scholing op dit punt kunnen profiteren van hetgeen wordt besproken. Enige kennis met betrekking tot het zogenaamde ‘Linksom-Rechtsom’ model is wel gewenst. Het is de bedoeling dat de deelnemers aan het einde van de dag de verschillende angststoornissen globaal zodanig kunnen conceptualiseren dat de inzet van EMDR een gericht kader krijgt. Afhankelijk van het aantal deelnemers is het wellicht mogelijk eigen casuïstiek compact en gericht in te brengen. De volgende angststoornissen staan in principe op het programma:

  • Paniekstoornis (+ agorafobie)
  • Sociale fobie
  • Obsessief-compulsieve stoornis
  • Gegeneraliseerde angststoornis
  • Specifieke fobie
BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
EMDR ConsultantEye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
EMDR TrainerEye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
Klinisch neuropsycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Klinisch psycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
1 2
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
 behandelplan nagaan of evidence based protocol bestaat; bij afwijking daarvan dit beargumenteren
 hulpvraag en behandeldoel
 leertheoretisch model toepassen en analyses maken (bijvoorbeeld betekenisanalyses (BA’s), functieanalyses (FA’s) en evt. holistische theorie (HT)
uitsluitend academici
Workshop
 Verdiepend
10
40
ja
265
6
Toetsing
Minimaal EMDR basisopleiding
 
Hoofdniveau
CGt bij-/nascholing
Tijd9:30 - 17:00
LocatieAmersfoort (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:00
LocatieAmersfoort (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:00
LocatieAmersfoort (NL) (Toon kaart)

Ons centrum verzorgt de door de Vereniging EMDR Nederland geaccrediteerde EMDR opleidingen in Nederland. Inschrijvingen verlopen via de website: www.emdropleidingen.nl

Soestdijkseweg-Noord 333
3723 HB
Bilthoven
030 2294675
Selecteer een bestand aub.