Opleidingen details GERION VUmc

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Profielopleiding Ouderenpsycholoog (ID nummer: 316827)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
OG herregistratie10011-1-2019 t/m 10-1-2022
OG opleiding - behandeling 4011-1-2019 t/m 10-1-2022
OG opleiding - diagnostiek4011-1-2019 t/m 10-1-2022
OG opleiding - extra literatuurstudie4711-1-2019 t/m 10-1-2022
OG opleiding - overige taken2011-1-2019 t/m 10-1-2022

Doelstelling

De doelstelling van de Profielopleiding Gezondheidszorgpsycholoog Ouderen is psychologen te ondersteunen in het verwerven en versterken van professionele competenties op het gebied van de hulpverlening aan ouderen. Dit stelt hen in staat om de kwaliteit van hun werk te verbeteren en op deskundige wijze andere hulpverleners te ondersteunen.

De behoefte aan psychologische hulpverlening aan ouderen neemt sterk toe, zo blijkt uit onderzoek van het Trimbosinstituut[1]. De problematiek bij ouderen is doorgaans complex en vergt veel deskundigheid van hulpverleners. Dit geldt zowel in de hulpverlening aan ouderen die zelfstandig wonen als aan de mensen die tijdelijk of duurzaam in zorginstellingen zijn opgenomen.

De opleiding wordt gevoed door wetenschap en praktijk, waarbij gestreefd wordt naar een integratie van beschikbare evidence en best practice in het professioneel handelen van de psycholoog.

Het niveau van de opleiding wordt niet alleen geborgd door de continue inzet van specialisten voor de inhoud, maar ook door de onderwijskundige keuzes die aan de basis liggen voor deze opleiding, met name de competentiegerichte aanpak en het voortdurend verbinden van cursorisch onderwijs, praktijk, wetenschap en persoonlijke ontwikkeling. Met elke deelnemer wordt een leertraject op maat ontwikkeld. Concreet krijgt dit leertraject vorm via een persoonlijk opleidingsplan, waarin de deelnemer leerdoelen formuleert die gedurende de opleiding steeds weer worden bijgesteld. Doordat ieder concentreert op de eigen leerdoelen, leert elke deelnemer binnen eenzelfde onderwijsprogramma iets anders. Klinisch (neuro)psychologen die deelnemen aan deze opleiding ontwikkelen zich hierdoor binnen alle contacturen verder op specialistisch niveau. 

Voor verdere omschrijving en leerdoelen zie het opleidingsplan in de bijlage.

uitsluitend academici
Cursus
 Verdiepend
10
16
ja
8250
208
toetsing en evaluatie
Toelatingseisen

Deelname staat zonder meer open voor degenen met de volgende registratie(s): gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, orthopedagoog-generalist NVO, kin¬der- en jeugdpsycholoog NIP, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, mits werkzaam met ouderen.

Indien men niet over één van deze registraties beschikt, dient een kandidaat aantoonbaar te beschikken over competenties op hetzelfde niveau, opgedaan door werkervaring, cursorisch onderwijs, supervisie en intervisie.
Daarvoor is het volgende vereist:
- aantoonbaar (d.m.v. een werkgeversverklaring) beschikken over jarenlange werkervaring als psycholoog in de klinische praktijk.
- door het invullen van een schriftelijke self-assessment kunnen kandidaten laten zien dat zij beschikken over competenties op het niveau van de gezondheidszorgpsycholoog of vergelijkbare registratie. Zij onderbouwen dit door middel van een portfolio met werkgeversverklaringen, scholingsdocumenten (cursussen, supervisie, intervisie), geanonimiseerde cliëntverslagen, interne of externe publicaties, bewijzen van lidmaatschap, abonnementen etc.

Deze kandidaten voeren een toelatingsgesprek met de hoofdopleiders, waarin de self-assessmentlijst en het portfolio worden doorgenomen. De hoofdopleiders beslissen over definitieve toelating.
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd9:30 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

GERION is het nascholingsinstituut van het VU medisch centrum voor professionals in de ouderenzorg.
GERION verzorgt de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde, kaderopleidingen, nascholingen en training & coaching

De Boelelaan 1109 kamer 9A-03
1081 HV
Amsterdam
Postbus 7057
1007 MB
Amsterdam
020 4448237
Selecteer een bestand aub.