Opleidingen details Rino Zuid

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Wilsbekwaamheid, euthanasie en een voltooid leven (ID nummer: 315521)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog411-10-2018 t/m 10-10-2019

Het aantal euthanasieverzoeken is de afgelopen jaren flink toegenomen en het aantal

overlijdens door Euthanasie steeg. De verwachting is dat de komende jaren de

euthanasieverzoeken nog verder zullen toenemen. Dit komt o.a. door de dubbele vergrijzing

(het aandeel ouderen neemt toe en ze worden ook nog eens ouder!) van de populatie. We

worden ouder, met meer kwalen. Ook het aantal  euthanasieverzoeken op basis van een

‘gevoel van voltooid leven‘ zal groeien. Dit betekent dat meer patiënten met een doodswens

zich zullen gaan melden bij de hulpverlener. Suïcidale uitlatingen zullen hiermee gepaard gaan.

Een wetsvoorstel ‘voltooid leven’ waarbij stervenshulp geboden kan worden bij

ouderen die hun leven voltooid achten blijft maatschappelijk flinke discussies opleveren. Maar

ook psychiatrisch lijden compliceert de euthanasie procedure. Volgens de wet

toetsingslevensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Wtl) moet aan

zorgvuldigheidseisen worden voldaan. Een belangrijk uitgangspunt is de ‘ wil’ van de patiënt.

De keuze moet weloverwogen zijn. Bij ouderen met psychiatrische en / of cognitieve problemen

kan deze wilsbekwaamheid aangedaan zijn. Welke dilemma’s je op dit terrein tegen komt in de

praktijk komen in deze module aan bod.

Deze korte module biedt handvaten vanuit juridisch en medisch psychiatrisch oogpunt. 

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Klinisch neuropsycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/ Systeemtherapeuten
Klinisch psycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/ Systeemtherapeuten
LV POH-GGZLandelijke Vereniging Praktijkondersteuner Huisarts - Geestelijke Gezondheidszorg (LV POH-GGZ)
NIP-Eerstelijnspsychologie NIPPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/ Systeemtherapeuten
GZ-psychologen, klinisch psychologen, psychologen, poh-ggz
 Inleidend
8
25
ja
Bestand 
Programma.pdf176 KB
 Nee
 Nee
Hoofdniveau
Ouderen
Tijd09:30 - 16:30
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenWilsbekwaamheid, euthanasie en een voltooid leven (ouderen)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

RINO Zuid staat voor Regionaal Instituut voor Nascholing en Opleiding (geestelijke) gezondheidszorg in Zuid.

RINO Zuid coördineert en organiseert activiteiten op het terrein van nascholing en opleiding ten behoeve van de (G)Gz in de regio Zuid-Nederland. Dit gebeurt in een samenwerkingsverband van instellingen, met een functie op het gebied van de GGz en de beide in de regio gelegen universiteiten. In de organisatie van dit samenwerkingsverband wordt gestreefd naar een adequate afstemming van het scholingsaanbod op de wensen van de participanten. Het samenwerkingsverband bevordert betrokkenheid en onderlinge ontwikkeling van deskundigheid binnen de regio. Het beleid van RINO Zuid wordt bepaald door het Bestuur en de Raad van Postdoctorale Beroepsopleiding en de Raad Nascholing.

Docenten, verbonden aan RINO Zuid, zijn overwegend medewerkers van participerende instellingen.

WWW.RINOZUID.NL

Vitruviusweg 2
5624 AD
Eindhoven
Postbus 826
5600 AV
Eindhoven
040-2146557
Selecteer een bestand aub.