Opleidingen details Lentis, Opleiding & Ontwkkeling

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Basistraining Bedrijfshulpverlener (ID nummer: 315400)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Scholing Algemeen722-3-2018 t/m 21-3-2019

Scholing BHV Lentis

Overzicht Leerdoelen:

Betekenis van de gedragsniveaus
i inzicht = kunnen noemen van consequenties en/of kunnen formuleren in eigen woorden
t toepassen = kunnen gebruiken van standaardbegrippen, -principes, -regels, -methoden en -technieken
m1 kunnen verrichten van motorische vaardigheden
m2 bedreven zijn in bepaalde motorische vaardigheden

Eerste Hulp

- kunnen een gevaarlijke situatie als zodanig herkennen en kunnen de juiste maatregelen nemen ten behoeve van hun veiligheid en die van het slachtoffer (t)
- kunnen het slachtoffer in noodsituaties verplaatsen (m2)
- kunnen nagaan wat er met het slachtoffer is gebeurd (t)
- kunnen het slachtoffer gerust stellen (t)
- kunnen op de juiste wijze voor deskundige hulp zorgen (t)

zijn vaardig in het verlenen van eerste hulp bij:

- bewustzijnsstoornissen (t + m2)
- ademhalingsstoornissen (t + m2)
- bloedsomloopstoornissen (t + m2)
- uitwendige bloedingen (t + m2)

kunnen eerste hulp verlenen bij:

- shock (t)
- uitwendige wonden (t)
- brandwonden (t)
- oogletsel (t)

kennen hun afgebakende rol binnen het taakgebied “eerste hulp” (t)


Beperking en bestrijding van een beginnende brand

- kunnen een beginnende brand beperken en bestrijden (t + m1)
- kunnen veiligheidsvoorzieningen gebruiken (t + m1)
- (her)kennen de belangrijkste functies van de brandpreventieve maatregelen en voorzieningen (t)
- kunnen de branddriehoek toepassen (t)
- kennen de ontwikkeling van een brand (t)

kennen hun afgebakende rol binnen het taakgebied “beperking en bestrijding van een beginnendebrand” (t)

Taakgebied: ontruiming

- kunnen een eventuele ontruiming begeleiden (t)
- kunnen gebruik maken van de veiligheidsmiddelen (t)
- kennen het ontruimingsplan en het doel ervan (t)
- kennen de toepassingsmogelijkheden van vluchtmiddelen (t)

kennen hun afgebakende rol binnen het taakgebied “ontruiming” (t)
 

 Verpleegkundigen
 Verzorgenden
Cursus
 
o
Tijd08:30 - 17:00
LocatieZuidlaren (NL) (Toon kaart)

Tijd08:30 - 17:00
LocatieZuidlaren (NL) (Toon kaart)

Tijd08:30 - 17:00
LocatieZuidlaren (NL) (Toon kaart)

Tijd08:30 - 17:00
LocatieZuidlaren (NL) (Toon kaart)

Tijd08:30 - 17:00
LocatieZuidlaren (NL) (Toon kaart)

Tijd08:30 - 17:00
LocatieZuidlaren (NL) (Toon kaart)

Tijd08:30 - 17:00
LocatieZuidlaren (NL) (Toon kaart)

Tijd08:30 - 17:00
LocatieZuidlaren (NL) (Toon kaart)

Tijd08:30 - 17:00
LocatieZuidlaren (NL) (Toon kaart)

Tijd08:30 - 17:00
LocatieZuidlaren (NL) (Toon kaart)

Tijd08:30 - 17:00
LocatieZuidlaren (NL) (Toon kaart)

Tijd8:30 - 17:00
LocatieHilversum (NL) (Toon kaart)

Tijd08:30 - 17:00
LocatieZuidlaren (NL) (Toon kaart)

Tijd08:30 - 17:00
LocatieZuidlaren (NL) (Toon kaart)

Tijd08:30 - 17:00
LocatieZuidlaren (NL) (Toon kaart)

De afdeling O&O verzorgt verschillende trainingen voor de medewerkers van Lentis aan.

E 35
9471 KC
Zuidlaren
Postbus 128
9470 AC
Zuidlaren
050-4097514
 
Selecteer een bestand aub.