Opleidingen details Forta Opleidingen

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Basisopleiding cognitieve gedragstherapie Kind & Jeugd (ID nummer: 315352)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Basiscursus - contacturen10014-5-2018 t/m 19-7-2019

De basiscursus cognitieve- en gedragstherapie K&J is bedoeld voor psychologen en orthopedagogen die werken met kinderen en jeugdigen en hun ouders/ gezinnen. De cursus is totaal 100 uur en is opgebouwd uit een inleidend deel (30 uur) en een verdiepend deel (70 uur). Voor het volgen van het verdiepend gedeelte van de basiscursus is het noodzakelijk dat u zelf cliënten behandelt.

Uitgangspunt

De cursist leert gebruik te maken van het cognitief-gedragstherapeutisch proces specifiek gericht op klachten en probleemgebieden bij kinderen en jeugdigen en de cursist leert vaardigheden die voortkomen uit evidenced based cognitief gedragstherapeutische methoden en interventies . Het cognitief-gedragstherapeutisch proces dient als uitgangspunt; daarnaast worden protocollen en richtlijnen gebruikt, die op maat worden toegesneden op de individuele cliënt.

Doel en methode

De cursist leert de basisbegrippen uit de cognitieve gedragstherapie toepassen zowel door het aanreiken van theoretische kennis en interactieve bespreking van de leerstof, als door oefeningen in de praktijk. De cursist oefent met het toepassen ervan door praktische oefeningen en rollenspellen, waarbij men wisselend als therapeut en als cliënt zal optreden. Aandacht wordt besteed aan het therapeutische proces en de therapeutische relatie. Einddoel is dat men in staat is om het geleerde onder supervisie toe te passen in de behandeling van kinderen, jongeren en hun ouders.

 

Algemene leerdoelen

Na afloop van de cursus beschikt de cursist over de volgende vaardigheden:

  • inzicht en basisvaardigheid in de cognitief gedragstherapeutische manier van denken;
  • leermodellen toepassen in de eigen praktijk;
  • het cognitief gedragstherapeutische proces toepassen;
  • betekenisanalyses, functieanalyses en interventiestrategieën ontwerpen;
  • de kenmerken van de verschillende angst- en stemmingsstoornissen beschrijven;
  • biologische, psychologische, leertheoretische en systeemverklaringen voor het ontstaan van angst- en stemmingsstoornissen benoemen;
  • op grond van diagnostiek, assessment, functieanalyses en hulpvragen vaststellen wat er aan de hand is bij een cliënt met een angststoornis, een cliënt met een stemmingsstoornis en een cliënt met een derde probleemgebied naar keuze;
  • vaststellen welk behandelprogramma, op grond van wetenschappelijke inzichten, voor de cliënt het meest aangewezen is;
  • op grond van diagnostiek en indicatiestelling een individueel behandelplan opstellen, een behandeling uitvoeren, evalueren en afsluiten;
  • een adequate werkrelatie opzetten en onderhouden en waar nodig het systeem daarbij betrekken.
uitsluitend academici
Cursus
 Inleidend
 Verdiepend
8
14
ja
€3.400,-
100
toetsing en evaluatie
CRKBO
n.v.t.
 
Hoofdniveau
CGt Basiscursus volledig
Tijd10:00 - 17:00
LocatieRotterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieRotterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenRotterdam

Forta Opleiding is een onderdeel van de FortaGroep BV, werkzaam in de ambulante GGZ in zuid holland

Kruisplein 25F
3014 DB
Rotterdam
010-2620736
Selecteer een bestand aub.