Opleidingen details Institute for Chronically Traumatized Children

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Traumaverwerkingsverhaal (ID nummer: 314898)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie65-6-2018 t/m 4-6-2021
K&J/OG opleiding - behandeling 35-6-2018 t/m 4-6-2021

Een traumaverwerkingsverhaal is een kort en bondig verhaal, in kindertaal geschreven en voorzien van eenvoudige illustraties over de traumatiserende gebeurtenissen uit het leven van het kind.

Vroegkinderlijk chronisch getraumatiseerde kinderen willen/kunnen vaak niet praten over hun traumatische voorgeschiedenis waardoor traumaverwerking nog niet gestart kan worden. Ze weten niet waarom ze bijvoorbeeld uit huis zijn geplaatst of waarom ze hun biologische ouders niet meer zien. Kinderen zijn geneigd om de verantwoordelijkheid op zich te nemen en geven zichzelf veelal de schuld van wat er gebeurd is. Dat kan een reden zijn, waarom ze niet over hun trauma’s willen praten. Ze weten niet of dat van hun ouders mag en of hun ouders hen ook de schuld geven en de traumaverwerking blokkeert.

Met dit verhaal worden de biologische ouders geholpen om aan het kind uit te leggen dat hij of zij niet verantwoordelijk was en waarom ouders bijvoorbeeld ruzie maakten, drugs of alcohol gebruikten, jarenlang geen contact hebben gehad, of waarom kinderen niet meer thuis wonen. Het kind krijgt, indien mogelijk, erkenning voor de meegemaakte traumatisering en wordt ontschuldigd door zijn ouders. Eigen problematiek van ouders zoals  psychiatrie, verstandelijke beperking, verslaving of criminaliteit, wordt in kindertaal uitgelegd zodat het kind de ouder beter kan leren begrijpen en de ouder daardoor beter voorspelbaar wordt. De mening van een eventueel overleden ouder wordt in het verhaal verwoord door familieleden, vrienden of een voogd die de ouder hebben gekend en weten wat hij of zij vond.

 

Het TVV is een stabiliserende interventie, onderdeel van de Slapende Honden methode, behorende bij de cognitieve shift (test 5). Het is dus de bedoeling dat het verhaal het kind kalmeert/ stabiliseert en voorbereid op traumaverwerking met bijvoorbeeld EMDR. Een TVV wordt gemaakt voor kinderen en ouders die een sterke vermijding hanteren en niet over trauma’s willen praten. Deze interventie kan hen helpen om hun slapende honden wakker te maken zodat traumaverwerking mogelijk wordt. Het traumaverwerkingsverhaal verschilt van andere verhalen die in een trauma-focused behandeling worden gemaakt, doordat het doel van het verhaal met ouders wordt gemaakt, zonder dat het kind daar een actieve rol in heeft, en het verhaal vooral gaat over verantwoordelijkheden en intenties van ouders gericht op het voorbereiden van de cognitieve shift, niet zozeer over details van wat er gebeurd is.

In de tweede druk van Slapende Honden (2016) is het traumaverwerkingsverhaal uitvoerig beschreven. In deze workshop zullen de trainers aan de hand van praktische voorbeelden het proces van het maken van een traumaverwerkingsverhaal en de positie binnen een Slapende Honden behandeling toelichten. Aan het einde van de workshop hebben deelnemers voldoende kennis om te starten met het maken van traumaverwerkingsverhalen. 

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
EMDR ConsultantEye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
EMDR TrainerEye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
Jeugdzorg pedagoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Jeugdzorg psycholoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO)Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
1 2
academici en HBO-ers
Workshop
 Verdiepend
10
25
ja
350
6
Geen toetsing, wel evaluatie
Deelnemers hebben minimaal Slapende Honden level I gevolgd.
Bestand 
Flyer TVV 5 juni 2018.pdf158 KB
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Tijd09:30 - 16:30
LocatieAmersfoort (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieAmersfoort (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieAmersfoort (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieAmersfoort (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieEde (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieGoirle (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieRijswijk (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieAmersfoort (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieAmersfoort (NL) (Toon kaart)

Ik ben ontwikkelingspsycholoog, gz psycholoog en emdr supervisor.  The Institute for Chronically Traumatized Children ICTC organiseert workshops voor professionals die werken met getraumatiseerde kinderen en kinderen met overgewicht 

ICTC PO box 407
4677
Agnes Water QLD Australia
Arianne Struik ICTC PO box 407
4677
Agnes Water QLD Australia
0627153434
Selecteer een bestand aub.