Opleidingen details RINO Groep Utrecht

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Seksualiteit bij mensen met autisme (ID nummer: 314693)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie916-5-2018 t/m 15-5-2021
K&J/OG opleiding - behandeling 716-5-2018 t/m 15-5-2021
K&J/OG opleiding - diagnostiek216-5-2018 t/m 15-5-2021

Binnen de hulpverlening aan mensen met een autismespectrumstoornis is duidelijk geworden dat de inhoud van deze ontwikkelingsstoornis (mede)verantwoordelijk is voor de wijze waarop inhoud en vorm kan worden gegeven aan hun psychoseksuele ontwikkeling en seksuele handelen. Dit kan regelmatig leiden tot emotionele en praktische problemen bij betrokkenen, zowel voor personen met een autismespectrumstoornis waarbij sprake is van een (boven)gemiddelde intelligentie als voor hen met een verstandelijke beperking. Deze complexe problematiek leidt in de praktijk van de zorg- en hulpverlening bij de hulpverlener regelmatig tot situaties waarbij deze zich onvoldoende bekend acht met de hulpvraag en de daaruit voortvloeiende noodzakelijke oplossingen. Men voelt zich in deze dan ook vaak onthand.

Wat leer je?
Je vergroot je theoretische en praktische kennis over de psychoseksuele ontwikkeling en de invloed hiervan op het functioneren bij personen met een autismespectrumstoornis, zowel met betrekking tot het individuele functioneren als met betrekking tot het omringende systeem (partner, gezin, maatschappij). Deze cursus geeft de aanzet tot het systematisch herkennen van deze specifieke ontwikkeling en genoemde invloed, alsook een aanzet tot het systematisch beïnvloeden van de veelal complexe gevolgen hiervan op het functioneren van de cliënt en diens omgeving.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
GGZVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Jeugdzorg pedagoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Jeugdzorg psycholoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Kwaliteitsregister V&VVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
1 2
academici en HBO-ers
Cursus
 Verbredend
 Verdiepend
11
14
ja
390
9
toetsing en evaluatie
Gz-psycholoog BIG
Eerstelijnspsycholoog NIP
Basispsycholoog
Orthopedagoog
Verpleegkundig specialist
Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
Hbo-verpleegkundige
Sociaal pedagogisch hulpverlener
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd9:30 - 12:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 12:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 12:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 12:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

De RINO Groep is een maatschappelijk betrokken organisatie. Met onze ruim 90 medewerkers organiseren we opleidingen, trainingen en congressen voor professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze docenten en diverse samenwerkingspartners.

Oudenoord 6
3511 BS
UTRECHT
(030) 230 84 50
Selecteer een bestand aub.