Opleidingen details AMC, afdeling Bij- en nascholing

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Train de praktijktrainer (ID nummer: 314235)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Scholing Algemeen11 

Competenties en leerdoelen

Na het doorlopen van de training beschikt de deelnemer over kennis en vaardigheden om een praktijk training te kunnen geven.

Competentiegebied Kennis en Wetenschap: Deskundigheidsbevorderend vermogen.

Leerdoelen bij deze competentie:

De deelnemer heeft kennis van instructiemethoden en leerstijlen;

De deelnemer laat in de cursus zien dat hij het belang van praktijktraining kan uitleggen aan collega’s;

De deelnemer laat in de cursus zien dat hij de beginsituatie van een collega kan beschrijven;

De deelnemer laat in de cursus zien dat hij de leerstijl van een collega kan beschrijven;

De deelnemer laat in de cursus zien dat hij feedback kan geven en ontvangen volgens de drie-stappen methode.

 

Competentiegebied Professionaliteit: Besluitvaardigheid

Leerdoelen bij deze competentie:

De deelnemer laat in de cursus zien dat hij de kernpunten uit protocollen kan benoemen;

De deelnemer laat in de cursus zien dat hij beargumenteerd kan afwijken van een protocol;

De deelnemer laat in de cursus zien dat hij zijn training kan onderbouwen met argumenten.

 

Competentiegebied Maatschappelijk handelen: Kwaliteitsbewustzijn

Leerdoelen bij deze competentie:

De deelnemer laat in de cursus zien dat hij kwaliteit van een praktijktraining kan beschrijven.

 

Competentiegebied Samenwerken: Samenwerken

Leerdoelen bij deze competentie:

De deelnemer laat in de cursus zien dat hij 2 belemmerende factoren kan benoemen

 

 Verpleegkundigen
 Verzorgenden
Cursus
 
€ 1500 per groep
Tijd09:00 - 16:00
LocatieAmsterdam Zuid-Oost (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieAmsterdam Zuid-Oost (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieAmsterdam Zuid-Oost (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 16:00
LocatieOnbekend

Tijd08:30 - 16:30
LocatieAmsterdam Zuid-Oost (NL) (Toon kaart)

Tijd08:30 - 16:30
LocatieAmsterdam Zuid-Oost (NL) (Toon kaart)

De afdeling Bij- en Nascholing van het AMC levert een belangrijke bijdrage aan het op peil houden van kennis en bekwaamheden van zorgprofessionals door het organiseren van een gevarieerd aanbod aan cursussen.
Het aanbod aan bij- en nascholing bestaat uit doorlopende en specifieke cursussen en trainingen
.
De doorlopende cursussen richten zich op onderwerpen als werkbegeleiding in het AMC, voorbehouden handelingen en methodisch werken.
Specifieke cursussen lenen zich bij uitstek voor vakinhoudelijke vorming en besteden naast verpleegkundige onderwerpen ook aandacht aan actuele medische kennis.

Daarnaast worden ook cursussen op maat georganiseerd. Bij de cursussen op maat worden in overleg met aanvrager de onderwerpen, werkvorm en tijdsduur bepaald.
Voorbeelden hiervan o.a. de cursus opvang/nazorg na ingrijpende gebeurtenissen in het werk en de training agressiehantering die doorgaans in teamverband worden aangeboden.

De reanimatiecursussen instructeur zijn bedoeld voor zowel artsen als verpleegkundigen (minimaal niveau 4) Het gaat hier om zowel de instructeurcursus Basic Life Support/Automatische Externe Defibrillatie voor volwassen en kinderen als om de cursus instructeur Advanced Life Support en de Generic Instructor Course (allen NRR/ERC erkend).

AMC Bij- en nascholing is  geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden.

Meibergdreef 9
1105 AZ
Amsterdam
Postbus 22660, locatie L0-310
1100 DD
Amsterdam
+31 20-566 8651
Selecteer een bestand aub.