Opleidingen details Cure & Care Development

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Functieanalyse en Betekenisanalyse binnen (G)CGt: update en state-of-the-art (ID nummer: 314175)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Nascholingscursus - contacturen126-11-2018 t/m 5-11-2019

Van oudsher is de functieanalyse een vanzelfsprekend onderdeel van het gedragstherapeutisch proces. Die vanzelfsprekendheid is echter aan erosie onderhevig nu voor steeds meer stoornissen welomschreven, in onderzoek effectief gebleken behandelprotocollen zijn vastgesteld. Dergelijke protocollen kunnen goeddeels los van patiënt-specifieke taxaties worden uitgevoerd. Niettemin is er nog immer reden een lans te breken voor het ontwikkelen van de vaardigheid zo’n specifieke taxatie op te kunnen stellen. In eerste plaats zijn de standaardprotocollen (verre van) 100% effectief en zou de therapeut in staat moeten zijn de kans op problemen te verkleinen door zo nodig de standaardbehandeling te optimaliseren of zelfs een geheel geïndividualiseerd, stevig beargumenteerd behandelplan op te stellen. Daarmee kan – zo is de stelling – vastlopen van de behandeling soms worden voorkomen en/of kunnen vastlopende behandelingen vlot worden getrokken. In de tweede plaats vinden in de psychologische wetenschap ontwikkelingen plaats die betekenis hebben voor de wijze waarop protocollen in het algemeen en bepaalde interventies in het bijzonder optimaal kunnen worden uitgevoerd. Het model van Geïntegreerde Cognitieve Gedragstherapie (GCGt) biedt daartoe een kader waarbij gebruik wordt gemaakt van functieanalyse (FA) en betekenisanalyse (BA) als basis voor de het opstellen en zo nodig bijsturen van een behandeling. Deze werkwijze werd in 1983 door Kees Korrelboom en Bobby Kernkamp voor het eerst beschreven en in 2004 door Kees Korrelboom en Erik ten Broeke verder uitgewerkt.


In 2014 verscheen de geheel gereviseerde versie van het Handboek uit 2004. Het boek zet een forse stap verder in de wijze waarop FA en BA worden opgesteld en worden gebruikt. De ervaring leert dat het betrekkelijk veel vraagt van therapeuten als zij deze stap (van 2004 naar 2014) willen (mee)maken. Dat geldt onverkort voor supervisoren die te maken krijgen met supervisanten/cursisten die les krijgen uit het nieuwe Handboek en ook voor opleiders die er les uit ‘moeten’ geven.

In deze tweedaagse workshop worden de verschillen tussen de Handboeken uit 2004 en 2014 kort geschetst maar wordt vooral duidelijk gemaakt welke werkwijze momenteel wordt voorgesteld en hoe de expliciete samenhang is het behandelplan en de daarin opgenomen specifieke interventies. De eerste dag is vooral gericht op kennisoverdracht en initiële oefeningen; de tweede dag staat meer in teken van de eigen ervaringen met de huidige werkwijze bij het gebruik van FABA.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/ Systeemtherapeuten
Klinisch neuropsycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/ Systeemtherapeuten
Klinisch psycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/ Systeemtherapeuten
Kwaliteitsregister Psychotherapie (NVP)Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/ Systeemtherapeuten
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)KNMG-GAIA
1 2
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
 hulpvraag en behandeldoel
 klachtinventarisatie + DSM classificatie en diagnose
 leertheoretisch model toepassen en analyses maken (bijvoorbeeld betekenisanalyses (BA’s), functieanalyses (FA’s) en evt. holistische theorie (HT)
uitsluitend academici
Workshop
 Verdiepend
8
25
ja
575
12
toetsing en evaluatie
CRKBO
ISO
VGCt-lidmaatschap
 
Hoofdniveau
CGt bij-/nascholing
Tijd09:30 - 17:00
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)

Cure & Care Development (CCD) stelt zich ten doel een kwalitatief hoogstaand programma te ontwikkelen, in stand te houden en aan te bieden aan professionals binnen de (G)Gz in het kader van hun opleiding en bij- en nascholing. Ons aanbod behelst de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van behandelingsstrategieën binnen de (G)Gz en wordt verzorgd door hooggekwalificeerde docenten. De programma’s voldoen aan de accreditatievereisten van de verschillende beroepsgroepen en zijn inhoudelijk getoetst door onze Wetenschappelijke Raad van Advies. Voor de uitvoer van het programma organiseren wij workshops, opleidingen en symposia met open inschrijvingen alsmede incompany activiteiten.

 

Oude Oeverstraat 120, etage 3
6811 JZ
ARNHEM
Postbus 5466
6802 EL
ARNHEM
026 368 44 11
Selecteer een bestand aub.