Opleidingen details PPEP4ALL-Academy

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Train de Trainers (TT) - cursus Patiënt en Partner Educatie Programma voor Alle chronische ziekten (ID nummer: 313408)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog922-5-2018 t/m 21-5-2021

PPEP4All

Het Patiënt en Partner Educatie Programma voor Alle chronische ziekten (PPEP4ALL) is een zelfmanagement educatie programma voor mensen met een (chronische) ziekte ‘de patiënt’, en/of zijn of haar ‘partner’/mantelzorger.

Het vormt een aanvulling op de medische behandeling. Het PPEP4ALL beoogt zowel de persoon met de chronische aandoening als ook zijn of haar partner, die handvatten te bieden die hen in staat stellen de psychische en psychosociale gevolgen, waar vrijwel iedere (chronisch) zieke en zijn omgeving nou eenmaal mee te maken krijgen, goed te managen en daardoor de kwaliteit van hun leven positief te beïnvloeden. De focus ligt op mogelijkheden i.p.v. beperkingen, op acceptatie en op het bevorderen van de autonomie en zelfredzaamheid van zowel de patiënt als de partner.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici)ADAP / AERP / KABIZ / SANA
Complementaire ZorgVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Diëtisten (NVD)ADAP / AERP / KABIZ / SANA
Ergotherapeuten (EN)ADAP / AERP / KABIZ / SANA
1 2 3 4
psychologen, fysiothera;peuten, ergotherapeuten, gespecialiseerde veropleegkundigen, verpleegkundig specialisten en overige zorgprofessionals die betrokken zijn bij de zorg van mensen met een chronische aandoening
 Inleidend
 Verbredend
 Verdiepend
10
20
ja
 Nee
 Nee
Hoofdniveau
Volwassenen
Ouderen
Tijd09:00 - 17:00
LocatieDriebergen-Rijsenburg (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:00
LocatieDriebergen-Rijsenburg (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:15
LocatieOnbekend

De PPEP4ALL-Academy b.v. heeft als missie "To enhance the quality of life of people with chronic diseases and their caregivers" en heeft een opleidings-; onderzoeks- en innovatieafdeling. De voornaamste activiteiten bestaan uit het opleiden van hulpverleners om het zelfmanagement educatieprogramma voor alle chronisch zieken en hun mantelzorgers (PPEP4ALL - Patient en Partner Educatie Programma voor Alle chronische ziekten) te implementeren in hun (academisch)ziekenhuis; revalidatiecentra; 1e lijns zorgcentra of andere zorginstellingen of zorgverleningspraktijken. Daarnaast is de PPEP4ALL-Academy betrokken bij wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met universiteiten of academische centra ter onderbouwing van de "evidence based medicine" van de PPEP4ALL. 18 februari 2019 , i kreeg het Patiënt en Partner Educatie Programma voor Allechronische ziekten (PPEP4ALL) als eerste eHealth-tool de ‘NeLL-Compatible’-status. Hiermee waardeert NeLL (National eHealth Living Lab) onder meer de gebruiksvriendelijkheid, betrouwbaarheid en effectiviteit van deze eHealth-tool. Om tot doelmatige eHealth te komen worden eHealth-tools onderzocht door een team van, PhD’s en postdocs, werkzaam in het LUMC. Dit gebeurt op verzoek van de ontwikkelaar en/of aanbieder. De door NeLL gefor-muleerde kwaliteitscriteria (gebruiksvriendelijkheid, betrouwbaarheid, privacy en veiligheid, onderbouwing, gebruikersparticipatie en opschaalbaarheid) vormen bij dit onafhankelijke onderzoek het uitgangspunt.Bij een positieve beoordeling ontvangt de tool de ‘NeLL-Compatible’ status.

Vrijthof 22 A-01
6211 LD
Maastricht
06-51912077
Selecteer een bestand aub.