Opleidingen details Bureau Beschermjassen

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Basistraining Beschermjassen (ID nummer: 313389)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners307-3-2018 t/m 6-3-2021
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners307-3-2018 t/m 6-3-2021
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering aandachtsfunctionarissen307-3-2018 t/m 6-3-2021
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen307-3-2018 t/m 6-3-2021
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GHO307-3-2018 t/m 6-3-2021
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk307-3-2018 t/m 6-3-2021
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen307-3-2018 t/m 6-3-2021

‘Beschermjassen’ is een model dat ruimte schept voor diversiteit, onder andere in het contact tussen hulpverleners en clienten. Het biedt handvatten voor en draagt bij aan verbeterde interculturele hulpvelerlening.

‘Beschermjassen’ betekent bescherming bieden door mensen of groepen in te bedden in hun krachtbronnen. Door clienten te omhullen in het oude vertrouwde voorkom je uitsluiting en creëer je verbinding.

In de basistraining worden de concepten en methodieken/instrumenten van het werkmodel beschermjassen gedoceerd. Ook wordt getraind in hoe ermee te werken in de praktijk. 

Concepten:
De kracht van familiesystemen, de impact van migratie en levensfaseovergangen, diversiteit en in- en uitsluitingsmechanismen in systemen.

Instrumenten:
Model voor interculturele communicatie, scheppen van transitionele ruimtes, werken met genogrammen en historische lijnen.

Leerdoelen:
Deelnemers zijn toegerust met kennis en instrumenten waarmee ze in de praktijk constructief vorm kunnen geven aan interculturele hulpverlening.

Literatuur:
"Beschermjassen, transculturele hulp aan families', Tjin A Djie, K. en I. Zwaan (2007), van Gorcum, Assen (140 p.)
"De afwezige vader bestaat niet, en waarom vaders niet moeten moederen", (2013), Prometheus, Amsterdam (200 p.)
 
 
BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG)Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Register CliëntondersteunersRegisterplein
Register GezinshuisoudersRegisterplein
Register GGZ-agogenRegisterplein
Register Maatschappelijk werkRegisterplein
1 2
Nee
Bestand 
Programma basistraining.pdf109 KB
 Aandachtsfunctionarissen
 Cliëntondersteuners
 Gezinshuisouders
 GGZ agogen
 Maatschappelijk werk
 Sociaal Agogen
 Sociaal Juridisch dienstverleners
HoofdniveauSubniveauSub-subniveau
SectorenBedrijfsgebondenArbo
SectorenAlgemeenAlgemeen Maatschappelijk Werk
SectorenAlgemeenCrisisopvang
SectorenAlgemeenMaatschappelijke Opvang
SectorenAlgemeenSchuldhulpverlening
SectorenBedrijfsgebondenBedrijfsmaatschappelijk Werk
SectorenJeugdJeugdbescherming
SectorenJeugdJeugdhulpverlening
SectorenJeugdKinder- en Jeugdzorg
SectorenJeugdSchoolmaatschappelijk Werk
SectorenJustitieelReclassering
SectorenJustitieelForensisch Werk
SectorenZorgGeestelijke Gezondheidszorg
SectorenZorgOuderenzorg
SectorenZorgRevalidatie
SectorenZorgVerpleeghuiszorg
SectorenZorgVerslavingszorg
SectorenZorgZiekenhuiszorg
SectorenOverigAlle sectoren
Thema'sThema'sDiversiteit
Thema'sThema'sInterculturaliteit
Tijd10:00 - 17:00
LocatieOnbekend
Opmerkingenin-company 4LdH

Tijd10:00 - 17:00
LocatieOnbekend
Opmerkingenin-company 3LdH

Tijd10:00 - 17:00
LocatieOnbekend
Opmerkingenin-company 2LdH

Tijd10:00 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd10:00 - 17:00
LocatieOnbekend
Opmerkingenin-company 1LdH

Tijd10:00 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd10:00 - 17:00
LocatieOnbekend
Opmerkingenin-company Stadsteam Enkhuizen

Tijd10:00 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd10:00 - 17:00
LocatieOnbekend
OpmerkingenHHW In-company

Tijd10:00 - 17:00
LocatieOnbekend
Opmerkingenin-company 9LdH

Tijd10:00 - 17:00
LocatieOnbekend
Opmerkingenin-company 8LdH

Tijd10:00 - 17:00
LocatieOnbekend
Opmerkingenin-company 7LdH

Tijd10:00 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenOpen inschrijving

Tijd10:00 - 17:00
LocatieOnbekend
Opmerkingenin-company 6LdH

Tijd10:00 - 17:00
LocatieOnbekend
OpmerkingenOKT in-company

Tijd10:00 - 17:00
LocatieOnbekend
OpmerkingenOpen inschrijving

Tijd10:00 - 17:00
LocatieOnbekend
Opmerkingenin-company Heerhugowaard

Tijd10:00 - 17:00
LocatieOnbekend
Opmerkingenin-company 5LdH

Tijd10:00 - 17:00
LocatieOnbekend
Opmerkingenin-company 4 LdH

Tijd10:00 - 17:00
LocatieOnbekend
Opmerkingenin-company 4LdH

Tijd10:00 - 17:00
LocatieOnbekend
Opmerkingenin-company 3LdH

Tijd10:00 - 17:00
LocatieOnbekend
Opmerkingenin-company Vught 2

Tijd10:00 - 17:00
LocatieOnbekend
Opmerkingenin-company 2 LdH

Tijd10:00 - 17:00
LocatieOnbekend
Opmerkingenin-company 1 LdH

Tijd10:00 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDriedaagse basistraining

Tijd10:00 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDriedaagse basistraining

Tijd10:00 - 17:00
LocatieOnbekend
OpmerkingenAV4 in-company

Tijd10:00 - 17:00
LocatieOnbekend
Opmerkingenin-company AV3

Tijd10:00 - 17:00
LocatieOnbekend
Opmerkingenin-company AV2

Tijd10:00 - 17:00
LocatieOnbekend
Opmerkingenin-company

Bureau Beschermjassen wil bijdragen aan veiligheid, continuiteit, intimiteit en ruimte voor diversiteit. Zij richt zich met name op onderwijs, zorg, welzijn, hulp- en dienstverlening. Het gaat daarbij zowel om de werkvloer zelf als om de relatie met de eindgebruiker van de betreffende organsiatie, want het een kan niet zonder het ander. Het model Beschermjassen biedt het gereedschap om deze missie op succesvolle wijze vorm te geven.

Bureau Beschermjassen werkt aan de verwezenlijking van haar missie door:

■Trainingen
■Publicaties
■Onderzoek en Ontwikkeling
■PR en Communicatie

Koninginneweg 188
1075 EJ
Amsterdam
0643059966
Selecteer een bestand aub.