Opleidingen details ITON

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Teamscholing Neurorevalidatie (ID nummer: 312956)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1 en 2403-9-2019 t/m 2-9-2020

Er wordt een volledig behandelteam geschoold in bijvoorbeeld een ziekenhuis, revalidatiecentrum of verpleeghuis. Ook andere instellingen zijn mogelijk, bijv. verstandelijk gehandicapten, thuiszorg, mytylschool). Naast bevordering van de individuele deskundigheid ligt een sterke nadruk op het functioneren als team: gezamenlijk een probleemanalyse maken en een zinvolle behandeling ontwerpen. Iedere discipline binnen het behandelteam speelt een actieve rol bij de aanpak van de problemen van de patiënt. In tegenstelling tot multidisciplinair functioneren, waarbij ieder “zijn eigen dingen” doet, gaat het hier vooral om interdisciplinair functioneren: de grenzen van de disciplines worden overschreden, men spreekt elkaar aan op aanpak en werkwijze, streeft naar consensus en iedereen bewaakt kritisch de relatie met het discipline-overstijgende einddoel: de kwaliteit van leven en wensen van de patiënt.

De deelnemers kennen na de teamscholing:

de belangrijkste klinisch toepasbare neurowetenschappelijke concepten
de belangrijkste neuroanatomische termen en structuren (ligging en functie)
neuropsychologische termen en stoornissen (met de diverse subvormen)
principes van functielokalisatie in de hersenen
de betekenis en mechanismen van plasticiteit op het gebied van leren, ontwikkeling en herstel
de belangrijkste leertheoretische concepten
de rol en de functie van de afzonderlijke disciplines in het behandelteam
de te hanteren middelen om informatie te vinden (internet, boeken etc.)

De deelnemers kunnen na de teamscholing:

communiceren met behulp van professionele terminologie
het probleem van de patiënt observeren en beschrijven op functie-, activiteits- en participatie-niveau, en de relaties tussen deze niveaus doorzien
een probleemanalyse maken en een verklaringshypothese opstellen
een differentiaaldiagnose opstellen
een nadere precisering van stoornissen maken en aangeven waarom dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling
een interventie ontwerpen en de theoretische fundering hiervan formuleren en verdedigen
de besproken “praktijkdiagrammen”  adequaat hanteren
uitleg geven aan patiënt of partner/familie in begrijpelijke taal
boeken en tijdschriften hanteren voor informatie op het gebied van de neurorevalidatie

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN)KNMG-GAIA
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici)Stichting Kwaliteitsregister Paramedici
College voor Accreditatie Huisartsen (CvAH)KNMG-GAIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
(Meerdaagse) Nascholing
0
Geen inschrijving maar in-company voor deelnemersgroep van 25. De teamscholing bestaat uit 4 modules. Kosten per module 5.700. Kosten totale teamscholing (4 modules = 12 dagen) 22.800
Tijd09:30 - 16:00
LocatieLelystad (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:00
LocatieRotterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:00
LocatieNijmegen (NL) (Toon kaart)

De stichting ITON onderzoekt de toepassingsmogelijkheden van inzichten uit de neurowetenschappen en verzorgt hierover cursussen op diverse gebieden: neurorevalidatie, chronische pijn, leren van motorische vaardigheden (sport, muziek etc). De doelgroep is principieel multidisciplinair, dwz. het probleem c.q. de patiënt staat centraal (en dus niet de discipline). Een belangrijk aspect van de ITON-cursussen is dat men inzicht krijgt in de diverse disciplinaire invalshoeken en met elkaar leert communiceren. Aan ITON-cursussen nemen medici, paramedici, psychologen, verplegenden en verzorgenden deel. Afhankelijk van het onderwerp ook andere beroepen bv. bij de cursus "motorisch leren" en "muziek en brein" ook musici, sporters en leraren.  

Leliestraat 7C
2011 BL
Haarlem
023-5341641
Selecteer een bestand aub.