Opleidingen details Hogeschool Utrecht / Masteropleiding Physician Assistant

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Begeleiding in de afstudeerfase van de MPA opleiding (ID nummer: 312651)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1 en 2620-3-2018 t/m 19-3-2019

Onderwijsdag ‘Begeleiding in de afstudeerfase van de MPA opleiding’

20 maart 2018

 

Inhoud van het programma:

Inleiding:

Wij verzorgen 20 maart 2018 een onderwijsdag voor medisch specialisten, huisartsen en PA’s die bij ons (Masteropleiding Physician Assistant aan de Hogeschool Utrecht) een Physician Assistant (mede) opleiden. Deze onderwijsdag is gericht op de afstudeerfase van de Physician Assistant in opleiding. Het doel is de opleiders te ondersteunen bij hun taak bij het begeleiden van de PA student in de afstudeerfase.

De onderwijsdag sluit aan op de tweedaagse training (geaccrediteerd) welke opleiders bij aanvang van de MPA-opleiding aangeboden krijgen.

De organisatie van de onderwijsdag ligt bij de MPA-opleiding van de HU.  Alle docenten van het PA team zijn opgeleid als arts en hebben ruime praktijkervaring in het begeleiden van PA studenten en hun opleiders.

Een aantal docenten van de opleiding zullen bij de onderwijsdag aanwezig zijn en bijdragen aan discussies en werkgroepen.

 

Programma 20 maart 2018:

 

8.30-9.00                           Ontvangst met koffie/thee

 

9.00-9.10                            Introductie afstudeerfase MPA opleiding:

Sprekers: mw. Drs. P.M.C. (Patty) Dix-Weijnschenk en mw. Drs. B. (Bregje) Oostvogels, organisatoren onderwijsdag

 

9.10-11.00                        Praktijkgericht onderzoek in de afstudeerfase MPA opleiding: Wat wordt er verwacht?                                              Spreker: Prof. Dr. M.J. (Marieke) Schuurmans

11.00-11.20                      Pauze

11.20-12.15                       Casusbeschouwing: evidence based verantwoording van het eigen handelen.

                                          Spreker: volgt

12.15-13.15                      Lunch

13.15-14.45                       Afronden werkplekleren: bekwaam verklaren en niveaus van supervisie voor EPA’s,      beoordelingsformulieren en formularium.

Sprekers: drs. A.M. (Anne Marije) Steensma en drs. Y. (Yonna) van Esch

 

14.45-15.15                       Pauze + onderlinge uitwisseling van ervaringen

15.15-16.45                       Competentie gericht opleiden – afronden van competenties, wanneer is een competentie behaald?

Spreker: volgt

16.45-17.30                      Borrel

 

Learning outcomes

na deze dag kunt u/ heeft u:

 

Praktijkgericht onderzoek:

·        Inzicht in de ontwikkelingen binnen het hoger beroepsonderwijs m.b.t. de samenhang tussen onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk

·        Kritisch reflecteren op de constructen van het onderzoekend en reflecterend vermogen vanuit het perspectief van het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs

·        Inzicht in de eindkwalificaties van het praktijkgericht onderzoek binnen de MPA opleiding

·        Kritisch reflecteren op de verbeterpunten binnen de beroepspraktijk m.b.t. vorm en inhoud van het praktijkgericht onderzoek door de PAio en heeft u handvatten voor de begeleiding van de PAio op de werkplek.

 

Casusbeschouwing:

·        Een duidelijk beeld van (het doel van) de opdracht ‘de casusbeschouwing’ en van wat er van u verwacht wordt aan begeleiding hierin.

 

Afronden werkplekleren:

·        Inzicht in wijze waarop het afronden van het werkplekleren wordt vormgegeven en getoetst.

·        Een goed beeld van de achtergronden, criteria en methoden van bekwaam verklaren voor EPA’s, gerelateerd aan supervisieniveaus, en enige vaardigheid daarin.

 

Competentie gericht opleiden:

·        Kent de deelnemer het verschil tussen toetsen (appraisal) en beoordelen (assessment)

·        Kan de deelnemer constructief en effectief feedback geven volgens evidence based principes

·        Kent de deelnemer de waarde en de beperkingen van het meten van niveau van competentie

·        Kan de deelnemer bij aanhoudende zorgen over het competentieniveau van de PAio samen met de PAio een persoonlijk ontwikkel- en verbeterplan opstellen met concrete leerdoelen en bijbehorende opleidingsactiviteiten.

 

 

(Meerdaagse) Nascholing
Bestand 
Programma 20 maart 18.pdf447 KB
 
0
Nascholing is bedoeld voor opleiders van tweedejaars studenten aan de MPA opleiding.
Tijd8:30 - 17:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenHet programma is vrijwel identiek aan de uitvoering van 20 maart ’18; extra is presentatie over juridische aspecten, gezien de recente definitieve opname van de PA in de wet BIG

Tijd8:30 - 17:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

De opleiding tot Master Physician Assistant is één van de masters binnen de faculteitgezondheidszorg van de Hogeschool Utrecht en is een vervolgopleiding voor hbo-opgeleide professionals in de gezondheidszorg, die beschikken over ten minste 2 jaar relevante klinische ervaring.
 

Faculteit Gezondheidszorg Heidelberglaan 7
3584 CS
Utrecht
Postbus 12011
3508 AD
Utrecht
0884815304
Selecteer een bestand aub.