Opleidingen details Lorentzhuis

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Specialistische Cursus Therapie met Paren, Module 1 + 2 ’Ouderschap en Partnerschap’ en ’’Complexiteit van Psychopathologie en Geweld in Partnerrelaties (ID nummer: 311500)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Nascholing psychiatrie409-2-2018 t/m 30-11-2019

De Specialistische Cursus Therapie met Paren volgt op de 132 uur Basiscursus van de Intensieve Opleiding Systeemtherapie van het Lorentzhuis. Het is onderdeel van de volledige cursus Systeemtherapie die erkend is door de NVRG.

Tijdens deze specialistische cursus van 80 uur passeren vele thema’s waar paren mee te maken kunnen krijgen de revue. Deze thema’s worden op geïntegreerde en samenhangende wijze in twee afzonderlijke modules van ieder 40 uur aangeboden.

de eerste specialistische module richt zich op partnerschap en ouderschap en de tweede specialistische module heeft als onderwerp de complexiteit van psychopathologie en geweld in partnerrelaties en gezinnen.

In de beide modules komen de competenties aan bod zoals door de NVRG beschreven. De metacompetenties vormen vanzelfsprekend een rode draad net zoals in de basiscursus. We geven die competenties aan waar we specifiek aandacht aan besteden in de betreffende zitting.

In de hulpverleningspraktijk worden ouderschap en partnerschap nog steeds strikt gescheiden.
Op een volwassen afdeling is soms nauwelijks bekend of cliënten kinderen hebben en op een jeugdafdeling wordt niet gevraagd naar de kwaliteit van de partnerrelatie, want ‘daar komen ze niet voor’. Maar de transitie van partnerschap naar ouderschap speelt vaak een rol bij de start van problemen in de relatie.
Tegengestelde overtuigingen worden ook gehoord: ‘de oorsprong van een gezinsconflict is bijna altijd een huwelijksconflict’ (Willi) of ‘ook al zijn er relatieproblemen, je kunt vaak meer energie en motivatie mobiliseren op het terrein van ouderschap’(van der Pas).
Hoe ervaren cliënten echter zelf de combinatie van hun rol als partner en als ouder en welk effect heeft dit op hun relatie? En hoe raak je daarover in gesprek?
Wij menen dat het te zeer scheiden van partnerschap en ouderschap niet past binnen de systeemtherapie en daarom zal partnerschap en ouderschap als thema de rode draad zijn in de lesopbouw.

De cursus bestaat uit zes blokken van vier bijeenkomsten op een vrijdag en zaterdag.
Het eerste deel (40 uur) bestaat uit drie blokken. Daarna volgt er een pauze van vier maanden. In die pauze schrijven alle cursisten een scriptie over een zelf gekozen onderwerp. In groepjes, begeleid door een opleider, helpen cursisten elkaar met het werken aan hun tekst.
Hierna volgt het tweede deel (40 uur) van drie blokken, waarin verder gebouwd kan worden op wat de opleiding tot nu toe heeft opgeleverd. Het schrijven van een scriptie blijkt steeds weer een versnellend effect te hebben op het leerproces, het helpt bij het integreren van de verschillende lessen en theorieën.

Na de tweede periode is er een slotdag waarop alle cursisten een presentatie n.a.v. hun scriptie verzorgen, als proeve van hun bekwaamheid.

(Meerdaagse) Nascholing
Bestand 
Programma.prt 2018.docx19 KB
6900
De cursus Therapie met Paren is het specialistische deel van de 212 uur theorie opleiding Systeemtherapie. De basiscursus en de specialistische cursus kunnen niet apart worden gevolgd. De prijs voor deze cursussen samen bedraagt € 6.900,-
Hoofdniveau
Kinder –en Jeugdpsychiatrie
Psychotherapie en Psychiatrie
Sociale Psychiatrie
Tijd09:30 - 17:00
LocatieHaarlem (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieHaarlem (NL) (Toon kaart)

Van Eedenstraat 16
2012 EM
Haarlem
023 - 5310346
Selecteer een bestand aub.