Opleidingen details Proven Therapies

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

KPSP-Basiscursus (ID nummer: 311025)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog1814-6-2018 t/m 13-6-2021

Kortdurende Psychoanalytische Steungevende Psychotherapie (KPSP) is een kortdurende, steungevende, gestructureerde vorm van psychotherapie. Gebaseerd op een relationeel perspectief op zes psychoanalytische deeltheorieën: de drifttheorie, de egopsychologie, de objectrelatietheorie, de zelfpsychologie, de gehechtheidstheorie en de primaire-liefdestheorie. De behandeling is gericht op affectieve, cognitieve, conatieve en gedragsmatige aspecten van het functioneren van de cliënt in actuele relaties. De belangrijkste therapeutische techniek is Adequate Psychoanalytische Steun (APS). Therapeut en cliënt zoeken verbanden tussen stemmingsklachten en levensomstandigheden, relaties, invloed van vroegere ervaringen en hoe de cliënt zichzelf ziet. De focus ligt op verbetering in het heden en op belemmerende ervaringen uit het verleden die van invloed zijn op aanhoudende of terugkerende somberheid. De cliënt krijgt meer inzicht in zichzelf, wat leidt tot herkenning van ondermijnende gedachten, onverwerkte emoties en negatieve verwachtingen die bijdragen aan sombere gevoelens.

Proven Therapie

KPSP is effectief bevonden bij cliënten met een eenmalige depressie, chronische of terugkerende stemmingsklachten (Driessen et al, 2013). Stemmingsklachten verdwijnen, het zelfvertrouwen verbetert en relaties worden bevredigender. De weerstand bij tegenslagen of stressvolle situaties verbetert, waardoor stemmingsklachten blijvend voorkomen worden. De werkzaamheid van KPSP is op andere gebieden nog niet empirisch onderzocht. Aannemelijk is dat KPSP werkzaam is voor cliënten met andere aan chronische stress gerelateerde, psychische aandoeningen.

Cursus

De basiscursus omvat drie bijeenkomsten. Elke bijeenkomst omvat een theoretisch of technisch onderwijsblok. De nadruk ligt in deze cursus op het oefenen van de praktijk door middel van rollenspellen en casusbesprekingen aan de hand van lopende KPSP therapieën van de cursisten door middel van video- en audio fragmenten.

Doel

Wie de basis- en verdiepingscursus heeft gevolgd kan KPSP zelfstandig toepassen. Bovendien verwerft de cursist kennis en vaardigheden die in ander en breder verband dan alleen KPSP van toepassing zijn. Uiteindelijk kan het met succes afronden van de basiscursus, de verdiepingscursus, 20 supervisiezittingen en 10 afgeronde behandelingen, leiden tot lidmaatschap van het KPSP register van de NVPP.

Docent

Dr. Mariëlle Hendriksen, GZ-psycholoog en psychoanalytisch (groeps)psychotherapeut. Gepromoveerd op het onderwerp: De Therapeutische Relatie bij KPSP.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/ Systeemtherapeuten
Jeugdzorg pedagoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/ Systeemtherapeuten
Jeugdzorg psycholoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/ Systeemtherapeuten
Klinisch neuropsycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/ Systeemtherapeuten
Klinisch psycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/ Systeemtherapeuten
1 2
Basispsychologen, eerstelijnspsychologen, GZ- psychologen, Klinisch Psychologen, Psychiaters, Psychotherapeuten en alle beroepskrachten die hiertoe in opleiding zijn.
 Inleidend
6
12
ja
 Nee
 Nee
Hoofdniveau
Jeugd
Volwassenen
Tijd10:00 - 17:00
LocatieRotterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDe locatie PKJP is uitsluitend van toepassing voor de uitvoering op 28, 29 en 30 maart 2019. Voor alle overige cursussen blijft uitvoering bij De Roos, te Amsterdam.

Tijd10:00 - 17:00
LocatieRotterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieRotterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieRotterdam (NL) (Toon kaart)

Proven Therapies is een initiatief van behandelaren voor behandelaren in de geestelijke gezondheidszorg. Wij streven na dat onze patiënten een bevredigend sociaal en maatschappelijk leven kunnen leiden. Wij willen dat zij zo weinig mogelijk hinder ondervinden van hun geschiedenis en stoornissen. Proven Therapies biedt behandelaren cursussen en supervisie van bewezen waarde, zodat wij patiënten de best mogelijke behandeling kunnen bieden.

J.F. van Hengelstraat 56
1019 DC
Amsterdam
J.F. van Hengelstraat 56
1019 DC
Amsterdam
0624628940
Selecteer een bestand aub.