Opleidingen details Schirris en van Ramshorst

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

De Verdiepende Basiscursus Systeemtherapie (ID nummer: 310541)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie7220-4-2018 t/m 19-4-2021
K&J/OG opleiding - behandeling 3520-4-2018 t/m 19-4-2021
K&J/OG opleiding - diagnostiek2220-4-2018 t/m 19-4-2021
K&J/OG opleiding - overige taken1520-4-2018 t/m 19-4-2021

Doelgroep

Deze cursus betreft het tweede en verdiepende gedeelte van de basiscursus Systeemtherapie en kan alleen gevolgd worden als het eerste inleidende gedeelte van 60 uur succesvol is afgerond.

De doelgroep voor de gehele basiscursus is in eerste instantie de cursist die in zijn dagelijkse praktijk met kinderen en jeugdigen te maken heeft en bijvoorbeeld werkzaam is in de Jeugd GGZ of Jeugdzorg. Maar er wordt een dusdanige systeemtherapeutische basis geboden dat ook cursisten met werkervaringen in de volwassen GGZ zeer goed kunnen profiteren.

Het opleidingsniveau van de cursist is hoog genoeg om NVRG lid te kunnen worden. Verwacht wordt dat de cursisten tijdens de opleiding voldoende systeemtherapie (onder supervisie) kunnen uitvoeren.

Algemene visie

In deze opleiding volgen wij de ontwikkelingen in het gezinsfunctioneren simultaan aan de ontwikkeling van de systeemtherapeut. Zoals een gezin haar faseontwikkelingen doorloopt doet dat de beginnende systeemtherapeut dat in deze cursus ook. De leidraad in deze cursus is het gezinsfasemodel. De ontwikkelingspsychologie is daarbij belangrijk. Aan elke gezinsfase worden systeemtheoretische perspectieven en thema’s verbonden. Dat begint in de eerste 30 uur met basale vaardigheden die uitgebreid worden met perspectieven uit het postmoderden denken in de volgende 30 uur. Omdat de gezinsfases een aantal malen doorlopen worden ontwikkelt de cursist in onze visie een scherpe blik op het gezin binnen haar context en doordat hij zich daardoor meer op zijn gemak gaat voelen met het gezinsdynamieken ontstaat er ruimte voor vaardigheden en een overstijgende systeemvisie.

Het draaiboek focust zich op ontwikkelingsgericht denken. Zowel de cursist als de leden van een gezin creëren voortdurend nieuwe inzichten ten aanzien van ontwikkelingstaken waar ze samen met belangrijke anderen vorm aan moeten geven. Het ontwikkelingsgericht denken omvat de “wetenschap” dat men met chronisch vallen en opstaan leert van pogingen om grip te krijgen op eigen unieke vaardigheden Het scheppen van een veilige leergerichte context om te kunnen groeien is een voorwaarde. Een ondersteunend en veilig leerklimaat met daarin empathisch meekijken en luisteren naar het verhaal van de cursist geldt voor ons als handleiding en model voor de cursus. Deze respectvolle houding biedt de cursist de mogelijkheid om nieuwe (behandel/oplossing) perspectieven te ontwikkelen en om groeiende bekwaamheden te oefenen. Daarbij hoort een andere belangrijke en in de cursus steeds terugkerend thema: “wat is een goede vraag”, op dit moment, in deze context, met dit gezin. Vanwege de voortdurende aandacht voor veerkracht en competentie gericht werken ademt onze benadering de sfeer uit van het postmoderne referentiekader, hoewel we daar in de eerste 30 uur (cognitief) nog niet veel aandacht aan besteden.

Draaiboekvisie

Net zoals een gezin zich ontwikkelt doet dat de systeemtherapeut, maar ook de systeemtherapie. In de eerste 30 uur van de opleiding volgen we de groei van de systeemtherapie voor een groot deel en starten we in de “jonge jaren” van de gezinstherapie met vooral 1e  orde benaderingen waarbij vooral de basale systeemtherapeutische vaardigheden en kennis aangeboden worden. In de tweede 30 uur breiden we uit naar 2e orde en een postmoderne manier van kijken. Voor ons een natuurlijke, harmonische maar ook leertechnisch passende opbouw; van basaal naar complexer, van kijken naar het gezin tot onderdeel van het systeem zijn, van bijna lineair kijken/handelen via circulariteit naar het werken met verhalen. Zo kan de cursist als het ware ervaren hoe een ontwikkeling zich ontvouwt. Ervaren is voor ons een belangrijke manier van leren die vaak voor het cognitief begrijpen uitgaat. De cursus ontwikkelt zich op die manier.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Jeugdzorg pedagoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Jeugdzorg psycholoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO)Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
NIP-Kinder- en Jeugdpsycholoog NIPPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
1 2 3
academici en HBO-ers
Cursus
 Verdiepend
6
16
ja
€ 2.400,-
72
toetsing en evaluatie
HBO/Universitair en toelatingseisen van de NVRG
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd10:00 - 17:00
LocatieWeesp (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenNVRG Opleidingsroute, NVO nascholingsaccreditatie

Tijd10:00 - 17:00
LocatieWeesp (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenNVRG Opleidingsroute, NVO nascholingsaccreditatie

Tijd09:30 - 16:30
LocatieWeesp (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieWeesp (NL) (Toon kaart)

Instituut voor systeemtherapeutische en supervisoren opleidingen

p/a Mr. J.C. Bührmannlaan 15-17
1381 GH
Weesp
06-20278552
Selecteer een bestand aub.