Opleidingen details Schematherapie in Bedrijf

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Training Groep Schematherapie (ID nummer: 310516)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Nascholingscursus - contacturen3011-1-2018 t/m 10-1-2021

Deze training is een vervolgtraining voor het Register Schematherapie en is geschikt voor therapeuten die al ervaring hebben met schematherapie en tenminste een basiscursus hebben gevolgd. De training leert schematherapeuten hoe ze het door Farrell, Shaw et al. ontwikkelde protocol moeten toepassen. Randvoorwaarde voor GST is dat er twee opgeleide therapeuten zijn en conform dit model wordt deze training altijd met twee trainers vorm gegeven.

Naast theorie wordt er vooral veel met elkaar geoefend. De co-therapie neemt een belangrijke plek in binnen het GST model en er is steeds aandacht voor de wijze waarop de therapeuten de zitting vorm geven. De verschillende modi komen aan bod en hoe binnen de groep hiermee te werken. Het aansluiten bij de groep, de fase waarin de groep is en het vormgeven van limited reparenting, is een terugkerend thema in de training. Zo leren de deelnemers enerzijds met een plan de groep in te gaan en de structuur van de zittingen te bepalen. Anderzijds leren deelnemers soms af te wijken van dit plan en zodanig aan te sluiten bij wat er speelt in de groep dat het doel van de zitting toch bereikt wordt.

In de training wordt gewerkt met theoretisch onderricht, video- en rollenspel demonstraties, oefenen in groepen door middel van rollenspellen, feedback van de trainers over de rollenspellen en plenaire bespreking. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Theorie van GST.
  • De unieke en onderscheidende samenwerking in co-therapie, waarmee ook voor ernstige stoornissen vorm gegeven wordt aan limited reparenting.
  • Veilige verbinding binnen de groep.
  • Omgaan met de verschillende modi in de groep met nadruk op experiëntiële technieken.
  • Opbouw van therapie sessies.
  • Fasen in therapie.
  • Omgaan met verstorende elementen.
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
 voorlichting over ziektebeeld en behandeling
 wetenschappelijke evidentie
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
uitsluitend academici
Cursus
 Verdiepend
10
18
 ja
1050
30
toetsing en evaluatie
CRKBO
Om deel te kunnen nemen aan de Training Groep Schematherapie dient men de Basistraining Schematherapie gevolgd en goed afgerond te hebben.
 
Hoofdniveau
CGt bij-/nascholing
Tijd9:30 - 17:00
LocatieAmsterdam-Zuidoost (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:00
LocatieAmsterdam-Zuidoost (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:00
LocatieAmsterdam-Zuidoost (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:00
LocatieAmsterdam-Zuidoost (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:00
LocatieAmsterdam-Zuidoost (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:00
LocatieAmsterdam-Zuidoost (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:00
LocatieAmsterdam-Zuidoost (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
Locatie1018WS (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenincompany

Tijd09:30 - 17:00
LocatieAmsterdam-Zuidoost (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieAmsterdam-Zuidoost (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieAmsterdam-Zuidoost (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
Locatie1018WS (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
Locatie1018WS (NL) (Toon kaart)

Schematherapie in Bedrijf biedt trainingen, coaching en supervisie aan individuele professionals, instellingen en bedrijven.
Schematherapie in Bedrijf heeft als doel om met mensen op te leiden tot kundige, warme en gepassioneerde hulpverleners. Tegelijkertijd wil zij de kracht van schematherapie beschikbaar stellen door middel van coaching aan individuele medewerkers en managementteams.

Albert Cuijpstraat 61
4625AK
Bergen op Zoom
Albert Cuijpstraat 61
4625AK
Bergen op Zoom
0636301271
Selecteer een bestand aub.