Opleidingen details PAO Psychologie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Blended basiscursus cognitieve gedragstherapie, met aandacht voor kinderen, jeugdigen en volwassenen. (ID nummer: 310475)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Basiscursus - contacturen10012-10-2018 t/m 19-11-2021

Cognitieve gedragstherapie is een bewezen effectieve methode voor de behandeling van een breed scala aan psychische klachten, waarbij het essentieel dat gedegen en vakkundig wordt ingezet. In deze cursus wordt enerzijds  aandacht besteed aan de theoretische en wetenschappelijke in­zichten vanuit de experimentele psychopathologie en leertheorie die ten grondslag liggen aan de cognitieve gedragstherapie. Anderzijds zullen cognitief gedragstherapeutische (evidence based) tech­nie­ken getraind worden en heeft de cursus een meer praktisch karakter. Op deze manier leert men het op maat opstellen van een behandelplan op basis van de analyses die zijn opgesteld en wordt begrijpelijk waarom je doet wat je doet, in plaats van het uitvoeren van een protocol bij een bepaalde diagnose.   

Na afloop van de cursus kan de cursist symptomen en kenmerken van diverse stoornissen benoemen en analyseren. De cursist weet over prevalentie, incidentie en kan psychologische, biologische en leertheoretische factoren onderscheiden. De cursist kan de klachten van de cliënt en indien relevant zijn ouders diagnosticeren, leertheoretisch weergeven in functie- en betekenisanalyse en hieruit een onderbouwd behandelplan opstellen op basis van een protocol. Daarnaast kan de cursist onderbouwd en gegrond op basis van analyses kiezen afwijken van het protocol of dit aan te passen in het behandelplan. De cursist  beheerst  de basisvaardigheden voor het uitvoeren, evalueren en bijstellen van het behandelplan. Ook is de cursist in staat te reflecteren op zijn eigen proces en kan hij de therapeutische relatie weergeven in analyses, zodat vanuit daar aanpassingen kunnen worden gedaan in het belang van zowel cliënt als therapeut.

Voor uitgebreide informatie: https://pao.nl/blended-basiscursus-cognitieve-gedragstherapie-volwassenen-en-kinderen-jeugdigen/

uitsluitend academici
Cursus
 Inleidend
 Verdiepend
7
14
ja
2850
105
toetsing en evaluatie
CRKBO
Universitair opgeleide psychologen, pedagogen, artsen. Je bent bekend de classificaties van angst- en stemmingsstoornissen volgens de DSM.
Voor deelname aan de basiscursus is het van belang dat je tijdens de cursus praktisch kunt oefenen met de vaardigheden die je in de cursus leert. Dat kan via een baan maar ook een stage- of werkervaringsplaats.
Hoofdniveau
CGt Basiscursus volledig
Tijd9:30 - 16:30
Locatie

Tijd9:30 - 16:00
Locatie
OpmerkingenVolledig Online Cursus

Tijd9:30 - 16:30
LocatieGoes (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:00
LocatieIncompany (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:00
Locatie''s-Hertogenbosch (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:00
LocatieIncompany (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:00
LocatieIncompany (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenIncompany

Tijd9:30 - 16:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:00
Locatie''s-Hertogenbosch (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:00
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:00
Locatie''s-Hertogenbosch (NL) (Toon kaart)

Tijd8:00 - 13:00
Locatie
OpmerkingenIncompany op Aruba

Tijd8:00 - 13:00
Locatie
OpmerkingenOpen Incompany op CuraƧao

Tijd9:30 - 16:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:45
LocatieGoes (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:00
Locatie''s-Hertogenbosch (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
Opmerkingencursus is geannuleerd

PAO Psychologie richt zich op postacademisch onderwijs: vakinhoudelijke na- en bijscholing op het gebied van de gedragswetenschappen. Onze klanten zijn vooral professionals met een universitaire vooropleiding op dit gebied: psychologen, pedagogen, psychotherapeuten, psychiaters. Bij veel cursussen is de doelgroep breder en zijn ook psychiatrisch verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, leerkrachten en begeleiders welkom.

 

Keurenplein 41/ A163
1069 CD
Amsterdam
Keurenplein 41 /A163
1069 CD
Amsterdam
085-4879310
Selecteer een bestand aub.