Opleidingen details Stichting Scholing Randstad West

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Frozen shoulder (ID nummer: 309827)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
(Na)scholing Fysiotherapie7 

Tijdens deze cursus zal zowel theoretisch als praktisch worden ingegaan op de bijzonderheden van het klinisch redeneerproces bij patiënten met een FS. Het blijkt niet eenvoudig voor fysiotherapeuten om in een vroeg stadium het patroon van de FS te herkennen. Hierbij zijn – naast ervaring en de nodige theoretische kennis – onderzoeksvaardigheden van belang, zoals gecentreerd en geleid actief concentrisch en excentrisch bewegen van de schoudergordel. De mate van weefselreactiviteit en de mate van belastbaarheid zijn bepalend voor de juiste dosering van frequentie en intensiteit van de interventie (uitleggen, sturen, begeleiden, ontspannen, mobiliseren, manipuleren, actief oefenen). Dit wordt na elke interventie nauwkeurig met de patiënt geëvalueerd. Het samen met de patiënt vaststellen van een hoofddoel helpt mee om de behandeling te kunnen beëindigen. In dit verband is er aandacht voor de subdoelen, de klinimetrische evaluatie daarvan en de richtlijnprofielen.

Doelstellingen

Na deze cursus kan de cursist:

  • het patroon van de FS herkennen
  • het bijbehorend lichamelijk onderzoek naar behoren uitvoeren
  • het proces van de FS klinimetrisch volgen met de gepaste meetinstrumenten
  • de gepaste interventies toepassen bij de verschillende maten van reactiviteit
  • de frequentie en intensiteit van zijn interventies op de gepaste wijze evalueren
  • de patiënt indelen in het gepaste richtlijnprofiel
Hoofdniveau
Musculo Skeletaal bovenste extremiteiten
Tijd13:30 - 21:30
LocatieNieuw-Vennep (NL) (Toon kaart)

Tijd13:30 - 21:30
LocatieOudenbosch (NL) (Toon kaart)

Tijd13:30 - 21:30
LocatieMaassluis (NL) (Toon kaart)

Tijd13:30 - 21:30
LocatieNieuw-Vennep (NL) (Toon kaart)

Tijd13:30 - 21:30
LocatieOudenbosch (NL) (Toon kaart)

Tijd13:30 - 21:30
LocatieMaassluis (NL) (Toon kaart)

Scholing Randstad West organiseert (na)scholing op het gebied van de fysiotherapie en de daaraan gerelateerde (para)medische zorg voor verschillende doelgroepen.

Uiverlaan 20
3145 XN
Maassluis
0031103060159
Selecteer een bestand aub.